Genel Bilgi

   Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerine, akademik personele, idari personele en iyi hizmet verecek teknolojiyi  yapılaşmayı ve gerekli alt yapıyı sağlamakla , hizmetin kalitesini artırmak için sürekli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır. Başkanlığımızın Misyonu ve Vizyonu doğrultusunda, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize Eğitim, Sosyal, Kültürel ve yaşanabilir Yerleşkeler açısında daha iyi hizmet götürülmesinde yükümlülüğümüz ile kaynakların ekonomik, şeffaf, tarafsız, hesap verilebilir şekilde Devletimizin ve halkımızın vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde kullanılmasına özen göstermekteyiz. Değişen yapısal teknolojik gelişmelere paralel olarak gerek yeraltı gerekse yer üstü yapılaşmada çevreye ve topluma örnek bir Üniversite olmak aynı zamanda dayanıklı, nitelikli, hızlı, estetik ve çağdaş yapım sistemlerini gerçekleştirmek için çalışmaktayız. 

1.1. Tarihçe

   1992 yılında 3887 sayılı kanun ile kurulan Üniversitemiz teşkilat şemasında yer alan Dairemiz fonksiyonlarını icra etmek üzere 1994 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 1994 yılında Eğitim Fakültesi binasında, 1994-1998 yılları arasında Organize Sanayi Bölgesindeki tahsis edilen binada, 1998 yılında Eski Rektörlük ve Merkezi Birimler Binasında, 2008 Ekim ayından bu zamana Merkez Yerleşkemizdeki Rektörlük ve Merkezi Birimler Binasındaki mekanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız bünyesinde 1 Daire Başkanı (Elektronik Müh.), 5 İnş. Mühendisi, 1 Mimar, 1 Elektrik Mühendisi,1 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 Mak. Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 2 İnş Teknikeri , 3 Elektrik Teknikeri, 1 Ağaç işleri Teknisyeni, 2 Telefon Teknisyeni, 4 Elektrik Teknisyeni, 1 Makine Teknisyeni, 1 Mobilya Teknisyeni, 1 Bilgisayar işletmeni, 2 Memur, bulunmaktadır.

 1.2. Birimin Yapısı ve Görevleri 

   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri;
1. Üniversitemize ait bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.
2. İhale dosyalarını hazırlayarak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek.
3. İhale edilen işlerin İnşaat Kontrollüğünü yaparak hak edişler düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini gerçekleştirmek.
4. Bitmiş ve hizmette olan binalarla, mevcut binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.
5. Üniversitemizin Merkez yerleşke ve diğer yerleşke alanlarındaki çevre düzenleme projelerini koordine ederek, yerleşkelerin yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.
6. Hizmette olan binaların tesisat sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.
7. Üniversitemizin telefon tesisatının ve telefon santrallerinin bakım ve onarımlarını
yapmak.
8. Üniversitemiz yerleşke alanının gelişmesini takip ederek, arazi tahsis çalışmalarını yürütmek.
9. Üniversitemiz Yatırım Programını ve bu programa yönelik eğitim, spor, sağlık sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak, izlemek ve uygulamaktır.

  

Son Güncelleme Tarihi:12.08.2020