Dış Paydaş-Yüksekokul Danışma Kurulu Toplantısı

Etkinlik Ayrıntıları


  • Etkinlik Adı: Dış Paydaş-Yüksekokul Danışma Kurulu Toplantısı

  • Etkinlik Tarihi: 30.11.2023 - 31.12.2024

  • Etkinlik Türü: Bilgilendirme Toplantısı


Yüksekokulumuzdaki mevcut durum ve ileriki dönemlerde yapılacak uygulamalar ile ilgili olarak Yüksekokulumuz paydaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunuldu.