Yayınlar

Çilkaya, B.  (2014). Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları, VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 5-7 Mayıs 2014, İstanbul.

Karatas Abdullah; Gurbuz Orhan Atakan ; Cılkaya Bılal ; Akkurt Ayse Ayıs The Role And Importance Of Envıronmental Educatıon In Sustaınable Rural Development , A Peer Reviewed International Journal of Asian Academic Research Associates AARJSH , VOLUME 2 ISSUE 4 (SEPTEMBER 2015) ISSN : 2278 – 859X, pages: 100-108.

Son Güncelleme Tarihi:20.12.2016