Yayınlar
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı


SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar

A.1. ŞAHİN KOCAÖZ FAZİLET, DESTEGÜL DİLEK, KOCAÖZ SEMRA. Comparison of the breastfeeding outcomes and self-efficacy in the early postpartum period of women who had given birth by cesarean under general or spinal anesthesia. Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine - Doi: 10.1080/14767058.2019.1639660 

A.2.  KÖK GÜLŞAH, KOCAÖZ SEMRA, GÜVENÇ GÜLTEN, AKYÜZ AYGÜL. Prevalence of lower urinary tract symptoms in nurses and civil servants working at a hospital: a cross-sectional study

A.3. Relatıonship bullying in adolescent period with family functionalities and child behaviors BOZAN KEZBAN, EVGİN DERYA, GÖRDELES BEŞER NALAN. Uluslararası Hakemli SSCI - Özgün Makale - Psychology in the School - Doi: 10.1002/pits.22501

A.4.  ÇAKIR HATİCE, KÜÇÜKAKÇA ÇELİK GÜLDEN, ÇIRPAN RABİYE. (2021)."Correlation between social support and psychological resilience levels in patients undergoing colorectal cancer surgery: a descriptive study", Psychology, Health & Medicine, vol.26, no.7, pp.899-899.

A.5.  ŞAHAN ÖZLEM, AKARSU GÖKHAN DOĞUKAN, HÖBEK AKARSU RUKİYE, ATİLLA RABİA.,(2021)."Health Habits and Vitamin Supplementation of Young Female Students with a Family History of Cancer Diagnosis", Progress in Nutrition, vol.23, no.2, pp.1-1.

A.6.  KARA PINAR, NAZİK E, NAZİK H, ÖZER D. (2021). Post-Traumatic stress disorder and affecting factors in pregnant women in the Covid-19 pandemic. Psychiatria Danubina, 33(2):231-239 Doi: 10.17826/cumj.894664.  (Yayın No:7123834)

A.7. KÖSE TOSUNÖZ İ, KARAÇAY YIKAR S, ÇERÇER Z, KARA PINAR, ARSLAN S, NAZİK E. (2021). Perceptions of interdisciplinary education and readiness for inter-professional education of nursing students: A sample of three different cities in Turkey. Nurse Education Today, 97(104673):1-6.  Doi: 10.1016/j.nedt.2020.104673. (Yayın No:6649195)

A.8.  The breastfeeding experiences of COVID-19-positive women: A qualitative study in Turkey AŞCI ÖZLEM, DEMİRGÖZ BAL MELTEM, ERGİN AYLA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Japan Journal of Nursing Science - Doi: 10.1111/jjns.12453

A.9.  MESUT TELEŞ (2021), Validity and reliability of the Turkish version of the General Work Stress Scale. J Nurs Manag. 2021;29:710–720. https://doi.org/10.1111/jonm.13211

Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - African Health Sciences - Doi: 10.4314/ahs.v21i1.29 


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B.1. ÇIRPAN RABİYE, DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZÜHAL, KOCAÖZ SEMRA. Effect of the metabolic syndrome on the quality of life and sleep in women. Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Cukurova Medical Journal - Doi: 10.17826/cumj.911214 

B.2. DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZÜHAL, KOCAÖZ SEMRAÇIRPAN RABİYE. Prevalence of lower urinary tract symptoms and influencing factors in women. Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Cukurova Medical Journal - vol.46, no.3, pp.1040-1040. Doi: 10.17826/cumj.908562 

B.3. AŞCI ÖZLEM, KOCAÖZ SEMRAKARA PINARTAŞ (KOÇOĞLU) FERDANE.,(2021)."Falls during Pregnancy in Turkish Women: Prevalence, Affecting Factors and Treatment-Seeking Behaviors", Journal of Midwifery & Reproductive Health, vol.9, no.2, pp.2725-2725. CINAHL, EBSCHO - Özgün Makale - Doi: 10.22038/jmrh.2021.53270.1655

B.4. Noncyclical and cyclical mastalgia in Turkish women: Prevalans, risk factors, health-care seeking and quality of life BOLAT HACI, AŞCI ÖZLEM, KOCAÖZ SERVET, KOCAÖZ SEMRA Uluslararası Hakemli SCI-Expanded - Özgün Makale - Health Care for Women International - Doi: 10.1080/07399332.2021.1887194

B.5.  ALTUNSUYU BÜŞRA SEMA, ÇALIŞKAN ZEHRA, KOCAÖZ SEMRA. Okul Öncesi Çocukların Yemek Yeme Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - Doi: 10.37989/gumussagbil.887037 

B.6. Determining the Attitudes of Mothers of Hospitalized Children Regarding the Rational Drug Use ÇALIŞIR ÖZLEM,ÇALIŞKAN ZEHRA,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası Hakemli EBSCO, CINAHL, Index Copernicus - Özgün Makale - Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences - Doi: 10.5336/nurses.2020-75801.

B.7.  AKOĞLU C.A., KÜÇÜKAKÇA ÇELİK G., İNCİ FİGEN. (2021). Pain and Anxiety in Cataract Surgery: Comparison Between the First and Second Eye Surgeries. Meandros Med Dent J. 22: 252-62

B.8.  TAŞ (KOÇOĞLU) FERDANE, ZİNCİR HANDAN.,(2021)."Effect of Dysmenorrhea Severity on Social and School Lives of High School Students", Cukurova Medical Journal, vol.46, no.3, pp.1086-1086. ESCI (Emerging Sources Citation Index) - Özgün Makale -Doi: 10.17826/cumj.910344

B.9.  CEYHAN O, SENTURK ARZU, GÖRİŞ S, KİLİC ZÜLEYHA. Nurses’ Status of Using İnformation Systems And Opinions About The Benefits To The Profession: Example of a Country. International Journal of Caring Sciences 2021; 14(1): 137-146.

B.10.  Does Business Satisfaction Affect The Life Satisfaction? Example Of Health Sciences Academics? URGANCI YASEMİN, YILMAZ CANSU, ÇEÇEN SULTAN, ÖZÇELİK HANİFE. Journal of International Health Sciences and Management, 7(13): 25-31. DOI: 10.48121/jihsam.781832

B.11.  ÇINAROĞLU NESİBE SULTAN, Öztorun Kenan, Kaçmaz Mustafa, Yılmaz Öztorun Zeynep.,(2021)."Field study for determining the effect of COVID-19 on healthcare workers", Annals of Clinical and Analytical Medicine.

B.12. Kaydok  Ercan, Solum Sezin, ÇINAROĞLU NESİBE SULTAN.,(2020)."Comparison of the caregiver burden of the mothers of children with cerebral palsy and healthy children", Medicine Science International Medical Journal, vol.9, no.1, pp.67

B.13. KARA PINAR, NAZİK E. (2021). Effects of anxiety and social support levels on the prenatal attachment of pregnant women with preeclampsia. Cukurova Med J, 2021;46(3):889-896. 10.17826/cumj.894664. (Yayın No:7142854)

B.14.  Adaptation of Attitudes Toward Fertility and Childbearing Scale to Turkish AŞCI ÖZLEM, GÖKDEMİR FULYA Uluslararası Hakemli TR Dizin, Sobiad, Indeks Copernicus, ESJI - Özgün Makale - Kocaeli Medical Journal - Doi: 10.5505/ktd.2021.48902

B.15Effect of Different Doses of Exogenous Gonadotropin Administration on Serotonin and Melatonin Levels SARI İSMAİL,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZMEN ESMA,GÜNTÜRK İNAYET,ERŞAN SERPİL,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası Hakemli EBSCO - Özgün Makale - Journal of the Institute of Science and Technology - Doi: 10.21597/jist.707835

B.16. The Effect Of Acute Step-Aerobic Exercise On Adiponectın And Leptin Levels in Premenopausal Women SARI İSMAİL,HABİPOĞLU SEDEF,SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,ERŞAN SERPİL,GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS - Doi: 10.23736/S0022-4707.20.11297-0.

B.17. Serum interleukin-18 levels are associated with non-dipping pattern in newly diagnosed hypertensive patients GÜNTÜRK ERTUĞRUL EMRE, GÜNTÜRK İNAYET, TOPUZ AYŞE NUR, AKKAYA HASAN,TOPUZ MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - BLOOD PRESSURE MONITORING

B.18. KILIÇARSLAN SUAT, LİMAN BELGİN (2020) Examining the relationship between happiness and aggression among adolescents. International Online Journal of Educational Sciences

B.19. LİMAN BELGİN, MENTİŞ KÖKSOY AYLİN(2021) Examining Parents’ Ways of Coping with Their Children’s Problem Behaviors and Their Perceptions of Causality. Education Quarterly Reviews

B.20. TIRAŞ HACI HAYRETTİN, ÖZBEK SEFA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Index Islamicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Sobiad, Ebsco (Humanities International Index) - Özgün Makale - Erciyes Akademi

B.21. TIRAŞ HACI HAYRETTİN, TIRAŞ BERNA. SAĞLIK MESLEK LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ASOS Indeks, EuroPub, İdealonline, I2OR, Cosmos ve Google Scholar - Özgün Makale - Journal of Economics and Research

B.22. TIRAŞ HACI HAYRETTİN, TÜRKMEN SENA. G-20 Ülkelerinde Sera Gazı Salınımının Seçilmiş Sağlık Göstergelerine Etkisi Uluslararası Hakemli TR DİZİN-Özgün Makale - Turkish Studies - Economics, Finance, Politics - Doi: 10.47644/TurkishStudies.47530

B.23.  KOCA DİDEM.,(2020)."Sanayi Devrimlerinin Tarihsel Arka Planı ve İşgücü Becerileri Üzerindeki Yansımaları", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.31.

B.24. TÜRKÖZ ŞÜKRÜ., (2021).""İmam Hatiplilik” Kimliğinin Belirleyici Unsurları", Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, Vol.3, No.6, Pp.1190-1190.

B.25. TÜRKÖZ ŞÜKRÜ., (2020)."Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde İmam Hatip Liselerinin Rolü", Talim: Journal Of Education İn Muslim Societies And Communities, Vol.4, No.2, Pp.1-20.


Yazılan uluslararası kitaplar

D.1. TÜRKÖZ ŞÜKRÜ., (2021). Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde İmam Hatip Liseleri, Nobel Akademik Yayıncılık.


Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler

E.1. Hemşirelikte Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt 1 GÖRDELES BEŞER NALAN, DOĞAN SATI Uluslararası Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tedavi Edici Ortam Psikiyatrik Hastalıklarda Belirti Ve Bulgular - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ankara Nobel Tıp - Basım Sayısı:1 - ISBN:9786257146371

E.2. Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt-2 GÖRDELES BEŞER NALAN, DOĞAN SATI Uluslararası Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Psikiyatride Tedaviler Ve Hemşirenin Rolleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ankara Nobel Tıp - Basım Sayısı:1 - ISBN:9786257146364

E.3. İç Hastalıkları Hemşireliği ve Covid 19 ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK PINAR, GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal Kitap Bölümü - Bölüm Adı:COVID-19: Hasta ve Yakınlarının Psikososyal Süreçleri ve Bakım Yönetimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TÜRKİYE KLİNİKLERİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:5 - ISBN:978-625-401-099-6 - (Bölüm Sayfaları:73 - 77)

E.4. ATİLLA RABİA., (2021)."Gebeliğin Oluşumu ve Fizyolojisi", içinde Prof. Dr. Gülay RATHFISCH, Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Höbek Akarsu(Ed.), Gebeliğin Taçlandırdığı Annelik Mucizesi, ANKARA: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, ss.43-63.

E.5. ATİLLA RABİA., (2021)."Fetüsün Büyüme ve Gelişme Süreci", içinde Prof. Dr. Gülay RATHFISCH, Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Höbek Akarsu(Ed.), Gebeliğin Taçlandırdığı Annelik Mucizesi, ANKARA: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, ss.64-75.

E.6.  New Trends in Health Sciences dagli fatma, GÜNTÜRK İNAYET, YAZICI CEVAT Uluslararası Kitap Bölümü - Bölüm Adı:A Mysterious Endogenous Molecule: Carnosine - Bilimsel Kitap - Yayın Evi: Livre de Lyon - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-2-38236-157-3

E.7. Güncel Ebelik Çalışmaları GÜNTÜRK İNAYET, SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA Uluslararası Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Avantajları Ve Dezavantajları İle PrenatalTarama Ve Tanı Testleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-7707-87-9 - (Bölüm Sayfaları:17 - 28)

E.8. Sağlık Bilimleri İçin Biyokimya SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA, GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Pürin ve Pirimidin Nükleotid Metabolizması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-779-530-2 - (Bölüm Sayfaları:213 - 227)

E.9. Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II SEYDEL GÖNÜL ŞEYDA,GÜNTÜRK İNAYET Uluslararası Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TIP VE TIBBİ LABORATUVAR ALANINDA VERİMADENCİLİĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:471 - ISBN:978-625-7319-00-3 - (Bölüm Sayfaları:381 - 392)

E.10. KORKU CAHİT. (2021). İNOVASYON KAVRAMI VE TÜRLERİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME. YILMAZ SEFER, KANDIR SERKAN YILMAZ, NAKIPOĞLU BURAK (ED.) GÜNCEL İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI. AKADEMİSYEN YAYINEVİ. ANKARA.

E.11. KORKU CAHİT. (2021). KOSTA RİKA SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK SİSTEMİ, YILDIZ AHMET (ED.) SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER AKADEMİSYEN YAYINEVİ. ANKARA.

E.12.  MESUT TELEŞ (2020). Bölüm 12: Almanya Sağlık Turizmi Ve Sağlık Sistemi, ss 329-376. (SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER-SAĞLIK SİSTEMLERİ VE DÜNYA SAĞLIK TURİZMİNDEKİ YERLERİ, Ed. Yıldız, A.) Nobel Akademik Yayıncılık-1. Basım Aralık 2020, Ankara, ISBN: 978-625-7296-19-9

E.13. MESUT TELEŞ (2021). Bölüm 8:  Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ, ss 187-248. (SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENILIKÇI TEKNOLOJILER, Ed. Korku, C.) Nobel Akademik Yayıncılık-1. Basım Mayıs 2021, Ankara, ISBN: 978-625-7589-58-1

E.14. MESUT TELEŞ (2021). Bölüm 5: Sağlık Okuryazarlığı: Kavramsal Yapısı, Boyutları Ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri, ss 49-75. (GÜNCEL İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI, Ed. Yılmaz, S., Kandır, S.Y., Nakipoğlu, B.) Akademisyen Yayınevi A.Ş.- 1. Basım Eylül 2021, Ankara, ISBN: 978-625-7496-53-7

E.15. İktisadi, Mali Ve Finansal Konulara Teorik Bakış Açıları. TIRAŞ HACI HAYRETTİN Uluslararası Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Başarısızlığı ve Devletin Müdahale Nedenleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:347 - ISBN:978-625-7530-26-2 - (Bölüm Sayfaları:217 - 242).

E.16. Sağlık Sektöründe Yenilikçi Teknolojiler. TIRAŞ HACI HAYRETTİN Uluslararası Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dijital Hastane - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:459 - ISBN:978-625-7589-58-1 - (Bölüm Sayfaları:115 - 139).

E.17.  KOPUZ KORAY., (2021)."Sağlık Hizmetlerinde Büyük Veri ve Analizi", içinde Korku Cahit(Ed.), Sağlık Sektöründe Yenilikçi Teknolojiler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ss.319-356.

E.18. MENTİŞ KÖKSOY AYLİN, LİMAN BELGİN (2020) Educational Sciences Theory, Current Researches and New Trends. IVPE - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı: 231.


Yazılan ulusal kitaplar

F.1 (HACI HAYRETTİN TIRAŞ), (2020), Sağlık Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme, Orion Kitabevi, Sayfa. 218, ISBN: 978-605-9524-94-0


Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler

G.1 OLGUN NERMİN, COŞANSU GÜLHAN, ÇELİK SELDA, ERDOĞAN GİRAY., (2021)."Tip 2 Diyabetin Epidemiyolojisi, Önlenmesi ve Erken Tanısı", içinde Erdoğan Semra, Özcan Şeyda(Ed.), Diyabet Hemşireliği, istanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, ss.37-50.

G.2. Advances in Health Sciences Research CESUR BÜŞRA, KARAKOÇ SİBEL Uluslararası Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Effect of Philosophical Movement to Midwifery Education - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:9 - ISBN:978-954-07-5049-1 - (Bölüm Sayfaları: 211 - 220)

G.3.  KOCA DİDEM, KARAGÖL ERDAL TANAS., (2020)."Türkiye’de İşgücü Piyasasının Özellikleri, Sorunları ve Uygulanan İstihdam Politikası", içinde KARAGÖL ERDAL TANAS, ÖZGÜR ÖNDER(Ed.), Ekonomi Politikaları - Seçilmiş Konular, KOCAELİ: Umuttepe Yayınları, ss.83-107.

G.4. LİMAN BELGİN (2020) Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Lisans Yayıncılık - Basım Sayısı: 1 - ISBN: Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

H.1. Yerel Yönetim Birimleri Olarak Belediyelerin Salgın Hastalıklar Konusundaki Sorumlulukları: Covid 19 Pandemisi Örneği KARATAŞ ABDULLAH, GÖRDELES BEŞER NALAN. Ulusal Hakemli TR DİZİN - Derleme Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

H.2. İdrar yolu enfeksiyonu olan çocuğa sahip annelerin bilgi ve uygulamaları BOZKURT ALİ, EVGİN DERYA, GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal Hakemli TR DİZİN - Özgün Makale - Sağlık Bilimleri Dergisi.

H.3. Arslankılıç Çığla, Göl Erdem, ÇINAROĞLU NESİBE SULTAN.,(2020)."Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolü: Sistematik Derleme ", Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi, Vol.1, No.3, pp.15-15.

H.4. Hemşirelik Öğrencilerinde Cinsel Mitler ve Hasta Cinselliğini Değerlendirmeye Yönelik Tutumlar AŞCI ÖZLEM, GÖKDEMİR FULYA Ulusal Hakemli TR DİZİN - Özgün Makale - Sağlık ve Toplum

H.5. Sisplatin kardiyotoksisitesinde oksidatif ve nitrozatif stresin rolü Gunturk Ertugrul Emre,Yucel Bilal, GÜNTÜRK İNAYET,YAZICI CEVAT,kose kader Ulusal Hakemli DOAJ - Özgün Makale - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

H.6. MESUT TELEŞ, MURAT KONCA & CUMA ÇAKMAK (2021). Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi İle OECD Ülkelerinin Sosyal Güvenlik Harcamaları Verimliliğinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 3(1), 67-76.

H.7. AKMAN EREN, KOPUZ KORAY.,(2021)."Katastrofik Sağlık Harcamalarında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Rolü", Journal of Healthcare Management and Leadership, vol.1, no.1, pp.1-1.

H.8. KOPUZ KORAY, AKMAN EREN.,(2021)."Sağlık Hizmetlerinde Değer Temelli Yönetim: Değer Temelli Ödeme Modelleri", Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-1.

H.9. KOPUZ KORAY, AYDIN GAMZE., (2020).Sağlık Çalışanlarında Teknostres: Bir Özel Hastane Örneği”, Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.249-264.

H.10. KOPUZ KORAY, İŞÇİ EMRE., (2020). “Hastanelerde Kurumsallaşmanın Performans Üzerindeki Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Rolü”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.4, pp.1013-1028.

H.11. KOCA DİDEM.,(2020)."Türkiye’de İşgücü Piyasasının Boyutları ve Covid-19 Döneminin İşgücü Piyasasına Etkileri", Sosyal Çalışma, vol.4, no.2.

H.12. LİMAN BELGİN, (2020) Ci̇nsi̇yet ve Anne-Baba Eği̇ti̇m Düzeyi̇ni̇n 66-77 Aylık Okul Öncesi̇ Çocukların Duyguları Tanıma ve Duygu Düzenleme Becerileri̇ne Etki̇si̇ni̇n İncelenmesi̇. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.

H.13. LİMAN BELGİN, (2020) 60-72 Aylık Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranış Durumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi.

H.14. LİMAN BELGİN, (2021) Öğretmen-Öğrenci İlişkisinin Öğrencilerin Duygu Düzenleme ve Duygu İfade Etme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi.


Diğer Yayınlar:

L.1. KOCA DİDEM.,(2021)."Dijital Dönüşüm Sürecinin İş Gücü Becerileri Üzerindeki Etkisi", İstihdamda 3i Dergisi.Sayı.34

L.1. KORKU CAHİT. ED. (2021) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER. NOBEL YAYINEVİ, ANKARA.

Son Güncelleme Tarihi:29.07.2022