GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Akademik kadronun genç elemanlardan oluşması,
 2. Akademik bilginin yanı sıra sektör deneyimine de sahip öğretim elemanlarının olması,
 3. Etkileşimli disiplinlerin aynı fakülte altında yer alması,
 4. Akademik kadronun iç mimarlığa yönelik teknoloji ve bilgisayar programlarına hakim olması
 5. Öğretim elemanlarının köklü üniversitelerde eğitim süreçlerini geçirmiş olması.

 

Zayıf Yanlar

 1. Yeni açılmış bir bölüm olması sebebiyle tanıtım eksikliği,
 2. Lisans ve lisansüstü eğitiminin olmaması,
 3. Öğretim üyesi eksikliği,
 4. İlgili üniversite, kamu kurumları, meslek odaları gibi örgütlerle güçlü bir ilişkinin kurulmamış olması.

 

Fırsatlar

 1. Günümüzde bir uzmanlık alanı olarak İç mimarlık mesleğinin öne çıkması,
 2. İç Mimarlara sektörde ihtiyaç duyulması ve iş yelpazesinin giderek genişlemesi,
 3. Ülkemizde İç mimarlık eğitiminin sayılı üniversitede verilmesi,
 4. Araştırma ve geliştirmeye yönelik payın arttırması,
 5. ERASMUS, FARABİ gibi öğretim elemanı ve öğrenci değişimine yönelik imkanların sunulması,
 6. Bölümün yeni olması sebebiyle günün değişen eğilimlerine çabuk adaptasyon sağlayabilmesi,
 7. Yeni bir bölüm olması sebebiyle alanında yetkin öğretim elemanlarına kadro imkanı sunulması.

 

Tehditler

 1. Öğretim ve teknik eleman sağlanmasında zorlu koşullar,
 2. Öğretim elemanı atama kriterlerinin ağırlaşması,
 3. Niğde kent yapısının üniversite ile aynı oranda gelişememesi ve bu sebeple sosyal alanda yaratıcı mekan ve sektörlerinin yokluğu.
Son Güncelleme Tarihi:29.08.2016