İslam Tarihi ve Sanatları
  1. İslâm tarihçiliğinin başlangıcı,
  2. Kaynakları,
  3. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi
  4. Tarih boyunca İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenir.

“İslâm Tarihi”, “İslâm Kurumları Tarihi”, “İslâm Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası”, “Paleografi”, “Siyer ve Kaynakları”, “Türk Kültür Tarihi” gibi dersler yer almaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  fakülte programına dahil, müstakil bir diploma vermeyen akademik bir bölümdür. Bu bölümde aşağıdaki Anabilim Dalları ve Bilim Dalları yer almaktadır;

İslam Tarihi Anabilim Dalı

İslam Tarihi Bilim Dalı

İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı

İslam Sanatları Bilim Dalı

Türk Din Musikisi Bilim Dalı

Ä°lgili resim

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI AKADEMİK KADRO

Dr. Öğrt. Üyesi Yılmaz ÇELİK

Arş. Gör. Murat BIYIKLI

Arş. Gör. Ahmet GÜMÜŞTOP

Arş. Gör . Tuğba ARSLAN

Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020