Eğitim Amaçları
Programın Eğitim Amaçları
  1. Çevre Temizliği ve Denetimi konusunda yeterli bilgi , donanım ve beceri kazandırmak,
  2. Sektördeki sorunları çözebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilecek,
  3. Biyolojik ,fiziksel ve sosyal  çevre  bilinci gelişmiş, sorumluk sahibi bireyler yetiştirmek,
  4. Sosyal yönleri ve iletişim becerileri güçlü aktif elemanlar yetiştirmek,
  5. Mevcut kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirecek mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip meslek elemanları yetiştirmek.
Son Güncelleme Tarihi:29.02.2020