GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
1. Uygun fiziki yapı, paylaşımcı yönetim, teknik donanıma sahip olunması.
2.Akademisyen öğrenci diyaloğunun güçlü olması.
3.Program ve mezunlar arasındaki güçlü ve etkin iletişimin olması.
4.Sektörde kurumsal ve köklü bir geleneğe sahip işletmelerde staj imkanın sağlanması.
5.Program ile sektördeki işletmeler arasındaki sürekli ve güçlü işbirliği.
6. Programın şehir merkezinde olması.
7.Yeterli ve yüksek lisans yapmış akademik kadroya sahip olmak.
8. Huzurlu bir çalışma ortamın olması.
9.Mezun öğrencilerimizin dikey geçiş yapabilecekleri fakültelerin bulunması.
10.Üniversitenin çeşitli birimlerinden sağlanabilecek öğretim elemanı desteği.

Zayıf Yanlar
1. Tanıtma eksikliği.
2. Çağdaş donanımlı dersliklerin eksikliği.
3. Yabancı dil bilgisine sahip personel sayısın azlığı.
4.Mesleki alanda uygulama yapma imkanlarının kısıtlı olması.
5.Bölüme sponsor katkısının zayıf olması.
6.Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanaması.
7.Sosyal danışma hizmetlerinin yeterli olmaması.
8.Akademisyenlerin motivasyon eksikliği.
9. Programa sınavsız geçişin olması nedeniyle gelen öğrencilerin kalitesinin düşmesi.

Fırsatlar
1. Üniversitenin diğer birimleriyle iyi iletişim kurabilme.
2. Üniversitenin gelişme ve büyüme imkanı.
3.Öğretim elemanlarımızın üniversitemiz bünyesinde yüksek lisans ve doktora yapma imkânlarının bulunması.
4.Kurumsal reform çabaları.
5.İlin artan nüfusuna paralel olarak artan işyeri sayısının yeni iş imkânları doğurması.
6.Ekonomide ve sanayide meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ara teknik eleman ihtiyacının artması.
7.Genç ve dinamik bir akademik kadro yapısının olması.
8.Üniversiteye giriş sisteminde yapılacak olumlu değişiklikler.
9. Meslek liselerine olan talep artışı.
10.Kanuni düzenlemeler ve çevre bilincinin artması ile mezunlarımıza olan ihtiyacın artması.
11.Otomotiv teknolojisinin hızlı gelişimi ve yeni teknolojii bilen eleman ihtiyacı.

Tehditler
1. Orta öğretimden gelen öğrencilerin akademik eğitim seviyesinin düşmesi.
2. Akademik ve idari personelde kadro sorunu.
3. Mezunların kamu sektöründe işe girme oranının azalması.
4.Mali kaynakların yetersizliği.
5. Yüksekokullar arası koordinasyonun zayıf olması.
6.Akademisyenliğin cazibesini kaybetmesi.
7. Teknolojik gelişmelerin hızlı olması nedeniyle laboratuvar donanımlarının yenilenmesindeki güçlükler.
8. Dikey geçiş kontenjanlarının azlığının öğrenci motivasyonunu olumsuz etkisi.
9. Üniversitelerde yeni programların açılması ve kontenjanlardaki artış.
Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023