Hedefleri

1. Bilimsel düşünmeyi geliştirme

2. Araştırma ve incelemeye yöneltme

3. Yönetim Bilimleri, Hukuk, Siyaset, Kentleşme ve Çevre sorunları alanlarında teorik ve pratik bilgi sahibi bireyler yetiştirmek

4. Aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek

5. Mesleğiyle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmek

6. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik niteliklerine sahip bireyler yetiştirmek

7. Takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

8. Temel kamu yönetimi programı bilgilerinin yanı sıra iş hayatında gerek duyulacak yabancı dil ve bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları sağlamak

Son Güncelleme Tarihi:17.12.2015