Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAZ0001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ 2 0 2
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.
Zorunlu Ders BAZ0002 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ 3 0 3
Zorunlu Ders BAZ0003 HAREKET EĞİTİMİ 2 2 3
Zorunlu Ders BED1003 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ 4 0 4
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri.
Zorunlu Ders BED1009 GENEL CİMNASTİK 1 2 5
Tanım; Tarihçe; Cimnastik Duruşları; Tören Yürüyüşleri; Düzen Alıştırmaları; Ritim Duygusu Gelişimi; Genel Cimnastikte Kullanılan Küçük El Araçları; Yaş Gruplarına Göre Alet Seçimi; Halatla Çalışmalar; Halat ile Eğitsel Oyunlar; Streching; Step, Sağlık Topu ile Bireysel ve Eşli Hareketler; Cimnastik İpi ile Bireysel ve Grup Çalışmaları; Cimnastik Sopası ile Ritim Çalışmaları; Parmaklıkta Kuvvet ve Esneklik Çalışmaları; Cimnastik Sırasının Çok Yönlü Kullanımı; Kasa Çalışmaları; Eşli Alıştırmalar
Zorunlu Ders BED1011 BASKETBOL 2 2 5
Basketbolün tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.
Zorunlu Ders BED1013 YÜZME 2 2 5
Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.
Zorunlu Ders BGZ0001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders BGZ0003 YABANCI DİL I 2 0 3
Zorunlu Ders BGZ0005 TÜRK DİLİ I 3 0 5
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme
Zorunlu Ders BGZ0007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
Zorunlu Ders BMZ0001 EĞİTİME GİRİŞ 2 0 3
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Zorunlu Ders BMZ0002 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 0 3
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAZ0004 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM 2 0 2
Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metodlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım.
Zorunlu Ders BAZ0005 CİMNASTİK 1 2 4
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası, Kız paraleli,(simetrik paralel)Denge, yer. Erkek aletleri: Yer, Atlama masası, , Kulplu beygir, Paralel, Barfiks) aletlerinde becerilerini geliştirme.
Zorunlu Ders BAZ0006 ATLETİZM 1 2 4
Zorunlu Ders BAZ0007 TAKIM SPORU I 1 2 3
Zorunlu Ders BED1008 ATLETİZM 2 2 5
ATLETİZMİN TARİHÇESİ VE SINIFLANDIRMASI KISA MESAFE KOŞULARI VE ÇIKIŞ ÇALIŞMASI ATMA BRANŞLARI VE GÜLLE ATMA UYGULAMASI ORTA VE UZUN MESAFE KOŞULARI VE UYGULAMALARI ATLAMA BRANŞLARI VE UZUN ATLAMA UYGULAMASI ATLETİZMDE PUANLAMA VE SIRALAMA NASIL YAPILIR? ATMA BRANŞLARI VE DİSK ATMA ATLAMA BRANŞLARI VE YÜKSEK ATLAMA YARIŞMA KURALLARI ATLETİZMDE SAHA VE MALZEME BİLGİSİ ENGELLİ KOŞULAR
Zorunlu Ders BED1010 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1 2 3
Eğitimde müziğin rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş, toplu çalma ve söyleme, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Okul ve kamp marşları, İstiklal marşı, yürüyüş temposunda marşlar, ritim ve hareket alıştırmaları, tempo tutma, marş söyleme ve yönetme, harekete eşlik
Zorunlu Ders BED1012 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 0 4
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal,kişilik ve ahlaki gelişim),öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, bireysel farklılıklar, motivasyon
Seçmeli Ders BED1014 DAĞCILIK 1 2 4
DAĞCILIK TARİHİ, TÜRKİYEDE DAĞCILIK, KIYAFETLER, EKİPMANLAR, YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ, KAMPÇILIK, HİPOTERMİ, SOĞUK RAHATSIZLIKLARI, TEHLİKELER, ACİL DURUMLAR.
Seçmeli Ders BED1016 İZCİLİK VE KAMPÇILIK 1 2 4
izcilik nedir?İzcilikğin Dümyadaki ve Türkiyedeki gelişimi.İzciliğin temel prensipleri.
Seçmeli Ders BED1018 ORİENTEERİNG 1 2 4
Oryantiring nedir ? Tanımı ve tarihçesi, Oryantiring ile ilgili kavramlar, Oryantiring Sporunda kullanılan malzemeler, Oryantiring yarışma çeşitleri ve şekilleri, Oryantiring yarışma kuralları, Harita kenar bilgileri, Yön tayini ve mesafe tahmini, Arazi arızaları ve kesit alma, oryantiring yarışı
Seçmeli Ders BED1020 RAFTİNG 1 2 4
Belirli birtakım ilke ve kurallara dayalı olarak durgunsuda kano ve akarsuda rafting yapmayı hedefleyen sportif etkinliklerin teorik ve uygulamalı olarak öğretimi bilgilerinin kazandırılması; ekip çalışması ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesidir.
Seçmeli Ders BED1022 TREKKİNG 1 2 4
Doğayı tanıma, yaşayabilme ve uyum sağlamak amaçlı güvenli hareket bilgi ve becerisini kazandırma,
Seçmeli Ders BED1024 KAYA TIRMANIŞI 1 2 4
kaya tırmanışında kullanılan malzemeler, teknikler, tırmanış şekilleri, tırmanış türleri, ip teknikleri, spor tırmanış, geleneksel tırmanış, komutlar
Ortak Zorunlu Ders BGZ0002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 3
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders BGZ0004 YABANCI DİL II 2 0 3
Zorunlu Ders BGZ0006 TÜRK DİLİ II 3 0 5
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleriSözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Zorunlu Ders BMZ0003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 0 3
Zorunlu Ders BMZ0004 EĞİTİM FELSEFESİ 2 0 3
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS0013 HENTBOL 2 0 4
Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.
Seçmeli Ders BAS0014 STEP-AEROBİK 2 0 4
Zorunlu Ders BAZ0008 BEDEN EĞİTİMİ SPOR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ0009 MOTOR GELİŞİM 3 0 3
Zorunlu Ders BAZ0010 TAKIM SPORU II 1 2 4
Zorunlu Ders BED2001 BİLGİSAYAR I 2 2 3
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
Zorunlu Ders BED2003 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2 2 4
nsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi
Zorunlu Ders BED2005 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS 1 2 4
Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.
Zorunlu Ders BED2009 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3 0 4
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri ve öğretim hizmetini değerlendirme
Seçmeli Ders BED2011 SPOR TESİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ 2 0 4
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Spor Araç ve Gereçleri: Sporda kullanılan tesisler, Yapımı, Bakımı, Ölçü ve standartları; Sporda Kullanılan Malzemeler: Yapımı, Bakımı, Standartları ve değişiklikleri; Spor Tesislerinin: Yönetimi, Türleri, İşlevleri, Programlaması, Personel ihtiyacı, Emniyet tedbirleri ve seyirci sağlığı; Altın Plan; Spor Tesis Planlaması ve Spor Yapılarının Organizasyonu
Seçmeli Ders BED2013 YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME 2 0 4
Yetenek ve yatkınlık kavramının tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar. Bireysel ve Takım sporlarında yetenek seçimi ilkeleri, uygulama örnekleri, bilimsel ve uygulama alanındaki deneyim birikimleri. Yetenek seçimi için çağdaş model örneklerinin değişik örneklemeleri
Seçmeli Ders BED2015 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı tarihsel gelişim, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tantımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek
Seçmeli Ders BED2017 MÜSABAKA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 4
Farklı gözlem teknikleri kullanarak müsabaka analizlerinin yapılması ve bu analizlerin değerlendirilmesi
Seçmeli Ders BED2021 SPORDA ETİK DEĞERLER 2 0 4
Spor ahlakında karşılaşılan sorunlar ve ahlaki değerlerin evrensel boyutlarda kabul ve spor alanlarında hayata geçirilmesi. Sporda ahlaki davranışların sporda şiddeti azaltmadaki rolü.
Seçmeli Ders BED2023 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 2 0 4
Antrenör ve tanımı, Antrenörün çalışma yöntemi, Antrenör tipleri, Antrenör eğitimi temel çalıştırıcı programı, Antrenör eğitiminin taslak kademeleri, Avrupa birliğinde antrenör eğitiminin yapı taslağı ve örneği, Diğer ülkelerde antrenör yetiştirme modelleri.
Seçmeli Ders BED2025 SPOR BİOMEKANİĞİ 2 0 4
Beden Eğitimi ve Sporda Biyomekanik , Temel kavramlar , Hareket ve hareket şekilleri, Linear kinematik, Acısal kinematik, Linear kinetik , Açısal kinetik, Denge ve vücut ağırlık merkezi, Eklem mekaniği , Dolaşım mekaniği, Solunum mekaniği, Hareket analizi ve analizinde teorik yaklaşımlar, Spor tekniklerinde kuvvet bileşkeleri ve analizi, İnsan performans analizi (kas ve eklem hareket analizi), Spor tekniklerinin analizi ( Yüksek atlama, Uzun atlama, gülle atma, Ağrılık kaldırma Yüzme, Futbol, Cimnastik)
Seçmeli Ders BED2029 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 4
Davranış bilimleri, algı kavramı, sosyal yapı, gelişim ve öğrenme kuramları, organizasyon yapıları ve örgüt kültürü içinde bireylerin kavramı, olumsuzluk kaynakları, motivasyon
Seçmeli Ders BED2031 SOSYAL KÜLTÜREL DEĞİŞİM 2 0 4
Değişim modelleri, değişiklikler, zamanımızın bazı önemli değişiklikler, sosyal değişme, kültür, ilişkiler, küreselleşme türleri etkileyen faktörler değişim ve; ele alınacak teorik ve pratik yönleriyle hem de sosyal ve kültürel boyutları değişikliği hakkında ileri sürülmüştür değişikliği konuları uzun uzadıya ele alınacaktır. Buna ek olarak, Türkiye ve Türkistan'da Türk toplumlarının sosyo-kültürel değişim sürecinin ayrıntıları inceledi.
Seçmeli Ders BGS0014 TÜRK HALK OYUNLARI 2 0 3
Seçmeli Ders BGS0019 ÇOCUK VE SPOR 2 0 3
Çocuklarda spora başlama yaşı, çocuklarda gelşim özellikleri,motorik gelişim dönemleri, egzersizin çocuklar üzerine etkisi, spora yönlendirmede dikkat edilecek konular, spora yönelik öneriler ve fizyolojik cevapları.
Zorunlu Ders BGZ0008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 3
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Seçmeli Ders BMS0009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2 0 4
Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, program geliştirme süreçleri, öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, çalışma planı hazırlama, eğitimde ihtiyaç saptama ve teknikleri, program tasarısı hazırlama süreçleri, taksonomiler ve hedef davranış yazma, içerik düzenleme, eğitim durumlarını hazırlama, sınama durumlarını geliştirme, programın denenmesi, program değerlendirme yaklaşımları, programa süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, Türkiyede program geliştirme çalışmaları.
Seçmeli Ders BMS0015 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2 0 4
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı eğitimde yöntemler, Türk eğitim sistemi, Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemi, İngiltere eğitim sistemi, Fransa eğitim sistemi, Japonya eğitim sistemi
Zorunlu Ders BMZ0005 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 3
Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sını andırılması; öğretim tek- nolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okurya- zarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendir- me ölçütleri
Zorunlu Ders BMZ0006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 0 3
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri ve öğretim hizmetini değerlendirme
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS0023 DAĞCILIK 2 0 4
dağcılık tarihi, türkiye dağcılığındaki önemli isimler, yürüyüşler, yürüyüşlerde kullanılan malzemeler, kamp malzemeleri, kampçılık
Seçmeli Ders BAS0027 SALON FUTBOLU 2 0 4
Tanımı tarihçesi,futsal oyun kuralları ,saha ve malzeme bilgisi, temel teknik çalışmalar,pas, topla yapılan teknikler, kaleci ve şut çalışmaları.. taktik uygulamalar.
Zorunlu Ders BAZ0011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ0012 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 3 0 5
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi
Zorunlu Ders BAZ0013 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS 1 2 5
Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.
Zorunlu Ders BED2002 BİLGİSAYAR II 2 2 3
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi
Zorunlu Ders BED2004 ANTRENMAN BİLGİSİ 2 2 4
Antrenman kavramı, antrenman temel ve yardımcı ilkeleri, biyomotor yetenekler ve çocuklarda geliştirilmesi, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sporda yetenek seçimi.
Zorunlu Ders BED2006 FUTBOL 2 2 4
Futbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.
Zorunlu Ders BED2008 HALK OYUNLARI 2 2 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri,
Zorunlu Ders BED2010 ÖZEL EĞİTİM 2 0 4
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar
Zorunlu Ders BED2012 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 0 4
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme
Seçmeli Ders BED2014 STEP AEROBİK 2 2 4
Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. Müzik eşliğinde yerde ve step platformu üzerinde koordineli ve ritmik olarak aerobik step adımlamalarının yapılması. Platform üzerinde ve yerde müzik eşliğinde koreografi çalışmaları. Dinamik, statik ve PNF metodlarına göre streching çalışmaları
Seçmeli Ders BED2016 RİTMİK EĞİTİM 2 2 4
Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar
Seçmeli Ders BED2018 KAYAK 2 2 4
Kayak sporu konusunda temel bilgilere sahip olma ve kayma tekniklerinin öğretim basamakları ile birlikte öğrenebilme ve bunları uygulayabilme.
Seçmeli Ders BED2020 GÜREŞ 2 2 4
Güreş temel bilgilerinin kazanılması, temel duruş tutuş ve temel teknik öğretimi. Kural bilgisi öğretimi.
Seçmeli Ders BED2022 ATLETİZM 2 2 4
Atletizm ile ilgili temel konu içeriklerini teorik ve uygulamalı olarak vermek. Aynı zamanda bir okul takımını yarışmalara nasıl hazırlayacağını uygulamalı olarak öğretmek
Seçmeli Ders BED2024 ARTİSTİK CİMNASTİK 2 2 4
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası, Kız paraleli,(simetrik paralel)Denge, yer. Erkek aletleri: Yer, Atlama masası, Halka, Kulplu beygir, Paralel, Barfiks) aletlerinde becerilerini geli ştirme.Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders BED2026 JUDO 2 2 4
Judo branşına yönelik spor becerilerinin uygulama ve antrenmanda kullanıma yönelik öğretim ve danışmanlık yapabilecek eğitimcilik bilgi ve becerilerini kazandırma
Seçmeli Ders BED2028 BADMİNTON 2 2 4
Temel tekniklerin basitten karmaşık pozisyonlarda öğretilmesi, öğrencilerin fiziksel uygunluğunun kazandırılması ve hakemlik bilgilerinin pekiştirilmesi.
Seçmeli Ders BED2030 TENİS 2 2 4
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders BED2032 MASA TENİSİ 2 2 4
Tanımı tarihcesi, Saha ve malzeme bilgisi , temel teknik ve taktik beceri ve kuralları
Seçmeli Ders BED2034 SATRANÇ 2 2 4
Satrancın tanımı, satranç tahtasına genel bakış, satranç taşlarının hareketi, notasyon, mat konumları, taşların değeri, açmaz, örtü, çatal, şiş hamleleri, taktik.
Seçmeli Ders BED2036 YÜZME 2 2 4
Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri
Seçmeli Ders BED2038 CANKURTARMA 2 2 4
İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme,boğulmalar, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım,pansuman ve yaralı taşıma teknikleri.
Seçmeli Ders BGS0020 YETENEK SEÇİMİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS0022 SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM 2 0 3
Seçmeli Ders BMS0024 KADIN VE YAŞLILARDA SPOR 2 0 4
Seçmeli Ders BMS0026 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Zorunlu Ders BMZ0007 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’n- de eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eği- tim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hede er, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları
Zorunlu Ders BMZ0008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, prob- lemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçla- rının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uy- gun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS0001 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ 2 0 4
Seçmeli Ders BAS0005 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2 0 4
Dünyada ve Türkiyede Beden Eğitimi ve sporun gelişim süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Olimpiyatlar tarihi ve uygarlıklar tarihinde hareket kültürü
Zorunlu Ders BAZ0014 ANTRENMAN BİLGİSİ 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ0015 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ 2 2 4
Zorunlu Ders BAZ0016 TAKIM SPORU III 1 2 3
Zorunlu Ders BAZ0017 YÜZME 1 2 3
Zorunlu Ders BED3003 FİZİKSEL UYGUNLUK 2 2 4
Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu
Zorunlu Ders BED3005 VOLEYBOL 2 2 4
Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.
Zorunlu Ders BED3009 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 3
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler
Zorunlu Ders BED3011 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I 2 2 4
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders BED3013 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2 2 4
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Seçmeli Ders BED3017 FUTBOL 2 2 4
12-14 yaş grubuna yönelik futbolda grup taktiği uygulamaları.
Seçmeli Ders BED3019 HENTBOL 2 2 4
Bu ders hetbol alanındaki savunma sistemleri, antrenman programları ve öğretim yöntemleri ve ilkelerine yöneliktir.
Seçmeli Ders BED3021 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 2 4
Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama. Acil durum yöneticiliği mesleği
Seçmeli Ders BED3023 HALK OYUNLARI 2 2 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri,
Seçmeli Ders BED3025 SPORDA GÜÇ GELİŞTİRME 2 2 4
sporda kuvvet antrenmanlarınıve antreman sistemleri.branşlara göre kuvvet antemanları ve planlaması
Seçmeli Ders BED3027 BASKETBOL 2 2 4
basketbolda savunma anlayışı bireysel ve takım savunması,savunma çeşitleri bu savunmaya yönelik hücum sistemleri taktik anlayışın geliştirilmesi mac analizi ve değerlendirilmesiantreman planlaması ve peryotlaması.
Seçmeli Ders BGS0002 BESLENME VE SAĞLIK 2 0 3
Seçmeli Ders BGS0005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK 2 0 3
Seçmeli Ders BMS0007 EĞİTİMDE DRAMA 2 0 4
Seçmeli Ders BMS0023 SPOR SAKATLIKLARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON 2 0 4
Zorunlu Ders BMZ0009 SINIF YÖNETİMİ 2 0 3
Zorunlu Ders BMZ0010 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 0 3
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS0008 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI 2 0 4
Seçmeli Ders BAS0012 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 2 0 4
Eğitimde müziğin rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş, toplu çalma ve söyleme, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Okul ve kamp marşları, İstiklal marşı, yürüyüş temposunda marşlar, ritim ve hareket alıştırmaları, tempo tutma, marş söyleme ve yönetme, harekete eşlik
Zorunlu Ders BAZ0018 BECERİ ÖĞRENİMİ 3 0 3
Harekete dayalı öğrenme ve performansı etkileyen kalıtsal, çevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, nörolojik, kinematik, metodik v.b etmenlerin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri ile becerilerin ölçülmesi.
Zorunlu Ders BAZ0019 FİZİKSEL UYGUNLUK 3 0 3
Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu
Zorunlu Ders BAZ0020 DOĞA SPORLARI 1 2 3
Zorunlu Ders BAZ0021 RAKET SPORU 1 2 4
Zorunlu Ders BED3004 EGZERSİZ VE BESLENME 2 0 3
Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, ya ş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü, şişmanlık, sporcularda beslenme bozuklukları.
Zorunlu Ders BED3006 EĞİTSEL OYUNLAR 1 2 3
Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama.
Zorunlu Ders BED3008 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ 3 0 3
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamalar
Zorunlu Ders BED3010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 4
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması
Zorunlu Ders BED3012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II 2 2 4
Beden Eğitimi ve Sporun öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin beden eğitimi öğretimine uygulanması, beden eğitimi ve spor alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Yıllık, ünite ve günlük plan türleri, Micro öğretim beceri ve uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders BED3014 SINIF YÖNETİMİ 2 0 3
Sınıf Yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma.
Zorunlu Ders BED3016 OKUL DENEYİMİ 1 4 6
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Seçmeli Ders BGS0021 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS0024 SPOR BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK 2 0 3
Tanımı, kapsamı, veriler ve düzenlenmesi, örnekleme kuramı, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, standart puanlar, hipotez testler, korelasyon ve regresyon için spor alanından örneklerle istatistik hesaplamalar
Seçmeli Ders BMS0006 EĞİTİM TARİHİ 2 0 4
Seçmeli Ders BMS0026 ANTRENMAN PLANLAMASI 2 0 4
Zorunlu Ders BMZ0011 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 0 3
Zorunlu Ders BMZ0012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 3
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS0024 SPOR MASAJI 3 0 4
Masaj maniplasyonlarının tüm vücut üzerinde planlayarak uygulanması
Zorunlu Ders BAZ0022 HALK OYUNLARI 1 2 3
Zorunlu Ders BAZ0023 EGZERSİZ VE BESLENME 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ0024 EĞİTSEL OYUNLAR 1 2 3
Zorunlu Ders BED4001 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1 2 6
Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler
Zorunlu Ders BED4003 DRAMA 2 2 6
Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın gençlere ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
Zorunlu Ders BED4005 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 6
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Zorunlu Ders BED4007 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 4
Türk eğitim sisteminin amaçlarını ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım
Zorunlu Ders BED4009 REHBERLİK 3 0 4
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri
Seçmeli Ders BED4011 OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİMDE HAREKET EĞİTİMİ 3 0 4
Gelişimle ilgili temel kavramlar; hareket gelişiminin tanımı ve gelişimi etkileyen faktörler; motor gelişim dönemleri ve alanları; okul öncesi ve ilköğretim dönemlerinde hareket eğitiminin amaçları ve önemi; hareket ve öğrenme deneyimi, hareket eğitiminin gelişimine katkısı; hareket ve bilişsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim, yaratıcılık
Seçmeli Ders BED4013 MODERN OLİMPİYAT OYUNLARI VE OLİMPİZM 3 0 4
Olimpizm ve Olimpiyat Kavramlarının Temel Prensiplerinin İncelenmesi, Olimpiyat Oyunlarının İncelenmesi Moder, Antik Çağa ve Yakın Çağa Ait Diğer Uygarlıkların Spor Organizasyonlarının İncelenmesi,modern Olimpiyat Oyunlarının İncelenmesi, IOC Yapısının İncelenmesi,, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yapısının İncelenmesi Adaylık Çalışmaları ve İlgili Kıstasların İncelenmesi, Olimpiyat Oyunları Organizasyonlarının Kente ve Ülkeye Katkılarının İncelenmesi,
Seçmeli Ders BED4015 SPOR PSİKOLOJİSİ 3 0 4
Dersin sonunda müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesinde başarı sağlanması
Seçmeli Ders BED4017 SPOR SAKATLIKLARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON 3 0 4
Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma,germe,soğuma,spor yaralanmaları(yumuşak doku, kemik doku, eklem ve diğer), spor sakatlıklarında kesin tedavi,egzersiz tedavisi ve spora dönüş,değişik ortam koşullarında egzersiz ve sağlık sorunları
Seçmeli Ders BED4019 SPOR FELSEFESİ 3 0 4
Beden eğitimi ve spor Felsefesinin tanım ve tarihçesi, Spor Felsefesinin temelleri Spor Felsefesinin ögeleri, Eğitim Felsefeleri, Spor bilimleri ve Felsefe, Sporda Etik ve Fairpley Sporda Olimpizm ruhu
Seçmeli Ders BED4023 SPOR BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK 3 0 4
Tanımı, kapsamı, veriler ve düzenlenmesi, örnekleme kuramı, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, standart puanlar, hipotez testler, korelasyon ve regresyon için spor alanından örneklerle istatistik hesaplamalar
Seçmeli Ders BED4025 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 3 0 4
Sporda çeşitli fiziksel, fizyolojik ve motorsal ölçümler ve değerlendirilmesi ile ilgili birçok laboratuar ve saha testleri açıklanarak, öğrencilere egzersiz fizyoloji laboratuar çalışmalarında yardımcı olunarak bazı testler uygulamalı olarak uygulattırılarak test sonuçlarının değerlendirmeleri konusunda detaylı bilgi sunmak
Zorunlu Ders BMZ0013 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 2 6 10
Zorunlu Ders BMZ0014 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2 0 3
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAZ0025 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ0026 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EĞZERSİZ PROGRAMLAMA 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ0027 UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1 2 4
Zorunlu Ders BED4002 ARAŞTIRMA PROJESİ 2 2 5
Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri değerlendirme, çalışmaları raporlaştırma ve sunma
Zorunlu Ders BED4004 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ 3 0 4
Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum ve kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı, işleyişi
Zorunlu Ders BED4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 6 9
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Seçmeli Ders BED4008 BASKETBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Tanım, Tarihçe, Oyun kuralları, Saha ve malzeme bilgisi,, savunma ve hücüm sistemleri .antrenman planlaması ve peryotlaması.Mac analizi ve değerlendirilmesi.kosan ve tekerlekli sandalye basketbolu.Mac analizi ve planlaması
Seçmeli Ders BED4010 FUTBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dribbling, fake, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar
Seçmeli Ders BED4012 HENTBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Hentbol tarihçe saha malzeme bilgisi ve temel tekniklerin öğretilmesi
Seçmeli Ders BED4014 VOLEYBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.
Seçmeli Ders BED4016 STEP AEROBİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. Müzik eşliğinde yerde ve step platformu üzerinde koordineli ve ritmik olarak aerobik step adımlamalarının yapılması. Platform üzerinde ve yerde müzik eşliğinde koreografi çalışmaları. Dinamik, statik ve PNF metodlarına göre streching çalışmaları
Seçmeli Ders BED4018 RİTMİK CİMNASTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Ritmik cimnastik çalışmaları,çeşitli oranlarda tüm beden parçalarını etkilememektedir. hareketler kişisel güç ve becerilere dayalı uygulandığı için aşırı zorlamalara yer verilmez.ı germeler,gevşemeler,coşkun atılımlar-sakinleşmeler,acılma ve kapanmalar,hızlı ve yavaş ritimler,devamlı birbirini izler bu nedenle hareketler organiktir ancak fizyolojik ve psikolojik temellere dayanır. kuramsal bilgiler verildikten sonra bir cimnastikcinin yetiştirilmesi için gerekli olan hazırlık hareketleri temel hareketler cimnsatik topu, cimnastik ipi, cember ve lobut ve kurdele gibi el ara çlarıla çalışma teknik ve yöntemleri, yarışma kuralları, seçilmiş müzik örnekleri ile birlikte öğrencilerin kendi buluş, gelişim ve öğretim düzeylerine göre, öğrencilerin gelişimi sağlanmaktadır çünki ritmik cimnastin ruhu kişisel buluş ve yaratıcılık gücüne dayanır
Seçmeli Ders BED4020 YÜZME ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri
Seçmeli Ders BED4022 GÜREŞ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Güreşin tarihçesi, Güreş temel tanımlar, temel duruş tutuş ve temel teknik Öğretimi. Güreş Kural bilgisini Temel Güreş tekniklerini ve gelişimleri kavramayı, antrenörlük prensiplerini öğretmek üzere düzenlenmiştir.
Seçmeli Ders BED4024 ATLETİZM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMSI 2 0 4
Koşular, atlamalar,atmalar ve yürüyüşler temel teknik,yarışma öğretim yöntem ve teknikleri.Antrenman planlaması,fizyoloji ve temel antrenman teknikleri.Kısa mesafe koşuları,orta mesafe koşuları,uzun mesafe koşuları,yüksek atlama,uzun atlama,üç adım atlama,sırıkla yüksek atlama,disk atma,gülle atma,cirit atma,çekiç atma.
Seçmeli Ders BED4026 JUDO ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmesi ve öğretim yöntemlerinin uygulanması
Seçmeli Ders BED4028 BADMİNTON ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Yaş gruplarına göre mikro ve makro dönem antrenman planlaması, müsabaka analizi,hakemlik uygulamaları, fair-play duygusunun geliştirilmesi, teknik, taktik becerilerin geliştirilmesi,etkili iletişim metodları,
Seçmeli Ders BED4030 TENİS ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Temel Teknikler ,Taktik ve Kondüsyon Çalışmaları Ve Öğretim aşamaları. Vuruş çeşitlerini öğretim, sakatlanmalardan korunmayı öğretim
Seçmeli Ders BED4032 MASA TENİSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Tanımı tarihcesi, Oyun Kuralları, saha ve mazleme bilgisi,temel teknik ve taktik beceri ve kuralları
Seçmeli Ders BED4034 SATRANÇ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Satrancın tanımı, satranç tahtasına genel bakış, satranç taşlarının hareketi, notasyon, mat konumları, taşların değeri, açmaz, örtü, çatal, şiş hamleleri, taktik.
Seçmeli Ders BED4036 KAYAK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Temel kayak tekniklerini, Kayak malzemelerini temel düzeyde kullanabilme, Kayma , Dönme, yavaşlama , durma hareketlerinin uygulamalarına örnek gösterme.kayak yüklenme ilkeleri(bireysel,grup,dalgasal,ritmik)kayak antrenman metodları(devamlı,fartleks,interval ve tekrar metodu)ve uygulamaları,kayak branşında kullanılan yetenek seçimi kriterleri(boy,kilo,yaş,esneklik,denge) ve performansa yönelik kullanılan testler (sürüt,dayanıklılık,kuvvet vs. )hakkında testleri uygulayabilme ve değerlendirebilme yeteneklerini geliştirmektir
Seçmeli Ders BED4038 HALK OYUNLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri,
Seçmeli Ders BED4040 BİATLON ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI 2 0 4
Biathlon sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme .Kullanılacak uygun malzemelerin(silah,mermi, silah bakım malzemeleri,eldiven,bere,gözlük,mont,pantalon,tayt, ve kayak seçimi) temel kayak teknikleri (serbest sitil kayma tekniği, tek sopa paten, çift sopa paten, dönüş ve adımlama teknikleri) gibi teknik becerilerin öğretimi ve uygulayabilme becerilerini geliştirme
Seçmeli Ders BED4042 REKREASYON 2 0 4
Rekreasyonun Tanımı Rekreasyon, Serbest Zaman ve Oyun Arasındaki İlişki Rekreasyonun Sınıflandırılması Rekreasyon Hizmet Alanları Rekreasyon Hizemeti Veren Kurum ve Kuruluşlar
Seçmeli Ders BED4044 SPOR PAZARLAMASI VE HALKLA İLİŞKİLER 2 0 4
Dersin tanımı, amacı ve içeriği / Pazarlama anlayışında gelişmeler.Modern pazarlama anlayışının unsurları.Tüketici Davranışları.Spor Pazarlamasının Boyutları, Spor hizmetlerinin özellikleri,Sporcu pazarlaması, Spor yoluyla pazarlama. Halkla İlişkilerin Reklam ve Propagandadan Farkı,Halkla ilişkilerde iletişim,Halkla ilişkilerde etik,Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler,Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
Seçmeli Ders BED4046 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA TÖRENLER VE ORGANİZASYON 2 0 4
Bayrak kanunu ve tüzügü,bayram ve önemli günler kutlama yönergeleri,ışıgında beden eğitimi ögretmenini görev ve sorumlulugu ,Her türlü bayram,anma, kurtuluş günleri,çelenk sunma ve açılış ve kapanış törenlerini yönetme ve organize edebilme ve planlama şekileri.
Seçmeli Ders BED4048 SPORDA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG 2 0 4
Sporda Anabolik, Adrojenik, Steroidlerin ve Drogların Kullanımı, Dopingin İnsan vücuduna zararları.
Seçmeli Ders BED4050 FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ 2 0 4
Basınç değişikliklerinin (yükseklik ve sualtı),ısı değişikliklerinin (sıcak-soğuk ortam) insan organizması üzerine etkileri ve bu değişik ortamlarda sportif performans
Seçmeli Ders BED4052 SPOR SOSYOLOJİSİ 2 0 4
Bu dersin içeiği sosyoloji bilimindeki temel kavramlar, ilkeler, ve kuramları sosyolojinin farklı disiplinlerinde kullan ılan araştırma yöntemleri , sportif olgu ve olaylar
Seçmeli Ders BED4054 EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3 0 4
Kalite Anlayışı,Açık Sistem Teorisi ve Kalite Yönetimi ,Geleneksel Okul Yönetiminden Toplam Kalite Yönetimine Geçiş,Okul Yönetiminde Öğretmen,Öğrenci,Veli Memnuniyeti(İç ve Dış Müşteri Memnuniyeti),Okul Yönetiminde Tedarikçilerle İlişkilerin Düzenlenmesi,Toplam Kalite Yönetiminde Kaisen Felsefesi,Okul Yönetiminde Süreç İyileştirme Aşaması,Kalite Çemberleri,Toplam Kalite Yönetiminin Örgüt Yapısının Ana Hatları,Genel değerlendirme ve tartışma,Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim,Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik,Eğitimde Verilen Kalite Belgeleri,Türkiye ve Yurtdışında Örnek Uygulamalar,Türkiye ve Yurtdışında Örnek Uygulamalar,Okulda Ortak Bir Okul Kültürünün Oluşması
Seçmeli Ders BED4056 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA LİDERLİK 3 0 4
Liderlikle ilgili tanım ve kavramlar ışığında spor örgütlerinde liderin önemi ve spor ortamlarında lideri değerlendirmeyi bilme.
Seçmeli Ders BED4058 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ 3 0 4
Test Dışı Teknikler dersinin içeriği, amaçları, öğrenciden beklentiler, öğrencilerin derse ilişkin ön bilgileri. Okul PDR hizmetleri içinde bireyi tanımanın yeri.
Zorunlu Ders BMZ0015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 2 6 10
Zorunlu Ders BMZ0016 OKULLARDA REHBERLİK 2 0 3