Projeler


Proje TürüProje AdıÖğretim Elemanı  Başlangıç-Bitiş Tarihi 

TÜBİTAK

Gıda Kaynaklı Patojen Bakterileri İnhibe Eden Bakteriyofajların İzolasyonu ve Çeşitli Gıdalarda Biyokoruyucu Olarak Kullanılma Potansiyellerinin Test Edilmesi

Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM

2014-2016

BAP

Dietilpirokarbonat, Homosistein Tiyolakton ve Metilglioksal ile Modifiye Edilen Nisinin Özellikleri 

Prof. Dr. Metin YILDIRIM
Arş. Gör. Ezgi DEMİR ÖZER

2015-2017

TÜBİTAK  

Farklı Tür Süt Ve Farklı Kefir Tanelerinden Üretilen Kefirlerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZBEY

 2012-2013

TÜBİTAK  

 Mikrobiyal ve Kimyasal Yöntemlerle Konjüge Linoleik Asit Üretimi

Doç. Dr. Hakan ERİNÇ    

 2014-2017

BAP 

Farklı Ticari Kültür Mayası ve Saccharomyces spp. Olmayan Maya İlavesinin Elma Şarabı Kalitesi Üzerine Etkisi  

Doç. Dr. Hasan TANGÜLER

 2013-2015

BAP 

Şeftali suyu üretiminde potansiyel bir pastörizasyon tekniği olarak termosonikasyon uygulamasının renk üzerine etkili enzimlerin inaktivasyonu ve bazı kalite parametreleri üzerine etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Hande BALTACIOĞLU       

2015-2017 

BAP      

Farklı kızartma yağı ve yöntemlerinin kızarmış ürünlerde trans yağ asidi oluşumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem BALTACIOĞLU

2015-2016 


Son Güncelleme Tarihi:10.02.2020