Genel Bilgi

Genel Bilgi

Çevre Temizliği ve Denetimi Programı, Çevre Temizlik Hizmetleri bölümü bünyesinde 2012 yılında açılmış olup, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında İlk olarak 1.Öğretimle öğrenci almaktadır. Programda kadrolu iki adet Dr. Öğr. Üyesi ve üç adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Yüksekokulumuz ana binası 5 katlı olup, öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş yeterli sayıda internet bağlantılı bilgisayarlar, program derslerinde kullanılmak üzere projeksiyon destekli sınıflar, yeterli eğitim alanlarının yanı sıra ders dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal ve sportif  alanlar mevcuttur.

Bölümü başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve yüksekokul yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.
Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır. Bölümümüzde bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Çevre Temizlik Hizmetleri programının temel amacı; Temizlik ve atık değerlendirme sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İlgili sektör hızla büyüdüğünden sürekli eleman ihtiyacı doğmaktadır. Bu ara elemanların sektörden gelen talep doğrultusunda; çevre kirliliğinin nedenlerini, atık kontrolünü, atık değerlendirmesini bilen, kimya, hijyen, temizlik uygulamaları, temizlik kimyasalları gibi, teorik bilgi yanında uygulamalara da hakim olabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Hedef:

Çevre Temizlik Hizmetleri Programı temizlik ve atık değerlendirme sektörüne nitelikli gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çevre Temizliği ve Denetimi Meslek Elemanı Önlisans Derecesi verilecektir.

Çevre Temizlik Hizmetleri Programı önlisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Çevre Temizlik Hizmetleri Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş (YGS) sınavında başarılı olanların YGS6 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla MYO Ulukışla/NİĞDE/ TÜRKİYE

Tel: 0 388 511 85 86 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting
Faks: 0 388 511 86 27
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Çevre Temizlik Hizmetleri Programında yer alan öğrencilerimiz iki yıllık öğrenimleri süresince çevre temizliğini ilgilendiren tüm sektördeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta,  çevre ile ilgili tüm temel sorunları tanımlayıp, çözebilme becerisini kazanmış ara elemanlarının tam teşekküllü yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Çevre Temizlik Hizmetleri önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 8- Çevre Koruma 

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5. Düzey, Kategorisi (Profili): 6, Alt Kategorisi: 624 - mesleki ağırlıklı önlisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 85,72– Çevre Temizliği ve Denetimi 

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" önlisans derecesi

Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Çevre Temizlik Hizmetleri Programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Atölye Çalışması
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Belediyelerin temizlik birimleri, fabrikalar, çöp atık ve depolama tesisleri, çöp değerlendirme ve  imha birimleri, okul, hastane, otel  ve diğer devlet kurumlarının temizlik birimleri, büyük iş merkezlerinin temizlik bölümlerinde, belediyelerin, sanayii bölgelerinin, fabrikaların, üniversitelerin, atık su arıtma ve değerlendirme birimlerinde, süper marketlerin, ulaşım, sağlık, gıda sektörlerinin temizlik birimlerinde  ve temizlik şirketlerinde ve ayrıca kendi iş yerlerini de açama imkânları mevcuttur.  

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

    Çevre Temizlik Hizmetleri önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

 • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
 1. 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
 • 45 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için " Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Çevre Temizlik Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları taktirde; Çevre Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimi başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler. Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

 • Ara Sınav
 • Final Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Kısa Sınav
 • Ödev Değerlendirme
 • Rapor Sunma
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin, ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

 Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 • ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
 • 45 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için " Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitimdirHaber ve Duyurular
Son Güncelleme Tarihi:29.02.2020