ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

YılBölümPuan TürüTaban PuanTavan PuanKontenjan
2022  HemşirelikSAY345,91071
406,15021 100
 EbelikSAY324,73726
345,29641
60
 Sağlık YönetimiEA263,61958
350,34061
50
 2021  Hemşirelik SAY 290,80294
342,25572
100
 EbelikSAY 273,44534
290,06400
60
 Sağlık Yönetimi EA 202,09162
265,67813
50
2020  HemşirelikSAY333,28536419,42166
100
 EbelikSAY314,11456 356,19296
60
 Sağlık YönetimiEA238,34415
292,89149
50
2019 HemşirelikSAY296,38147 356,04113
90
 EbelikSAY281,98400
300,73357
60
2018
HemşirelikSAY278,02559
335,34458
90
 EbelikSAY267,45965 
282,12659
50
2017HemşirelikYGS-2 321,73638
395,93878
90
 EbelikYGS-2 307,38730
385,29284 50
2016HemşirelikYGS-2358,52225
443,57475 90
 EbelikYGS-2338,23254
359,04783
50
2015HemşirelikYGS-2325,19970408,30372 90
 EbelikYGS-2 304,21461 325,28288 40
2014HemşirelikYGS-2331,20757449,57981
98

EbelikYGS-2305,50276326,95910 41
 2013Hemşirelik YGS-2 327,04057
403,10339
98
 Ebelik
YGS-2
296,86912 318,27911
57