Sayılarla Bölümümüz


Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğrenci SayılarıBirimin Adı 2018 - 2019 2019 - 2020
K E ToplamK Toplam
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri B.
2218 402514 39
Tasarım Bölümü
45 236840 1959
El Sanatları Bölümü
31 2455 2521 46
Genel Toplam   
 163

 144


Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Akademik Personel Dağılımı    
Unvan E Toplam
Profesör - - -
Doçent- --
Yardımcı Doçent  - - -
Öğretim Görevlisi  2 57
Okutman  - - -
Çevirici   - - -
Eğitim-Öğretim Planlamacısı   - - -
Araştırma Görevlisi  - -
Uzman  - - -
Toplam  257

 
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu İdari Personel Sayıları    
Hizmet Sınıflandırması KE Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı 2 46
Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - -
Teknik Hizmetler Sınıfı  - 2 2
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı   - - -
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  - - -
Din Hizmetleri Sınıfı  - - -
Yardımcı Hizmetler Sınıfı  - 2 2
Toplam 2 8 10

Son Güncelleme Tarihi:13.02.2020