Bölüm Kurulu

BaşkanÖğr. Gör. Ata AĞIRata.agir@ohu.edu.tr0388-211-29-25
Üye Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YILDIZoguzhan.yildiz@ohu.edu.tr 0388-211-29-25
ÜyeÖğr. Gör. Fatma ÖZKANftmzkn33@ohu.edu.tr 0388-211-29-42


Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020