Komisyonlar

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü

Doktor Öğretim Üyesi

Sercan DEMİRGÜNEŞ

sdemirgunes@ohu.edu.tr

03882254348       

Okul Deneyimi/Öğretmenlik Uygulaması Dersi Koordinatörü

Doktor Öğretim Üyesi

Sercan DEMİRGÜNEŞ

sdemirgunes@ohu.edu.tr

03882254348

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyesi

Doç. Dr. Tuğba ÇELİK

tugba.celik@ohu.edu.tr

03882254342

Bologna Süreci Ders Koordinatörü

Doktor Öğretim Üyesi 

Suna CANLI

 sunacanli@ohu.edu.tr

 03882254344

İç Kontrol Eylem Planı

 Doktor Öğretim Üyesi

Sercan DEMİRGÜNEŞ

 sdemirgunes@ohu.edu.tr

 03882254348

Bilim Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Yusuf GENÇER

 ygencer@ohu.edu.tr

 03882254345
Son Güncelleme Tarihi:18.09.2018