Genç Araştırmacılar için ERC Starting Grants Başvuruları Başlamıştır

 26 Temmuz 2016 tarihinde ERC Starting Grant 2017 Çağrısı 605 milyon €’luk bir bütçe ile yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında 415 araştırmacının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Doktorasını 01.01.2010 ile 01.01.2015 tarihleri arasında almış genç araştırmacılar bu çağrıya başvurabileceklerdir. 

Sosyal bilimler dahil tüm araştırma konularından başvurular alınacaktır. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirilecektir.

Desteklenecek projeler en fazla 5 yıl süreyle en fazla 1,5 milyon Avro’luk fon alabilecektir.

2017 Starting Grant Çağrı Künyesi

Çağrı Kodu: ERC-2017-StG
Yayınlanma Tarihi: 26 Temmuz 2016
Kapanış Tarihi: 18 Ekim 2016
Çağrı Bütçesi: 605 Milyon Avro (yaklaşık 335 proje desteklenecektir)
Çağrı Sayfası: Çağrının Resmi Web Sayfası
Proje başına düşen bütçe: mak. 1,5 Milyon Avro (5 yıl için) + mak. 0,5 Milyon Avro (start-up ve büyük ekipman alımı durumunda)

Önemli Dokümanlar:
ERC 2017 Yılı Çalışma Programı

Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant 2017 Calls

ERC 2016 Advanced Grant Proje Önerisi Başvuru Formları

Diğer dokümanlar:

Rules for Submission and Evaluation
Guide for Peer Reviewers
Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement
Horizon 2020 ERC Model Grant Agreement (Mono-Beneficiary)
Horizon 2020 Online Manual (Submit A Proposal)
Participant Portal IT Manual

Kaynak: AnkaraTTO