Projeler

Prof. Dr. Bilge KARATEPE

1. Niğde Yöresinde Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hypodermosis, Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FEB-2004/07, Yardımcı Araştırmacı, 2006.

2. NiğdeYöresinde Atlarda Theileria equi ve Babesia caballi'nin Seroprevalansının Araştırılması, Niğde Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FEB-2007/08, Proje Yürütücüsü, 2009.

3. Niğde Yöresinde Atlarda Neospora caninum’un Seroprevalansının Araştırılması, Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FEB-2008/23, Yardımcı Araştırmacı, 2010.

4. Nevşehir Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii'nin Seroprevalansı, Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FEB-2009/27, Proje Yürütücüsü, 2011.

5. Niğde Yöresinde Koyunlarında Oestrus ovis Enfestasyonunun Epidemiyolojisi, Niğde Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FEB-2010/18, Proje Yürütücüsü, 2012. 

6. Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması, Niğde Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SSB 2011/01, Yardımcı Araştırmacı, 2013.

7. Ordu’nun Mesudiye ilçesi keçilerinde anti-Neospora caninum antikorlarının ELISA testi ile araştırılması, Niğde Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FEB 2013/32, ProjeYürütücüsü, 2015.

8. Phlebotomus türlerinde Wolbachia spp.’nin moleküler yöntemlerle araştırılması, TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (Proje No: 1059B191500688). Proje Yürütücüsü, 2016.

9. Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileria ve Babesia Türlerinin Mikroskopik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi, Niğde Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SSB 2015/01, Proje Yürütücüsü, 2018.

10. Nevşehir Yöresi Koyunlarında anti - Neospora caninum Antikorlarının Prevalansı, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SSB 2016/02, Yardımcı Araştırmacı, 2018.

11. Koyun ve Keçilerde Veteriner ve Halk Sağlığı Açısından Önemli Olan Anaplasma Türlerinin Araştırılması, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SSB 2018/09-BAGEP, Yardımcı Araştırmacı.

12. Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Neospora caninum ve Anaplasma ovis Antikorlarının Araştırılması, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, BAP Birimi, SAT 2019/02-BAGEP, Yardımcı Araştırmacı.Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ÇINAR

BAP 2013 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Araştırmacı

Rasyona Keten tohumu ve Zeytinyağ ilavesinin Kıl keçi oğlaklarında besi performansı ve kan metabolitleri üzerine etkisi

 

BAP 2013 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Araştırmacı

Gebeliğin Son Dönemindeki Keçilerde Enerji ve Protein Tüketiminin Laktasyon Performansı ve Metabolik Profil Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

BAP 2013 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Sütçü İnekleri Prepartum Dönemde Anyonik Tuz Katkılı Rasyonla Beslemenin Metabolik Profil, Peripartum Hastalıklar ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisinin İncelenmesi.

 

TÜBİTAK PROJESİ 2010 - 2011

Proje Konumu:Araştırmacı

Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırı Rasyonlarına Fitoaktif Madde Katkısının Üreme Performansı Üzerine Etkisi

 

BAP 2010 - 2011

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Holstein Irkı Düvelerde Sabit Zamanlı Tohumlama Sonrası 12. Günde GnRH Uygulamasının Embriyonik Ölümlerin Önlenmesine Etkisi

 

BAP 2009 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırlarında Süt Üre Azotu, Kan Serum Progesteron Düzeyi ve Bazı Enerji Metabolitlerinin Üreme Performansı Üzerindeki Etkisi

 

BAP 2009 - 2013

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerde Sütteki Somatik Hücre Sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis, Süt Verimi ve Süt Komposizyonu Üzerine Etkisi

 

BAP 2008 - 2010

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Holstein ırkı ineklerde kontrollü ovsynch senkronizasyon protokolünün gebe kalma oranı üzerine etkisi

 

BAP 2006 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Laktasyondaki Holstein ırkı ineklerde tohumlama sonrası 15 ve 16. günlerde ketoprofen uygulamasının gebelik oranı üzerine etksi

 

BAP 2004 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde ve Yöresinde Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerden Listeria monocytogenes İzolasyonu ve Tanımlanması

 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUMAN

 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 - 2014

Proje Konumu:Araştırmacı

ETLİK PİLİÇLERDE PONZANIN ALTLIK OLARAK KULLANILMASI, BÜYÜME, REFAH VE KARKAS ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2009 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINA VE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2009 - 2012

Proje Konumu:Araştırmacı

GOÜ. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yumurta Tavukçuluğu Alt Yapı Projesi

 

 

Öğr. Gör. Hakan KOCA

 DİĞER 2001 - 2005

Proje Konumu:Uzman

Niğde ve Çevresi Areneofaunası

  

DİĞER 2001 - 2002

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Niğde ve Çevresinde Solifugae(=Böyüler)'in İncelenmesi

 

Son Güncelleme Tarihi:14.02.2020