Yayınlar

Bölümümüz Öğretim Elemanı sayısı her geçen yıl artmakta olup Öğretim Elemanları tarafından aşağıdaki bilimsel çalışmalar yapılmıştır;

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A13. İlyas Kacar, Fahrettin Ozturk, A Review And Current State-Of-The-Art Of Laser Beam Welding in The Automotive Industry, Lasers in Eng., Vol. 33.4-6, Pp. 327-338, 2015

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B20. İlyas Kacar, İsmail Durgun, Fahrettin Öztürk, "ARAÇ AĞIRLIĞI AZALTIMININ ARAÇ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDE ETKİLERİ", OTEKON2016, 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Sheraton Otel, Bursa, 3 – 24 Mayıs 2016

B21. İlyas KACAR, Serkan TOROS, "Buckling Prevention Conditions on Cyclic Test Samples", IMSEC2016, 1. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016). Çukurova Üniversitesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Makine Mühendisliği Bölümü, 26 – 28 Ekim 2016, Adana

B22. İlyas KACAR, Serkan TOROS, "Parameter determination of Chaboche kinematic hardening model for Al 5083 O alloy", IMSEC2016, 1. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016). Çukurova Üniversitesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Makine Mühendisliği Bölümü, 26 – 28 Ekim 2016, Adana

B23. İlyas Kacar - Vebil Yıldırım, “Fonksiyonel derecelendirilmiş iç/dış basınca maruz sabit açısal hızla dönen silindirik ve küresel kaplarda elastisite denklemlerinin analitik çözümleri”, XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, 24 – 28 Ağustos 2015, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi

B24. İlyas Kacar, Cem Boğa, Cem Korkmaz, Vebil Yıldırım, “Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FGM) yapılmış silindir, küre ve değişken kalınlıklı diskte radyal doğrultuda sürekli rejimde Fourier ısı iletimi için analitik ifadeler”, XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, 24 – 28 Ağustos 2015, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi

B25. Ilyas Kacar, Vebil Yildirim, Free Vibration/Buckling Analyses of Non-Cylindrical Initially Compressed Helical Composite Springs, Mechanics Based Design of Structures and Machines: An International Journal, Taylor & Francis, DOI:10.1080/15397734.2015.1066687

B26. İlyas KACAR, Cem BOĞA, Cem KORKMAZ, Vebil YILDIRIM, Exact Elasticity Solutions to Axisymmetric Hollow Rotating Structures Made of an Isotropic and Homogeneous Material for Different Boundary Conditions, 2nd International Conference On Computational and Experimental Science and Engineering  (ICCESEN-2015), 14-19 October 2015, Antalya-Turkey

B27.  Sinekli, R., Elewi, A., Yalcin, M.K., "A Comparison of Edge Detection Techniques to use in 2D Image Registration Based on ICP Algorithm”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 October 2016, Adana, TURKEY.

B28. Bayrakceken M.K.,Yalcin, M. K., Arisoy, A., Karamancioglu, A., “HIL SimulationSetupForAttitude Control of A Quadrotor”, IEEE International Conference on Mechatronics, 13 – 15 April 2011, Istanbul, TURKEY.

B29. Yalcin, M. K.,Darici, O., Temeltas, H., “A New PathTrackingMethodforQuadrupedRobots: WeingartenMap”, 13th International Conference on ClimbingandWalkingRobotsandtheSupport Technologies for Mobile Machines (CLAWAR), 31 August - 3 September 2010, Nagoya, JAPAN.

B30. Arisoy A.,Ilarslan M., Kavruk S., Yalcin, M. K., "TheExperimentalSetupforAltitude Control of a Quadrotor", 5. Ankara International Aerospace Conference, August 17-19, Ankara, Turkey, 2009.

B31. Darici, O.,Yalcin, M. K., Temeltas, H., "Comparison of gaitgenerationmethods in QuadrupedWalking", IEEE/ASME International Conference on Advanced IntelligentMechatronics, pp.1-6, July 2-5, Xian, China, 2008.

B32. Yalçın, M. K., Yeşiloğlu, S. M., Temeltaş, H., "Extraction of Motion for 4-Wheel Drive, 4-Wheel Steer Mobile Robot withReducedOrderHamiltonan Model", 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems, pp. 1186-1191, 21-24 August 2007, Pretoria, South Africa.

B33. Yalçın, M. K., Yeşiloğlu, S.M., Dal, M., Temeltaş, H., "ManeuveringStrategiesforFour-Wheel Drive, Four-Wheel Steer Mobile Robots Using CurvaturesBased on Weingarten-Maps", The 32nd Annual Conference of the IEEE IndustrialElectronicsSociety, 4148-4152, 2006 Paris

B34. Yeşiloğlu, S.M.,Yalçın, M.K., Temeltaş, H., "Model Reduction of a Four-Wheel Drive, Four-Wheel Steer Mobile Robot withNonholonomicConstraintsbyEnergyBasedApproach", 3rd IFAC Workshop on LagrangianandHamiltonianMethodsforNonlinear Control, 191-196, Nogoya 2006

B35. Uzam, M.,Avci, M., Yalcin, M. K., "Digital Hardware Implementation of Petri Net BasedSpecifications: Direct TranslationFromSafeAutomationPetriNetstoCircuitElements", Proc. ofThe International Workshop on DescreteEventSystem Design, Desdes01, PryztokNearZielonaGora, Poland, 25-33, 2001.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. -

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. -

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E11. Sinekli, R.,Yalçın, M.K., "Gazebo Simülasyon Ortamında Quadrotor Kullanılarak ICP Algoritmasına Dayalı 3 Boyutlu Tarama Eşleştirme", TOK’2015 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Denizli, 2015.

E12. Sinekli, R., Budak, Ö.F., Yalçın, M.K., "ICP Algoritmasında Medyan DegerineBaglı Aykırı Nokta Bulmanın Parametrik İncelenmesi", TORK2014 Otonom Robotlar Konferansı, Ankara, 2014.

E13. Sinekli, R., Budak, Ö.F., Yalçın, M.K., “Kinect Sensör ve ICP Algoritması Kullanarak Üç Boyutlu Nokta Bulutu Eşleştirme”, TOK’2014 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İzmit, 2014.

E14. Sarıyıldız, E.,Yalçın, M. K., Temeltaş, H., “Vida Teoremi ve Dual Kuaterniyonlar Kullanılarak Endüstriyel Robotların Ters Kinematik Probleminin Çözülmesi”, TOK’2012 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, 2012.

E15. Sarıyıldız, E., Uçak, K., Yalçın, M. K., Öke, G., Temeltaş, H., “7 Serbestlik Dereceli PA-10 Robotunun Ters Kinematik Probleminin Destek Vektör Makinesi Kullanılarak Çözülmesi”, TOK’2012 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, 2012.

E16. Uluocak V., Kurşun A., Bostan O., Yalçın M. K., "PnömatikEyleyicili Tırmanan Mobil Robotlarda Yürüme Modeli Geliştirilmesi ve Kontrolü", TOK'2009 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 2009.

E17. Saraç, E., Karakaya, İ., Yalçın, M. K., Uzam M., "Uzaktan Kumanda Edilen Lamba Dimmer'inin Gerçekleştirilmesi", III. Ulusal Proje Aranıyor'03 Öğrenci Sempozyumu, 51-56, 2003.

E18. Can, M.,Yalçın, M. K., Uzam, M., "RF ile Uzaktan Kumandalı Otomatik Kapının Gerçeklenmesi", III. Ulusal Proje Aranıyor Öğrenci Sempozyumu, (57-62), 2003

F. Diğer yayınlar :

-Fahrettin Öztürk, İlyas Kacar, “Malzemelerin Mekanik Özellikleri", in "Modern İmalatın Prensipleri, Nobel Akademik Yayıncılık, , Pp. 1028, ISBN. 978-605-320-054-3, 01.02.2015

-Fahrettin Öztürk, İlyas Kacar, “Metal Şekillendirmenin Temelleri", in "Modern İmalatın Prensipleri - Principles Of Modern Manufacturing, Nobel Akademik Yayıncılık, , Pp. 1028, ISBN. 978-605-320-054-3, 01.02.2015

-Fahrettin Öztürk, İlyas Kacar, “Metallerin Isıl İşlemi", in "Modern İmalatın Prensipleri - Principles Of Modern Manufacturing, Nobel Akademik Yayıncılık, , Pp. 1028, ISBN. 978-605-320-054-3, 01.02.2015

-Fahrettin Öztürk, İlyas Kacar, “Sac Metal İşlemleri", in "Modern İmalatın Prensipleri - Principles Of Modern Manufacturing, Nobel Akademik Yayıncılık, , Pp. 1028, ISBN. 978-605-320-054-3, 01.02.2015

Son Güncelleme Tarihi:10.08.2020