Akademik Personel Formları

  No Form İndir
1 Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için)İNDİR
2 Akademik Personel Açıktan Atama Formu (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadroları için) İNDİR
3 Akademik Personel Naklen Atama Formu (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadroları için) İNDİR
4Akademik Personel Başvuru Formu (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadroları için)İNDİR 
535. Madde Taahhüt ve Kefalet Senedi Formu   İNDİR
639. Madde Taahhüt Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet SenediİNDİR 
7Görevlendirme Başvuru FormuİNDİR
8ÖzgeçmişİNDİR 
9Özgeçmiş (YÖK Formatı)İNDİR
10Etik Kurul Başvuru FormuİNDİR

Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017