Mezun Öğrencilerimizin Diploma Dağıtımına Başlanmıştır.


ENSTİTÜMÜZDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN

DİPLOMA DAĞITIMINA BAŞLANMIŞTIR.  

Diplomalarını almaya gelecek öğrencilerimiz eğer Geçici Mezuniyet Belgesi'ni almışsa mutlaka geri iade etmek üzere yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

DİPLOMASINI TESLİM ALMAYA GELEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN  HUSUSLAR !

>> Diplomalarını teslim almaya gelen öğrencilerimizin kolay iletişim kurmak ve istatistiki verilerimizde kullanılmak üzere Mezun Öğrenci Bilgi Formunu (tıklayınız) doldurarak gelmeleri rica olunur.

>> Öğrencilerimiz Geçici Mezuniyet Belgesi  almışlarsa Geçici Mezuniyet Belgelerinin asıllarını mutlaka  yanlarında bulunduracaklardır. Geçici Mezuniyet Belgesi iade edildikten  sonra Diploma teslim edilecektir. 

>> Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını kayıp eden öğrencilerimiz. Enstitümüz Müdürlük Makamına hitaben yazdıkları Geçici  Mezuniyet  belgelerine  kayıp  ettiklerine  dair  mazeret dilekçesi ve gazeteye verdikleri  kayıp ilanı ile başvuruda bulunacaklardır.

>> Diplomalar sadece Öğrencinin kendisine veya noter tasdikli vekaletname verdiği şahıslara elden imza karşılığında teslim edilecektir. Diğer bir şekilde emaneten bir teslim kesinlikle yapılmayacaktır.

>> Diplomayı teslim almaya gelen öğrencimiz veya noter tasdikli vekaletnamesi olan vekili yanında mutlaka Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetini (T.C Kimlik Numaralı) bulundurmak ve görevliye ibraz etmek zorundadır.


Not: Diplomalardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Öğrenci İşleri: 0388 225 43 22