Bahar Dönemi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Bahar Dönemi Ders İçerikleri

1. Hafta

Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Büyük Millet Meclisine Karşı İsyan Hareketleri

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 127-139

2. Hafta

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Kuvayi Milliye’den Düzenli Orduya Geçiş

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 140-145.

3. Hafta

Milli Mücadele de Doğu ve Güney Cephesi

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 145-156.

4. Hafta

Milli Mücadelede Batı Cephesi

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 156-163.

5. Hafta

Barış ve Diplomasi Dönemi, Mudanya Ateşkes Antlaşması

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 164-173.

6. Hafta

Lozan Barış Antlaşması

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 174-189.

7. Hafta

Türk İnkılabının Genel Özellikleri, Siyasal Alanda Yapılan İnkılap Hareketleri

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 195-216.

8. Hafta

ARA SINAV

 

9. Hafta

Temel Alanlarda Yapılan İnkılaplar (Hukuk, Eğitim-Kültür, Toplumsal, Ekonomi)

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 217-238.

10.Hafta

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1923-1932

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 244-256.

11. Hafta

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1932-1938 (Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu)

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 262-273.

12. Hafta

Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık)

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 275-291.

13. Hafta

İsmet İnönü Dönemi (1938-1950)

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 294-317.

14. Hafta

Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950-1960)

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Editörler: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Doç. Dr. İbrahim

ÖZTÜRK, Detay Yay. Ank. 2019, s. 319-332

15. Hafta

FİNAL SINAVI

 

Son Güncelleme Tarihi:20.07.2020