Okulumuzda Danışma Kurulu (Dış Paydaş) Toplantısı Gerçekleştirildi

Okulumuzda Danışma Kurulu (Dış Paydaş) toplantısı gerçekleştirildi.