GZFT Analizi
     

     Güçlü Yanlar

 1. Takım çalışmalarının yapılabiliyor olması
 2. Mezunların rahatlıkla iş bulabilmesi
 3. Öğrencilerin bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
 4. Lisans tamamlama imkanının bulunması
 5. Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve istekli olması
 6. Öğretim elemanlarının arasındaki uyum
 7. Eğitim-öğretimde güncel teknolojinin takip edilip kullanılıyor olması
 8. Akademisyen-öğrenci diyalogunun güçlü olması

     Zayıf Yanlar

 1. Sosyal imkanların yetersizliği
 2. Yakın çevrede staj imkanlarının kısıtlı olması
 3. Yüksekokul binasının yerleşke üniversite yerleşkesinin dışında olması
 4. Mezunlarla olan iletişimin istenilen düzeyde olmaması

     Fırsatlar

 1. Bölüm içerisinde çatışmanın olmaması
 2. Diğer bölümler ile iyi ilişkiler ve saygınlık
 3. Yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği
 4. Öğretim elemanlarının kamu ve özel kesim tecrübelerinin olması

     Tehditler

 1. Orta öğretimden gelen öğrencilerin eğitim seviyesinin giderek düşmesi
 2. Sınavsız geçiş nedeniyle yaşanan olumsuzlukların giderilememiş olması
 3. Staj denetiminde yaşanan problemler
Son Güncelleme Tarihi:10.08.2020