Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, Simge ZEYNELOĞLU, Semra KOCAÖZ, Sezer KISA, Lale TAŞKIN, Kafiye EROĞLU, 2009
Urinary incontinence in pregnancy: Prevalence, risk factors and impact on quality of life. Semra KOCAÖZ, Melek Serpil TALAS, Cem Somer ATABEKOĞLU, 2010
A survey of violence against staff working in the emergency department in Ankara, Turkey. Melek Serpil TALAS, Semra KOCAÖZ, Selma AKGÜÇ, 2011
Urinary incontinence among Turkish women: an outpatient study of prevalence, risk factors and quality of life. Semra KOCAÖZ, Melek Serpil TALAS, Cem Somer ATABEKOĞLU, 2012
Prevalence and Risk Factors of Urinary Incontinence in Turkish Nursing Homes: A Cross-Sectional Study. Semra KOCAÖZ, Naile BİLGİLİ, Kafiye EROĞLU, 2009
Role of pelvic floor muscle exercises in the prevention of stress urinary incontinence during pregnancy and the postpartum period. Semra KOCAÖZ, Kafiye EROĞLU, Ahmet Akın SİVASLIOĞLU, 2013
Quality Of Life In Lyphoma Patients. Gördeles Beşer Nalan, Öz Fatma, 2002
Evalutation of sexual Function of Pregnant Women. Tosun Funda, Gördeles Beşer Nalan, 2014
Cost of Alzheimer?s Disease in a Developing Country Setting. ZİNCİR Mehmet KUZU Nevin, BEŞER Nalan, ERGİN A, ÇATAK B, ŞAHİNER Türker, 2005
Effects of a Comprehensive Educational Program on Quality of Life and Emotional Issues of Dementia Patient Caregivers. KUZU Nevin BEŞER Nalan, ZİNCİR Mehmet, ŞAHİNER Türker, NESRİN N, ERGİN A, ÇATAK B, 2006
Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi. Gördeles Beşer Nalan, Çam Olcay, 2009
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Görülen Psikiyatrik Semptomlar. Gördeles Beşer Nalan, İnci Figen, 2010
Examination of the Relationship Between Hopelessness Levels and Coping Strategies Among the Family Caregivers of Patients With Cancer. TOKEM YASEMİN,ÖZÇELİK HANİFE,CICIK ATİYE, 2014
Nursing Students’ Approaches Towards Euthanasia. ÖZÇELİK HANİFE,TEKİR ÖZLEM,SAMANCIOĞLU SEVGİN,ÇİÇEK FADILOĞLU,ÖZKARA ERDEM, 2014
Determining the satisfaction levels of the family members of patients with advanced-stage cancer. ÖZÇELİK HANİFE,EZGİ ÇAKMAK DENİZ,FADILOĞLU ÇİÇEK,YILDIRIM YASEMİN,USLU FETHULLAH RUÇHAN, 2014
Examining the Effect of the Case Management Model on Patient Results in the Palliative Care of Cancer Patients. ÖZÇELİK HANİFE,ÇİÇEK FADILOĞLU,KARABULUT BÜLENT,UYAR MELTEM, 2013
Palliative Care Activities in The Field Of Oncology in Turkey. ÖZÇELİK HANİFE,ÇİÇEK FADILOĞLU,KARABULUT BÜLENT,UYAR MELTEM, 2010
Travma Sonrası Büyüme: Öldürmeyen Acı Güçlendirir mi? İNCİ FİGEN, BOZTEPE HANDAN, 2013
Hemşirelik Öğrencilerinin Ölüm Kaygısı ile Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ve Aralarındaki İlişki. ÖZ FATMA, İNCİ FİGEN, BAHADIR YILMAZ EMEL, 2012
Evaluation of Group Counseling for Women with Breast Cancer in Turkey. ÖZ FATMA, DİL SATI, İNCİ FİGEN, KAMIŞLI SONGÜL, 2012
Palyatif Bakım ve Ölüm Kaygısı. İNCİ FİGEN, ÖZ FATMA, 2012
Ölüm Eğitiminin Hemşirelerin Ölüm Kaygısı, Ölüme İlişkin Depresyon ve Ölümcül Hastaya Tutumlarına Etkisi. İNCİ FİGEN, ÖZ FATMA, 2009
Sağlık Yüksekokulu 1. sınıf Öğrencilerinde Görülen Psikiyatrik Semptomlar. İNCİ FİGEN, 2010
Experiences with Nausea and Vomiting during Pregnancy in Turkish women based on Roy Adaptation Model: A Content Analysis. Gözde Gökçe İsbir, Samiye Mete, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yoksulluğun Kadın ve Çocuk Sağlığı Üzerinde Etkileri. Semra KOCAÖZ, Yurdagül ERDEM, 2004
Gebelik ve Vajinal Doğum Sonrası Dönemde Stres Üriner İnkontinansın Önlenmesinde Konservatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirenin Rolleri. KOCAÖZ SEMRA, 2009
Kadınlarda Stres Üriner İnkontinans Yaygınlığı ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Semra KOCAÖZ, Kafiye EROĞLU, 2002
Kadınların gebelikten önce kullandığı ve doğum sonrası dönemde kullanmayı tercih ettiği kontraseptif yöntemler. Semra KOCAÖZ, Sibel PEKSOY, Cem Somer ATABEKOĞLU, 2013
Hastabakıcı ve temizlik şirket elemanlarının kadına yönelik şiddet konusundaki görüşleri ve aile içi şiddet yaşama durumları. Semra KOCAÖZ, Tülin BEDÜK, Yurdagül ERDEM, 2013
Ak Ciğer Kanseri Olan Hastaların Ölüm Anksiyetesine Yönelik Psikiyatri Hemşiresinin Etkinliğinin İncelenmesi. Çam Olcay, Gördeles beşer nalan, 2011
Bir Yatılı Bölge Okulunda Akran İstismarı ve Farkındalık Eğitiminin Etkisi. Bozkurt Satı, Akbıyık Ayşe, Yüzük Sevinç, Gördeles Beşer Nalan, Sağkal Tülay, 2010
Spor Faaliyetlerinin Engelli Bireylerin Aile Sürecine Etkisinin İncelenmesi. Sevindi Tarık, Keskin Ahmet, Gördeles beşer nalan, eker hasan, 2010
Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi. Çam Olcay, Arabacı Baysan Leyla, Çam serap, Gördeles Beşer nalan, 2010
Reliability and Validity of the Duke Health Profile. Kuzu nevin, beşer nalan, Şahiner Türker, Parkerson, G, 2004
Alzheimer Hastaları ve Yakınlarının Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Anksiyetelerinin Değerlendirilmesi. ŞahinerT, KuzuN, BeşerN, Zincir, M, Ergin,A, Erdoğan, Ç, 2003
Management of the frequently observed symptoms in advance stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients. KILIÇ ZÜLEYHA,ÖZÇELİK HANİFE, 2014
Kanser Hastasının Palyatif Bakımında Vaka Yönetimine Dayalı Multidispliner Bakım Protokolü. ÖZÇELİK HANİFE,ÇİÇEK FADILOĞLU,KARABULUT BÜLENT,UYAR MELTEM,ELBİ HAYRİYE,EYİGÖR SİBEL,ÖNEN SERTÖZ ÖZEN,EYİGÖR CAN,HOPANCI BIÇAKLI DERYA,ÇALIŞKAN ZEHRA,GÜL ÖZAYDEMİR,GÜZEL YASEMİN,YILDIRIM YASEMİN, 2014
Ağrısı Olan Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. GÜNGÖR TAVŞANLI NURGÜL,ÖZÇELİK HANİFE,KARADAKOVAN AYFER, 201
Palyatif Bakım ve Son Dönem Hastaya Yaklaşım. ÖZÇELİK HANİFE,ÇİÇEK FADILOĞLU, 2012
Bir üniversite hastanesinin onkoloji ve hematoloji kliniklerinde çalışan hemşirelerin biyolojik ajan kullanımı ile ilgili bilgi ve uygulamalarının incelenmesi. ÖZÇELİK HANİFE,TOKEM YASEMİN,ÇİÇEK FADILOĞLU,GÜNGÖR TAVŞANLI NURGÜL,DEDELİ ÇAYDAM ÖZDEN, 2012
Kanser Hastalarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Nedenleri. ÖZÇELİK HANİFE,ÇİÇEK FADILOĞLU, 2009
Biyolojik Ajanların Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları. Fadıloğlu Çiçek,TOKEM YASEMİN,ÖZÇELİK HANİFE, 2008
Güncel Bir Sorun: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi. KORKMAZ MEDET,YILDIRIM USTA YASEMİN,ÖZÇELİK HANİFE, 2008
İrritabl Barsak Sendromu. ÖZÇELİK HANİFE,ÇİÇEK FADILOĞLU, 2006
Hemşirelerin Sertifika Programları İle İlgili Görüş ve Önerileri. KARADAĞ A, HİSAR F, ARI İNCİ F, 2004
Temel Sağlık Hizmetlerinin Birinci Basamağında Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireye Karşı Tutumları. ARI FİGEN, ÖZ FATMA, 2005
Üniversite Öğrencilerinin Ölüme Verdikleri Anlam ve Öğrenim Gördükleri Program Açısından Ölüm Kaygısı Düzeyleri. TANHAN FUAT, ARI FİGEN, 2006
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutumlarına Etkisi. ÖZ FATMA, İNCİ FİGEN, 2009
YÖNETİMDE ÖRNEK OLAYLAR. DURNA UFUK, TÜRK MURAT, ÇAYAN DİCLE, EROL TANER, KENDİRLİ PINAR, 2009
Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler. GÖRİŞ SONGÜL,KILIÇ ZÜLEYHA,CEYHAN ÖZLEM,ŞENTÜRK ARZU, 2014
Son Güncelleme Tarihi:22.12.2020