Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu
1 Prof. Dr. Mehmet DEMİRAL (Başkan)
2Öğr. Gör. Mahmut Metin AKSAN (Üye)
3Öğr. Gör. Ahmet KARAKUL (Üye)
4 Dr. Öğr. Üyesi Halit ÜRÜNDÜ (Üye)
5 Öğr. Gör. Dr. Nimet ALPASLAN ÖCAL (Üye)
 6Öğr. Gör. Lütfiye Ayça ÇELİKBAŞ (Üye)
 7Öğr. Gör. Esra ECE (Üye)
 8 Araş. Gör. Sitem İNCE (Üye)
9Öğrenci Temsilcisi (Üye)
10Savaş DAYSAL (Raportör)

Son Güncelleme Tarihi:07.02.2024