Misyon/Vizyon
              Misyon ; Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini sorunsuz, en mükemmel ve objektif bir biçimde yürütebilmelerini teminen, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri doğrultusunda her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ilişki ve ihtilafları Üniversitemiz menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmaktır.

            Vizyon ; Müşavirliğimiz bu misyonu üstlenirken Sürekli gelişen ve değişen teknolojiyi de kullanarak sahip olduğu mevzuat birikimini çalışmalarına yansıtan yenilikçi, çağdaş, gelişmelere açık, eğitimli personeli ile zamanında, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla Üniversitemiz vizyonunu benimsemiş bir birim olarak, Üniversitemiz içinde ve diğer üniversiteler arasında model olmayı amaçlamaktadır.

Son Güncelleme Tarihi:19.12.2016