Hedefleri

Programın Hedefleri

1.Öğrenciye bilimsel-teknik ve pratik düşünme yeteneğinin kazandırılması
2.Temel yapısal bilgilerin öğretilmesi
3.Yapı endüstrisinde var olan gelişmelerin öğretilmesi
4.Bilimsel ve teknik düşünmeyi geliştirme
5.Araştırma ve incelemeye yöneltme
6.Bölümde okutulan tüm dersler hakkında bilgi verme

Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015