Hakkımızda

Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir biçimde ticarileştirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü ofislerdir. TTO, üniversite ve araştırma merkezleri ile özel sektör arasında bir köprü işlevi görmekte, araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler arasında ihtiyaç duyulan bağlantıyı sağlanmaktadır.

Teknoloji Transfer Ofisleri, gelişen ekonomimizde sanayi ve üniversiteler arasındaki köprülerin oluşturularak yeni iş fikirlerinin, ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde ve ekonomiye katkı sağlayacak her türlü sanayi-üniversite ortaklıklarının gelişmesine katkı sunmak için kurulmuş birimlerdir. Bu birimler ülkemizde kalkınma politikasının bir unsuru olarak görülmüş ve TÜBİTAK tarafından faaliyetleri “1601 - Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması” ve “1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” başlıklı destek programları ile desteklenmiştir. Bu programlardan yararlanma ön koşulu olarak “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sıralaması” kapsamında oluşturulan listeye son üç yılda girmiş olmak gerekmektedir.

Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında 2012 yılında 42. sırada, 2013 yılında 38. sırada, 2014 yılında 49. sırada, 2018 yılında ise 43. sırada yer almıştır. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde TTO kurulması için 21.03.2013 tarihinde Üniversite Senatosu karar almıştır.

 “TTO Ofisi” Merkez Yerleşke içerisindeki NÜ-NAM (Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) içerisinde 06 Nolu Ofiste hizmet sunmaktadır. 

Son Güncelleme Tarihi:15.03.2021