Projeler
BİTEN PROJELER
1.        Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (No:0540/003) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet SEZGİN, Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Aydan YILMAZ, Arş. Gör. Demet ÖZKIR, Arş. Gör. Elif YILMAZ, “Ester, Asit ve Amit Türevli Kaliks[4]arenlerin Sentezi ve Bazı Azo Boyarmaddelerin Ekstraksiyonunda Kullanılması”, 2006.

2.        N.Ü.B.A.P (FEB 2010/14) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kadriye KAYAKIRILMAZ, Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Demet ÖZKIR, Yrd. Doç. Dr. Emel BAYOL “Bazı Azür Bileşikleri ve Türevlerinin Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Etkilerinin Belirlenmesi”, 2012 (Doktora Tez Projesi).

3.        N.Ü.B.A.P (FEB 2010/25) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Emel BAYOL, Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Yavuz SÜRME, Arş. Gör. Demet ÖZKIR, Doç. Dr. A. Ali GÜRTEN, “Nikel-Kalay Alaşım Kaplamanın Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” 2013.

Yürütülen Projeler

1. N.Ü.B.A.P (FEB 2013/41) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZKIR, “Bazı Schiff Bazlarının Sentezi ve Asidik Ortamda Yumuşak Çelik Yüzeyine Etkilerinin Elektrokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi” (11.11.2013–Devam ediyor). 
Son Güncelleme Tarihi:29.02.2020