Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu                            
1 Prof. Dr. Mehmet DEMİRAL (Başkan)
2Öğr. Gör. Mahmut Metin AKSAN (Üye)
3Öğr. Gör. Ahmet KARAKUL (Üye)
4 Dr. Öğr. Üyesi Halit ÜRÜNDÜ (Üye)
5 Öğr. Gör. Dr. Nimet ALPASLAN ÖCAL (Üye)
 6Öğr. Gör. Lütfiye Ayça ÇELİKBAŞ (Üye)
 7Öğr. Gör. Esra ECE (Üye)
8Araş. Gör. Sitem İNCE (Üye)
9Savaş DAYSAL (Raportör)





Son Güncelleme Tarihi:31.07.2023