Yazılım


Personel  Otomasyon Adı E-Posta Dahili Tel
1

Süleyman KONUKLU 

(Mühendis)

* Öğrenci Otomasyonu (OGRIS) 

* İstek Yönetim Sistemi (İYS)

* Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Otomasyonu (OZYET)

* Konsey Seçim Otomasyonu (KONSEYSİS) 

konuklu@ohu.edu.tr 
225 2225
2

Furkan DEMİRTAŞ

(Mühendis)

* Personel Otomasyonu (PEOS)  

* Akademik Performans Değerlendirme ve İzleme Platformu (AKAPEDİA) 

* Mezun Bilgi Sistemi (MBS)

* Kurumsal Ödeme Sistemi (KOS)

* Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi (BAP)-Firma/Akademisyen 

* Uluslararası Öğrenci Başvuru Yerleştirme Otomasyonu (YOS)

* Plaka -Sticker Sistemi

* WEB Geliştirme

furkan@ohu.edu.tr 225 2007
3 Öğr.Gör. Faruk ÖZDEMİR 

* Öğrenci Otomasyonu (NOOS) 

* Online Başvurular

* Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sistem Yöneticisi (EBYS)

* Dış Kaynaklı Projeler

faruk@ohu.edu.tr 
225 2003
4 Öğr.Gör. Mehmet Harun GÜLEN

* Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sistem Yöneticisi (EBYS) 

* Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi (BAP) 

* Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Otomasyonu

* Yapı İşleri Otomasyonu Talep Yönetimi Sistemi

* Enstitü Başvuru Değerlendirme

hgulen@ohu.edu.tr 225 2223
5 Öğr.Gör. Nurten ŞENZEK

* Bologna Otomasyonu  

* WEB Yönetimi ve WEB Geliştirme

* Tez Öneri Formu

* Yapı İşleri Otomasyonu (YİDB) Sayaç Sistemi


nurtensenzek@ohu.edu.tr 225 2002
 6  Öğr. Gör. Yasin AFŞAR  * Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sistem Yetkilisi (EBYS)    ebysyardim@ohu.edu.tr 225 4710Son Güncelleme Tarihi:29.05.2020