Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokolleri

Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokol Listesi İçin Tıklayınız.Üniversitemiz Akademik ve Bilimsel İşbirliği kapsamında bir çok ülke ile protokol imzalamıştır. Protokol anlaşmaları uluslararası düzeyde yükseköğretim kurumlarının ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için karşılıklı çalışmaları ile işbirliği yapmalarını, akademik gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek amacıyla teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik programlardır. Üniversitemizin uluslararası rekabetçi ortamda tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalardır. 

Üniversitemiz Akademik ve Bilimsel İşbirliği anlaşmaları kapsamında 21 ülkede 53 Yükseköğretim Kurumu ile Protokol imzalamıştır. Bu Protokol anlaşmaları kapsamında 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren; Öğrenime Gelen-Giden, Staj ve Ders Verme-Ders Alma Hareketlilikleri gerçekleşmiştir.

Faaliyetin başlangıç yılından 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemine kadar Üniversitemizin Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokol anlaşmaları kapsamında hareketliliğe ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Öğrenime Gelen Öğrenci

74

Staj Öğrenimi için Gelen

219

Öğrenime Giden Öğrenci

32

Gelen Akademik Personel (Ders Verme/Ders Alma)

10

Gelen Misafir Öğretim Elemanı

7

Giden Akademik Personel (Ders Verme/Ders Alma)

2

Ders Verme Giden

2

TOPLAM

346


Üniversitemiz ile Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokol anlaşması bulunan Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nden 5 kişilik bir ekip protokol içerikli ziyarette bulunmuşlardır. Ayrıca Kosova’dan lise öğrencileri, velileri ve okul temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir heyet Kültür ve Eğitim Tanıtımı amacıyla Üniversitemizi ziyaret etmişlerdir.


Son Güncelleme Tarihi:17.02.2020