Türk Dünyasında Nevruz Paneli


Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türk Dünyasında Nevruz başlıklı panel gerçekleştirilmiştir. TUDAM Müdürü Prof. Dr. Hikmet Koraş'ın Moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Muhabbet Kurbanova, Dr. Öğr. Üyesi Perizat Yerteyeva, Dr. Öğr. Üyesi Meder Saliev ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Kasım katıldılar.