Beceri ve Yetkinlikler
Beceri ve Yetkinlikler

     Öğrencinin kazanacağı bilgiye dayalı edinimler 

        1.          Sektördeki sorunları çözebilecek bilgi ve beceriye sahiptir.

2.         Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojileri  kullanabilen ve  gelişmeleri takip edebilir.

3·         Kendi mesleği ile  yakın meslekler arasında iletişim kurabilir.

4.         Teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gereğini bilir.

5·         Yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu bilir.

6·         Ekip  çalışmasına hakim; araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir.

7·         Ön lisans mezunu olarak sektördeki görevini ve hukuki sorumluluğunu bilir.

8·         Mesleği ile ilgili mevzuatları ve değişlikleri takip edebilir,Meslek hayatında teknik dil kullanmanın kendisine kazandıracak faydalarını bilir.

9·         Meslek etiğinin İş hayatındaki önemini bilir

10·       Mesleği ile ilgili her türlü cihaz ve ekipmanı kullanabilir, Mesleğiyle ilgili standartları bilir , geliştirebilir ve uygular.

11·       Sorumluluğunda çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir, Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır.

 

Öğrencinin Kazanacağı Beceriye Dayalı Edinimler

12·         Çevre temizliği ve hijyen uygulamalarını yapabilir.

13·         Çevre kirliliğinin nedenlerini bilebilir,  Çevre temizliği  denetimini yapabilir.

14·         Atık kontrolü ve  atık değerlendirmesini bilir,bazı temizlik kimyasallarını üretebilir.

15·         Çevre mevzuatı   konularına vakıftır,  İnsan kaynaklarını yönlendirebilir ve yönetebilir.

Son Güncelleme Tarihi:29.02.2020