TEKNİK GEZİ

Etkinlik Ayrıntıları


  • Etkinlik Adı: TEKNİK GEZİ

  • Etkinlik Tarihi: 24.10.2016 - 17.11.2017

  • Etkinlik Türü: Etkinlikler


Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında avcılık ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren tüm işletmelerin, kamu veya özel sektör kuruluşlarının ilgili bölümlerinde ihtiyacı karşılamak amacıyla eğitim ve öğretime başlamıştır.

Program öğrencilerinin derslerde gördükleri teorik bilgileri sahada uygulamak, bilimsel, sosyal bilgi ve becerilerini artırmak amacı ile Ulukışla ilçesi sınırlarında bulunan Karagöl ve Çinili göl de yaşayan Toros kurbağasını (Rana holtzi), yerinde görmek amacıyla üniversitemiz imkanları ile Avcılık ve Yaban Hayatı Programı birinci ve ikinci sınıf öğrencileri Prof. Dr. Ayhan CEYHAN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa DUMAN ve Öğr. Gör. Oğuzhan MENTİŞ gözetiminde teknik gezi düzenlenmiştir.Uygulamada, 1984 yılında doğadaki canlıların ve yaşadıkları ortamların korunması amacı ile düzenlenen Uluslararası BERN sözleşmesi ile koruma altına alınan Toros kurbağasının yaşam alanı, beslenme, üreme, göllerin bulunduğu bölgenin coğrafi özellikleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

 

Toros kurbağası (Rana holtzi), Ranidae familyasından ortalama boyları 6.0-7.5 cm arasında değişen ve  Türkiye'de yaşayan endemik  bir  kurbağa  türüdür. Ayrıca dünyada ötmeyen tek kurbağa türü olarak da bilinmektedir. Sadece Orta Toroslar'da bulunan Bolkar Dağlarındaki  Çiniligöl (2610 m.) ve Karagöl'de (2580 m.) yaşadığı bilinmektedir.

 

 


Bu türün morfolojik yapısı sırt bölgesi sarı, yeşil siyah desenli gözlenebilirken karın pembe veya sarımsı olabilmektedir. Temel besinleri, göl kenarındaki çayırlıklarda yaşayan böcekler ve diğer eklem bacaklılardır. Toros kurbağalarının derisi yumuşak, düz ve incedir. Nadiren dişilerde siilli bir deri de görülebilmektedir. Başlarının yanında belirgin bir şekilde temporal (şakak) şeritler bulunmaktadır. Erkek olanlarda iç ses kesesi bulunduğu için, bunlar ova kurbağaları gibi ötmezler. Sırt kısımlarındaki renkler sarımsı, kirli yeşil veya sarımsı pembe olmakla birlikte siyaha yakın lekeleri de vardır. Bu lekeler arka bacaklarının üzerinde de bulunabilir. Karın bölgeleri genellikle lekesizdir ve pembe, sarı, nadiren de griye yakın bir renkte olabilir.

 Yaşam alanı: Toros kurbağaları kenarları çayırlık dağ göllerinde yaşamaktadır. Nadiren suyun içinde bulundukları gözlemlenmiştir. İlk olarak Dünya'da yaşadığı bilindiği tek yerin Ulukışla Toroslarında 2580 metre yükseklikteki Karagöl olduğu bilinmektedir. Fakat 2007 yılında yapılan bir araştırma ile bu dağın yaklaşık 3000 m. yüksekliğinde Eğrigöl mevkiinde de yaşamakta olduğu ilk kez tespit edilmiştir. Ayrıca Karagöl'den 100 metre daha yüksekte bulunan ve daha küçük olan Çiniligöl’de de çok ender olarak yaşadığı saptanmıştır.

 Beslenme: Toros kurbağası, yaşadığı Çinigöl ve Karagöl’ün yüksekliği nedeniyle kısa dönem bir etkin yaşam sürdürmektedir. Bu dönemlerde gölün çevresini oluşturan çayırlık ve bitkili kısımların içinde yaşayan böcekleri yiyerek beslenirler. Beslenmek amacıyla çayırlık alanda böcek bulabilmek için gölden 30–40 metre uzağa gidebilmektedirler.

 Üreme: Üreme duyusu, Mayıs ayının sonundan Ekim ayına kadar olan yaklaşık 4 aylık bir süre içinde aktif olan Toros kurbağası, üreme biyolojisini tamamlamak zorundadır. Yani bu 4 aylık zaman dilimi içinde, Toros kurbağası çiftleşip yumurta bırakmak zorundadır. Sezon bitene kadar da iribaş denilen yavruların, kuyruklarını kaybedip küçük kurbağa haline gelmeleri gerekmektedir.

 

 Coğrafi özellikler: Toros kurbağası (Rana holtzi), Dünya’da yalnızca Türkiye'nin Niğde ili Ulukışla ilçesi sınırları içerisindeki Toros Dağları'nda 2560 metre yükseklikteki Eğrigöl, Karagöl ve Çiniligöl'de yaşamaktadır. Karagöl yaklaşık 60 hektar büyüklükte ve en derin yeri 12 metre olan tektonik bir göldür.

 

Niğde Valiliği Çevre Koruma Kurulu Bolkar Dağları'nı özel koruma alanı ilan etmiş ve bölgenin bitki örtüsünü, Coğrafi yapısın ve görünümünü bozacak her türlü etkinliği engellemek için çalışmaları başlatmıştır ve devamını sağlamaktadır. Sessizlik orucundaki bu kurbağalar dağcıların, doğa kaşifleri ve fotoğrafçıların büyük ilgisini çekmektedir. Özellikle ilçenin tanıtımına katkı sağlama potansiyeli yüksektir.