Akademik Unvanlar

 • 2019 / ...

  DOÇENT

 • 2013 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2012 / 2013

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2005 / 2012

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2012

  Yeni toplumsal hareketlerin siyasal olanı belirlemedeki rolü: Avrupa Sosyal Forumu ve Hareketlerin Avrupasını kurmak

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2006

  Radikal demokrasi teorisi ve uygulanabilirliği: Farklı yerel yönetim deneyimleri

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİYASET BİLİMİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2004

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2013 - 2015
  Anabilim Dalı Başkanı
  image

CEV4064 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EEM3080 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:Demokrasi ve İnsan hakları kavramlarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını öğretmektir.

Dersin İçeriği

Demokrasi ve İnsan hakları kavramlarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını öğretmektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

GDM2064 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

HRT2068 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT4029 SİYASET BİLİMİ VE ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:Ders siyasetin ne olduğu, siyasetin teorisi, işleyişi ve sorunlarına ilişkin olarak öğrencilere bir temel kazandırmayı ve çağdaş siyasal ideolojilerin neler olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Ders siyasetin ne olduğu, siyasetin teorisi, işleyişi ve sorunlarına ilişkin olarak öğrencilere bir temel kazandırmayı ve çağdaş siyasal ideolojilerin neler olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

INS2068 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISL3032 SOSYOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

JEO4074 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM1002 SİYASAL HAYAT KURUMLAR VE İŞLEYİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM1004 SİYASET SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM2006 ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM2010 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM3009 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:AB'nin ne olduğu ile Türkiye ile ilişkilerinin seyrinin incelenmesi, Avrupa Birliğinin oluşum ve gelişimini, ABnin kurumlarını ve bu kurumların oluşum, işlev ve işleyişlerini, AB-Türkiye ilişkilerini, AB üyeliğinin Türkiyeye ne getirip Türkiyeden ne götüreceğini daha çok kavramsal ve tartışmacı, ama biraz da yerine göre tarihi bir perspektiften öğrencilere sunulması ile öğrencilerin konuyla ilgili araştırma yapma, anlama, yorumlama ve sunuş yapma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Dersin İçeriği

AB'nin ne olduğu ile Türkiye ile ilişkilerinin seyrinin incelenmesi, Avrupa Birliğinin oluşum ve gelişimini, ABnin kurumlarını ve bu kurumların oluşum, işlev ve işleyişlerini, AB-Türkiye ilişkilerini, AB üyeliğinin Türkiyeye ne getirip Türkiyeden ne götüreceğini daha çok kavramsal ve tartışmacı, ama biraz da yerine göre tarihi bir perspektiften öğrencilere sunulması ile öğrencilerin konuyla ilgili araştırma yapma, anlama, yorumlama ve sunuş yapma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM3018 KÜRESELLEŞME VE POSTMODERNİTE

Seçmeli Ders Amaç:Modern düşüncenin dönüşümü ve değişen dünya düzeni karşısında bireylerin ve devletlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ve yenilikleri anlamak.

Dersin İçeriği

Modern düşüncenin dönüşümü ve değişen dünya düzeni karşısında bireylerin ve devletlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ve yenilikleri anlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM4003 TÜRK SİYASAL HAYATI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM5114 DEMOKRASİ: KURAMLAR VE İŞLEYİŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

KAM5133 TOPLUMSAL HAREKETLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

KAM6114 DEMOKRASİ KURAMLAR VE İŞLEYİŞ

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders öğrencilere demokrasi teorisi ve pratiği ile ilgili bilgiler vermeyi ve farklı demokrasi teorileri ve modern demokrasinin işleyişine ilişkin farklı yaklaşımlar konusunda onlara eleştirel ve analitik bir tutum kazandırmayı amaçlıyor.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere demokrasi teorisi ve pratiği ile ilgili bilgiler vermeyi ve farklı demokrasi teorileri ve modern demokrasinin işleyişine ilişkin farklı yaklaşımlar konusunda onlara eleştirel ve analitik bir tutum kazandırmayı amaçlıyor.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6133 TOPLUMSAL HAREKETLER

Seçmeli Ders Amaç:Toplumsal Hareketlerin siyasal boyutlarını anlamak.

Dersin İçeriği

Toplumsal Hareketlerin siyasal boyutlarını anlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

MAD3080 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MAK3066 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MEK3042 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:Demokrasi ve İnsan hakları kavramlarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını öğretmektir.

Dersin İçeriği

Demokrasi ve İnsan hakları kavramlarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını öğretmektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

SBU1001 SİYASET BİLİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU1002 SİYASET BİLİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU1002 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU1008 SOSYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:Toplumları içinde bulunulan zaman ve kültüre göre anlamak, toplumsal olay ve olguları açıklamak, toplumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları saptamak, toplumların tarihsel gelişim süreci içinde geçirdikleri değişimi anlamak.

Dersin İçeriği

Toplumları içinde bulunulan zaman ve kültüre göre anlamak, toplumsal olay ve olguları açıklamak, toplumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları saptamak, toplumların tarihsel gelişim süreci içinde geçirdikleri değişimi anlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU2005 TÜRK SİYASİ YAŞAMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2007 SİYASET SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu derste siyaset biliminin toplumsal yapını anlamak amaçlanmaktadır. Siyasal yapının çeşitli parçaları, siyaset adı verilen sistemi değiştirir ve belirler. Ders sonunda siyasal olanla siyaset ilişkisinin toplumsal temelleri açığa kavuşturulmuş olacaktır

Dersin İçeriği

Bu derste siyaset biliminin toplumsal yapını anlamak amaçlanmaktadır. Siyasal yapının çeşitli parçaları, siyaset adı verilen sistemi değiştirir ve belirler. Ders sonunda siyasal olanla siyaset ilişkisinin toplumsal temelleri açığa kavuşturulmuş olacaktır

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU2012 ULUSLARARASI SİYASET II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU3006 ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNÜRLER

Zorunlu Ders Amaç:Yakın dönem siyasal teorinin öne çıkan düşünürlerinin görüş ve yaklaşımlarını anlamak.

Dersin İçeriği

Yakın dönem siyasal teorinin öne çıkan düşünürlerinin görüş ve yaklaşımlarını anlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU3025 KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı, 20. yüzyılın başlarıyla sonlarına damga vuran iki kavramın süreçte gelişimi ve değişimini siyaset bilimi literatürü içerisinden anlamaktır. Derste çok geniş kapsamları olan her iki kavrama dair bir çerçeve çizilerek siyasal boyut ön plana çıkarılacaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, 20. yüzyılın başlarıyla sonlarına damga vuran iki kavramın süreçte gelişimi ve değişimini siyaset bilimi literatürü içerisinden anlamaktır. Derste çok geniş kapsamları olan her iki kavrama dair bir çerçeve çizilerek siyasal boyut ön plana çıkarılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU3028 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SBU4026 MODERN SAVAŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU4045 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:Demokrasi ve insan hakları kavramlarının tarihsel ve kavramsal dönüşümünü anlamak.

Dersin İçeriği

Demokrasi ve insan hakları kavramlarının tarihsel ve kavramsal dönüşümünü anlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU4048 POSTMODERNİZM VE SİYASET

Seçmeli Ders Amaç:Postmodern dönemin genel özelliklerini ve bunun siyaset üzerindeki etkilerini anlamak.

Dersin İçeriği

Postmodern dönemin genel özelliklerini ve bunun siyaset üzerindeki etkilerini anlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU6114 1789DAN GÜNÜMÜZE TOPLUMSAL HAREKETLER

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, Fransız Devrimi’nden bugüne gelişen toplumsal hareketleri anlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Fransız Devrimi’nden bugüne gelişen toplumsal hareketleri anlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU6115 SİYASAL VE SOSYAL TEORİ

Seçmeli Ders Amaç:Antik Yunan'dan itibaren siyasal teorinin geliştirdiği ve siyasal hayata etki etmiş temel kavramları anlamak.

Dersin İçeriği

Antik Yunan'dan itibaren siyasal teorinin geliştirdiği ve siyasal hayata etki etmiş temel kavramları anlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SOS3008 SOSYAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal Hareketler Sosyolojisi Temel Kavram, Teorileri ve Konuları ele almaktır.

Dersin İçeriği

Sosyal Hareketler Sosyolojisi Temel Kavram, Teorileri ve Konuları ele almaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

Yıla Göre Sırala:

Krizden Demokratik Çıkış: İzlanda Siyasetinde 2008-2017 Arası Gelişmeler

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Sosyoekonomi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:27 | Sayı:39 | DOI: | ISSN:1305-5577

Fransız Devrimi’nde Yurttaşlık ve Etkilerine Dair Bir Değerlendirme

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:21 | Sayı:Ek | DOI:10.26468/trakyasobed.374267 | ISSN:1305-7766

Neoliberalizme Karşı Demokrasi: Ortak Olanı Yeniden Kurmak İçin Mücadele

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Siyasal Bilimler Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:6 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2147-6934

Demokrasilerde Otoriterleşme ve Hibrid Rejim Tartışmaları ve Türkiye’ye Dair Çıkarımlar

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Politik Ekonomik Kuram), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:i2or, Journal Factor, Scientific İndexing Services | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2587-2567

Olimpiyat ve Dünya Kupası Organizasyonlarına Ekonomi-Politik Bakış

YILDIRIM YAVUZ,GÖKTEN KEREM (Dergi:Eğitim Bilim ve Toplum), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:16 | Sayı:62 | DOI: | ISSN:1303-9202

Herkesin Demokrasisinden Bizim Demokrasiye: 16 Nisan Referandumunun Birinci Yılında Bir Değerlendirme

PARLAK İSMET,YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Birikim), 2018
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:348 | DOI: | ISSN:1300833438

Liberal Demokrasinin Krizi Bağlamında Avrupa’da Sağ-Popülizm ve Yükselen Aşırı-Sağ

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Amme İdaresi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:50 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1300-1795

Post-Truth Döneminde Epikuros’ta Mutluluk ve Dostluk Kavramlarını Yeniden Düşünmek

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Fiscaoeconomia), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:RePEc, Eurasian ScientificJournal Index, Rootindexing, CEEOL, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), i2or, Scientific World Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Socionet, Arastirmax | Cilt:1 | Sayı:3 | DOI:10.25295/fsecon.306160 | ISSN:2564-7404

Şehir Hakkı Bağlamında Açık Alanların Siyasal ve Sosyal Kullanımı: Niğde Örneği

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:10 | Sayı:4 | DOI:10.25287/ohuiibf.322874 | ISSN:2564-6931

The Challenging Definition of Democracy at the Latest Collective Actions

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:ANALELE UNIVERSITATII DIN BUCUREŞTI SERIA ŞTIINTE POLITICE), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Scopus | Cilt:19 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1582-2486

TEKEL-HES ve Gezi Parkı Protestoları Ekseninde Türkiye’de Eylem Dalgalarının Sürekliliği ve Değişimi

YILDIRIM YAVUZ,GÜMRÜKÇÜ SELİN BENGİ (Dergi:Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:26 | DOI:10.5505/pausbed.2017.00821 | ISSN:1308-2922

1968’den 2000’lere Yeni Toplumsal Hareketlerden Yeniden Toplumsal Hareketlere

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:DOĞU BATI), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:79 | DOI: | ISSN:1303-7242

Avrupalı Toplumsal Hareketlerin Yükselişi 2012 2014 Arası Kurulan Birliktelikler

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:70 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:13091034

Ranciere Düşüncesinde Siyasal Olanın Önceliği

YILDIRIM YAVUZ,BAŞTÜRK EFE (Dergi:Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:24 | DOI:10.20981/kuufefd.17487 | ISSN:1303-4251

Gezi Parkı Direnişi’ni Toplumsal Hareket-Anarşizm Bağlantısıyla Anlamak

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Alternatif Politika), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Worldwide Political Science Abstracts, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database, Recent ScienceIndex, Scholarly Journals Index, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Current Index to ScholarlyJournals, Digital Journals Database, Academic Papers Database, Contemporary Research Index, Ebscohost, Index Copernicus ve AsosIndex | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Differences of Gezi Parki Resistance in Turkish Social Movements

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:International Journal of Humanities and Social Science), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Cabell's Directories, Ulrichsweb, DOAJ, EBSCOhost, IndexCopernicus, Gale | Cilt:4 | Sayı:5(1) | DOI: | ISSN:2220-8488

2000’li yıllarda Gramsci’yi Anlamak: Ortak Duyunun Kaynağı Olarak Toplumsal Hareketlerin Önemi

YILDIRIM YAVUZ,GEZEN AYSUN (Dergi:YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM, EBSCOhost; Econlit; Sociological Abstracts ve Worldwide Political Science Abstracts | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

An Analysis of the Tekel Resistance at Turkey in the Context of Social Movements

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:European Scientific Journal (ESJ)), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, ProQuest, Index Copernicus VD. | Cilt:9 | Sayı:26 | DOI: | ISSN:1857-7881

Avrupa Sosyal Forumu Yolun Sonunda Mı? İstanbul 2010 ve Sonrası

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Interface), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:5 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2009-2431

Kent Aracılığı ile Ortak Olanı Kurmak Öfkeliler ve İşgal Et Hareketleri

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Mülkiye Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:37 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1305-9971

Türkiyeli Toplumsal Hareketlerin Dönüşümüne Genel Bir Bakış

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Eğitim Bilim Toplum), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:10 | Sayı:38 | DOI: | ISSN:1303-9202

Karşı Küreselleşme Hareketlerinin Zemini Olarak Dünya Sosyal Forumu: 10. Yılında Bir Değerlendirme

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Düşünen Siyaset), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:28 | Sayı:28 | DOI: | ISSN:1302-1419

İşgal Et Hareketi Üzerine

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:67 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0378-2921

Sosyal Forum Süreci ve Avrupa Sosyal Forumu: Kurumsallaşma Tehlikesi

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:66 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:0378-2921

Demirsporlar Geleneğinin Lokomotifi: Adana Demirspor

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Gazi İletişim Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:26 | Sayı:26 | DOI: | ISSN:1302-146X

Porto Alegre-Fatsa: Yerel Düzeyde Demokrasiyi Demokratikleştirmek Çabaları Üzerine Bir Karşılaştırma

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:63 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0378-2921

Yeni Başkentin Sportif Yüzü: Ankara Demirspor

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Mülkiye), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:32 | Sayı:261 | DOI: | ISSN:1305-9971

”İmparatorluk”u Aşacak Güç: Bir Demokrataikleşme Düşüncesi Olarak ”Çokluk”

YILDIRIM YAVUZ (Dergi:Demokrasi Platformu), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:1305-4600

11 Eylül Sonrası Özgürlük-Güvenlik İkilemi Ve Demokrasiye Yansımaları

YILDIRIM YAVUZ, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Neoliberalizmin Ötesinde Kent: Siyasal Olanı Kentsel AlandanKurmak

YILDIRIM YAVUZ, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Polonya’da Popülist Sağın Yükselişi – PiS Örneği

YILDIRIM YAVUZ, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sağ ve Sol Popülizm Tartışmaları Altında Demokrasi Teorisini Yeniden Düşünmek

YILDIRIM YAVUZ, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Alain Badiou’da Ayaklanma, Hakikat ve Devlet Tartışması

YILDIRIM YAVUZ, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Demokrasi-Ekonomi İkilemi: Diem25-Nuit Debout Örneklerinde Avrupa’da Neoliberalizm Karşıtlığı

YILDIRIM YAVUZ, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Rethinking the Common of the People Through Social Movements Turkish Cases

YILDIRIM YAVUZ, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

(In)Effectiveness of Local Social Movements on Turkish Democracy

YILDIRIM YAVUZ, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Movements in Searching of a New Democracy Going Beyond Liberal Thinking

YILDIRIM YAVUZ, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The Crucial Role of Social Movements in Making Politics

YILDIRIM YAVUZ, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

A Comparision Between Anti Globalization And Turkish Movements Rising Connections

YILDIRIM YAVUZ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Social Movements in Turkey Changing Process in Public Policies Since 1968

YILDIRIM YAVUZ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Yeni Toplumsal Hareketler ve Arap İsyanları Siyasal Olanı Yeniden Düşünmek

YILDIRIM YAVUZ, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

2000 li Yıllarda Türkiye de Toplumsal Hareketleri Yorumlamak

YILDIRIM YAVUZ, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Demokratik Kitle Örgütleri nde Sivil Toplum Kuruluşlari na Toplumsal Hareketlerin Değişen Yapısı

YILDIRIM YAVUZ, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye'de Yerel Düzeyden Demokratikleşme Hareketlerine Bir Bakış

YAVUZ YILDIRIM, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bir Toplumsal Hareket Deneyi Barışarock Festivali

YILDIRIM YAVUZ, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Özelleştirme Karşıtı Mücadelede Demokratik Katılım Dinamikleri Bor Ereğli Örneği

YILDIRIM YAVUZ, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Historical Perspectives on Democracies and their Adversaries

YILDIRIM YAVUZ, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-030-20122-7

Seçilmiş Makaleler

Bilir Hüsnü,YILDIRIM YAVUZ, 2017
Kitap Kitap Türü:Kitap Tercümesi | ISBN:978-605-9436-24-3

Seçilmiş Makaleler

Kırmızıaltın Eren,YILDIRIM YAVUZ, 2017
Kitap Kitap Türü:Kitap Tercümesi | ISBN:978-605-9436-24-3

The Transformation of Public Sphere: An Interdisciplinary Debate about the Recent Development of Publicity in Turkey

YILDIRIM YAVUZ, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-8487-4413-8

Un Retrato de la Turquia Contemporanea

YILDIRIM YAVUZ, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-607-9050-15-3

Politics of Dissent

YILDIRIM YAVUZ, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-631-66094-2

Öteki’nin Var Olma Sancısı-Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri

YILDIRIM YAVUZ, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9929-31-8

Bizim Bir Haziranımız Haziran Ayaklanması Üzerine Notlar

YILDIRIM YAVUZ, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-64775-2-2

Değişen Orta Doğu’da Değişmeyen Sorunlar: Irak İşgali’nden Arap Baharı’na

YILDIRIM YAVUZ, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4798-75-9

Medya Aracılığıyla Siyasal Sınırlar Üretmek

PARLAK İSMET,YILDIRIM YAVUZ, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4798-66-7

Sosyal Forum’dan Öfkeliler’e

YILDIRIM YAVUZ, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-05-1139-4

Tekel Eylemine Kenar Notları

YILDIRIM YAVUZ, 2011
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5738-74-7

Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler

YILDIRIM YAVUZ, 2008
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-9051-55-6

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 - 2017

  Proje Konumu:Yürütücü

  Şehir Hakkı Bağlamında Açık Alanların Siyasal ve Sosyal Kullanımı Niğde Örneği

  Proje Konusu:


 • image
  Yüksek Lisans 2018   SÜLEYMAN ALAĞAŞ   Tamamlandı

  Küreselleşme ve ulus-devlet ilişkisi: Yerelleşme ve bölgeselleşme üzerine etkileri

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   MEHMET ALİ ASLAN   Tamamlandı

  Geri çağırma mekanizması ve Türkiye'de yerel yönetimler üzerinde uygulanabilirliği-Niğde örneği

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   HATİCE BİLDİK   Tamamlandı

  Suriyeli sığınmacıların kent hayatına etkileri: Kilis örneği

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   MİTHAT CAN KUTLUCA   Tamamlandı

  Ulus devletlerin geleceği tartışmaları bağlamında ülke-kentler

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2017   MUSA HEYBET   Tamamlandı

  İdare Hukukunda alternatif çözüm yöntemi olarak sulh kurumu

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2016   RAMİL MİRALİYEV   Tamamlandı

  Azerbaycan'da demokratikleşme çabaları: 1991 sonrası bağımsızlık sürecinin genel analizi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 4255
 • Email: