Yürütme Kurulu

İSİM                                                                                                                                       GÖREVİ

Prof. Dr. Hasan USLURektör (Başkan)
Prof. Dr. Recep ÇİÇEK Öğretim Üyesi (Üye)  
Prof. Dr. Ersin AYDIN Öğretim Üyesi (Üye)
Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLUÖğretim Üyesi (Üye) 
Yasin İLGÜNİşletme Müdürü (Üye)
Son Güncelleme Tarihi:25.10.2023