Sayılarla Bölümümüz


Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğrenci SayılarıBirimin Adı 2015 - 2016 2016 - 2017
K E ToplamK Toplam
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri B.
9246  13887 46 133
Tasarım Bölümü
117  21138 122  29 151
El Sanatları Bölümü
 47 3481  4934  83
Genel Toplam   
 357

 367


Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Akademik Personel Dağılımı    
Unvan E Toplam
Profesör - - -
Doçent- --
Yardımcı Doçent  - - -
Öğretim Görevlisi  3 47
Okutman  - - -
Çevirici   - - -
Eğitim-Öğretim Planlamacısı   - - -
Araştırma Görevlisi  - -
Uzman  - 1 1
Toplam  3 5 8

 
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu İdari Personel Sayıları    
Hizmet Sınıflandırması KE Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı 2 79
Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - -
Teknik Hizmetler Sınıfı  - 2 2
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı   - - -
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  - - -
Din Hizmetleri Sınıfı  - - -
Yardımcı Hizmetler Sınıfı  - 2 2
Toplam 2 11 13

Son Güncelleme Tarihi:11.12.2016