Program Çıktıları
Programın Program Çıktıları
  1. Çevre Temizliği ve Denetimi alanında temel prensiplerini bilerek, meslekte nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahip olabilmek
  2. Çevre Temizliği ve denetimi  ilgili her türlü teknik ve pratiği uygulayabilmek,alet ve ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanabilmek
  3. Çevresel kirlilik etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olup ,alınması gereken önlem ve yöntemleri uygulamak,
  4. İş sağlığı ,iş güvenliği ve çevre koruma konusunda mesleğin gerektirdiği görev ve işlemleri yerine getirebilmek,
  5. Endüstriyel temizlik hizmetlerini düzenleyebilmek ,yürütebilmek,
  6. Kalite Yönetim sistemleri kurallarına uygun çalışabilmek,
  7. Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak,
  8. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilmek


Son Güncelleme Tarihi:29.02.2020