ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler


YılBölüm Puan Türü Taban PuanTavan PuanKontenjan
2020  HemşirelikSAY333,28536419,42166
100
 EbelikSAY314,11456 356,19296
60
 Sağlık YönetimiEA238,34415
292,89149
50
2019 HemşirelikSAY296,38147 356,04113
90
 EbelikSAY281,98400
300,73357
60
2018
HemşirelikSAY278,02559
335,34458
90
 EbelikSAY267,45965 
282,12659
50
2017HemşirelikYGS-2 321,73638
395,93878
90
 EbelikYGS-2 307,38730
385,29284 50
2016HemşirelikYGS-2358,52225
443,57475 90
 EbelikYGS-2338,23254
359,04783
50
2015 Hemşirelik YGS-2 325,19970 408,30372 90
 EbelikYGS-2 304,21461 325,28288 40
2014 Hemşirelik YGS-2 331,20757 449,57981
98

Ebelik YGS-2 305,50276 326,95910 41
 2013Hemşirelik YGS-2 327,04057
403,10339
98
 Ebelik
YGS-2
296,86912 318,27911
57
 2012Hemşirelik YGS-2
346,10976
405,28677
98
 Ebelik
YGS-2
311,85497 341,53055 57