Bunları biliyor muydunuz?


   Tüm canlılar için çevre büyük bir anlam ifade etmektedir. Canlıları yaşadıkları çevrelerinden bağımsız varlıklar olarak düşünmek imkansızdır. Beslenmeden barınmaya, solunumdan üremeye yaşamsal aktivitelerin tümü çevre ile mümkün olabilmektedir. Yaşamak ve canlılığın sürdürülebilirliği için çevrenin korunarak gelecek kuşaklara güven içinde teslim edilmesi gerekmektedir.