Genel Bilgi
Muhasebe ve Vergi Ugyulamaları programı ilk olarak 1980 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak muhasebe programı olarak kurulmuş olup, 1992 yılında Niğde Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2010 yılından itibaren ise Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çatısı altında faaliyetine devam etmektedir.2009-2010 öğretim yılından itibaren Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı adını almıştır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak; Muhasebe, İş yazışmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe Teknik ve Kuralları gibi dersleri almaktadırlar. Öğrencilerimiz, Tek düzen muhasebeye geçilmesiyle muhasebede bilgisayar kullanımının önemi dikkate alınarak Ofis Programları Kullanımı ve Bilgisayarlı Muhasebe dersleriyle hazır muhasebe paket programları ile klasik olarak öğrendikleri muhasebeyi bilgisayarda uygulama becerisini kazanarak, muhasebecilik konusunda mesleki yeterlilik kazanmaktadırlar. Yüksekokulumuz öğrencileri, II. yarıyıl sonunda 40 iş gününü kapsayan zorunlu stajlarını sektörde yapmaktadır.

Mezun olanlar Meslek Elemanı olarak önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde iş imkanı bulabilirler. Ayrıca daha sonra lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Yasası gereğince üç yıllık stajlarını tamamladıkları takdirde yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda adlarına muhasebe büroları açabilmektedirler.

Eğitim hayatına devam etmek isteyen mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıdaki bölümlerde Lisans Eğitimine devam edebilmektedirler.

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansman Öğr.
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Son Güncelleme Tarihi:23.12.2015