Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yrd. Doç.Dr. Gözde GÖKÇE İSBİR
1- Socio-demographic parameters in screening for breast cancer: lessons from a population-based women’s health Project held in Turkey. GÖKÇE İSBİR GÖZDE, 2010
2- Nursing Care of Nausea and Vomiting in Pregnancy: Roy Adaptation Model. GÖZDE GÖKÇE İSBİR, SAMİYE METE, 2010
3- Possible Logistic and Sociodemographyc Factors on Breast Cancer Screening in Turkey: Lessons. HÜSEYİN ABALI, ALPER ATA, GÖZDE GÖKÇE SİBİR, HÜSEYİN GÖKÇE, 2012
4- Nursing Care of Nausea and Vomiting in Pregnancy: Roy Adaptation Model. GÖZDE GÖKÇE İSBİR, SAMİYE METE, 2010
5- Socio-demographic parameters in screening for breast cancer: lessons from a population-based women’s health Project held in Turkey. GÖKÇE İSBİR GÖZDE, 2010
6- Possible Logistic and Sociodemographyc Factors on Breast Cancer Screening in Turkey: Lessons. HÜSEYİN ABALI, ALPER ATA, GÖZDE GÖKÇE SİBİR, HÜSEYİN GÖKÇE, 2012
7- My Birth Story Is Like a Dream: A Childbirth Educator's Childbirth. GÖKÇE İSBİR GÖZDE, 2013
8- Experiences with Nausea and Vomiting during Pregnancy in Turkish women based on Roy Adaptation Model: A Content Analysis. Gözde Gökçe İsbir, Samiye Mete, 2013


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yrd. Doç.Dr. Gözde GÖKÇE İSBİR
1- Gebelikte Bulantı Kusma, Etkileyen Faktörler ve Yaklaşımlar. GÖKÇE İSBİR GÖZDE, 2007
2- Hemşirelik Bakımında Model Kullanımına Bir örnek: Bulantı Kusma Sorunu Olan Bir Gebenin Roy Uyum Modeline Göre İncelenmesi. GÖZDE GÖKÇE İSBİR, SAMİYE METE, 2009
3- Aktif Doğum Yaklaşımının Kanıta Dayalı Uygulamalar ile İncelenmesi. PINAR SERÇEKUŞ, GÖZDE GÖKÇE İSBİR, 2012
4- Hemşirelik Klinik Eğitiminde Akran Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. GÖKÇE İSBİR GÖZDE, 2011
5- Doğum Ağrısı İle Baş Etmede Güvenli Yaklaşım: Hipnozla Doğum. GÖKÇE İSBİR GÖZDE, 2011
6- Doğum Ağrısı İle Baş Etmede Güvenli Yaklaşım: Hipnozla Doğum. GÖKÇE İSBİR GÖZDE, 2011
7- Hemşirelik Klinik Eğitiminde Akran Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. GÖKÇE İSBİR GÖZDE, 2011
8- Aktif Doğum Yaklaşımının Kanıta Dayalı Uygulamalar ile İncelenmesi. PINAR SERÇEKUŞ, GÖZDE GÖKÇE İSBİR, 2012

Son Güncelleme Tarihi:14.12.2016