Projeler

Prof. Dr. Faruk ARAL

Patent

Yılan balıkları için sperma sulandırıcısı

 

Patent

Dikenli Yılan Balığı ( Mesopotamian spiny eel, Mastacembelus mastacembelus (Bank & Solender in Russell, 1794)) spermasını dondurmada kullanılacak bir sperma sulandırıcısı

 

BAP 2014 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Araştırmacı

Yaz Mevsiminde İklim ve Çevrenin Erkek Arıların Sperma kalitesi

 

TÜBİTAK PROJESİ 2011 - 2011

Proje Konumu:Araştırmacı

kapadokya yöresinde ekoloji temelli yaz kampı

 

DİĞER 2007 - 2009

Proje Konumu:Araştırmacı

Şabut Balığı’nın (Barbus grypus) Embryolojik Gelişiminin Belirlenmesi, HÜBAK Projesi,Proje Kodu-768, 2007

 

DİĞER 2006 - 2008

Proje Konumu:Araştırmacı

Gökkuşağı alabalıkları (O.mykiss W, 1792) ve Siraqz Balığı?nın (C.luteus H, 1843) Kan parametreleri ve spermatolojik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, HÜBAK Projesi, Proje No: 730, Yardımcı araştırıcı, 2006.

 

DİĞER 2005 - 2007

Proje Konumu:Araştırmacı

Şanlıurfa ilinde yetişirilen keçilerde ?s2-kazein genindeki variabilitenin PCR-RFLP ve AS-PCR yöntemiyle araştırılması. TÜBİTAK Projesi, VHAG-105O217, Yardımcı araştırıcı, 2005.

 

DİĞER 2003 - 2005

Proje Konumu:Araştırmacı

Esmer Irk İnek ve Düvelerde GnRH ve PGF2? Kullanarak Östrus Sinkronizasyonu, HAE Enstitü Projesi, Proje Yürütücüsü, 2003.

 

DİĞER 2003 - 2005

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Esmer Irk İnek ve Düvelerde GnRH ve PGF2? Kullanarak Östrus Sinkronizasyonu, HAE Enstitü Projesi, Proje Yürütücüsü, 2003.

 

DİĞER 2003 - 2005

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Konya Şartlarında Tutulan Etçi Irk İneklerde GnRH ve PGF2 ? Kullanarak Östrüs Sinkronizasyonu, HAE Enstitü Projesi, Proje Yürütücüsü, 2003.

 

DİĞER 2003 - 2005

Proje Konumu:Araştırmacı

Değişik Sulandırıcılarla Dondurma Sırasında Uygulanan Farklı Ekilibrasyon Süresinin Gökkuşağı Alabalık Spermasında Çözülme Sonrası Motilite Üstünde Etkisi ve Üreme Dönemi Süresince Spermatolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, HÜBAK Projesi, Proje No: 304, Proje Yürütücüsü, 2003.

 

DİĞER 2001 - 2003

Proje Konumu:Araştırmacı

İneklerde Real-Time B-Model Ultrasonografi ile Fötal Cinsiyetin Belirlenmesi, , HAE Enstitü Projesi,Yardımcı Araştırıcı, 2001.

 

DİĞER 1997 - 1999

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Charolais Irkı İneklerde Embriyo Transferi, Proje Yürütücüsü, 1997.

 

 DİĞER 1995 - 1997

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Aşım Sezonu Süresince Koçların Libido ve Kimi Spermatolojik Özellikleri, HAE Enstitü Projesi, Proje Yürütücüsü, 1995.

 


Prof. Dr. Bilge KARATEPE

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Yürütücü

Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileria ve Babesia Türlerinin Mikroskopik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 - 2015

Proje Konumu:Yürütücü

Ordu’nun Mesudiye ilçesi keçilerinde anti-Neospora caninum antikorlarının ELISA testi ile araştırılması

 

BAP 2011 - 2013

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması

 

BAP 2010 - 2012

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Niğde Yöresinde Koyunlarında Oestrus ovis Enfestasyonunun Epidemiyolojisi

 

BAP 2009 - 2011

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Nevşehir Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii'nin Seroprevalansı

 

BAP 2008 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde Yöresinde Atlarda Neospora caninum’un Seroprevalansının Araştırılması

 

BAP 2007 - 2009

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

NiğdeYöresinde Atlarda Theileria equi ve Babesia caballi'nin Seroprevalansının Araştırılması

 

 

BAP 2004 - 2006

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde Yöresinde Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hypodermosis

 


Prof. Dr. Ayhan CEYHAN

BAP 2012 - 2015

Proje Konumu:Araştırmacı

Sütçü İnekleri Prepartum Dönemde Anyonik Tuz Katkılı Rasyonla Beslemenin Metabolik Profil, Peripartum Hastalıklar ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

DİĞER 2012 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Halk Elinde Hayvan Islahı

 

BAP 2010 - 2011

Proje Konumu:Uzman

Holstein Irkı Düvelerde Sabit Zamanlı Tohumlama Sonrası 12. Günde Gnrh Uygulamasının Embriyonik Ölümlerin Önlenmesine Etkisi

 

TÜBİTAK PROJESİ 2010 - 2011

Proje Konumu:Uzman

Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırı Rasyonlarına Fitoaktif Madde Katkısının Üreme Performansı Üzerine Etkisi

 

BAP 2009 - 2011

Proje Konumu:Yönetici

Niğde İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerde Sütteki Somatik Hücre Sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis, Süt Verimi ve Süt Komposizyonu Üzerine Etkisi

 

DİĞER 2004 - 2005

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Marmara Bölgesi'nde Yetiştirilen Gökçeada ve Kıvırcık Koyun Irklarının Yarı Entansif Koşullarda Verim Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

 

DİĞER 1999 - 2009

Proje Konumu:Yönetici

Saf Kıvırcık, Siyah Baş Alman ve Farklı Kan Dereceli Melez Koyunların Marmara Bölgesi Koşullarına Fizyolojik Tepkileri ve Performansları.

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - 2014

Proje Konumu:Araştırmacı

Gebeliğin Son Dönemindeki Keçilerde Enerji ve Protein Tüketiminin Laktasyon Performansı ve Metabolik Profil Üzerine Etkisi

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - 2015

Proje Konumu:Yürütücü

Rasyona Keten tohumu ve Zeytinyağ ilavesinin Kıl keçi oğlaklarında besi performansı ve kan metabolitleri üzerine etkisi

 Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÇINAR

BAP 2013 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Araştırmacı

Rasyona Keten tohumu ve Zeytinyağ ilavesinin Kıl keçi oğlaklarında besi performansı ve kan metabolitleri üzerine etkisi

 

BAP 2013 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Araştırmacı

Gebeliğin Son Dönemindeki Keçilerde Enerji ve Protein Tüketiminin Laktasyon Performansı ve Metabolik Profil Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

BAP 2013 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Sütçü İnekleri Prepartum Dönemde Anyonik Tuz Katkılı Rasyonla Beslemenin Metabolik Profil, Peripartum Hastalıklar ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisinin İncelenmesi.

 

TÜBİTAK PROJESİ 2010 - 2011

Proje Konumu:Araştırmacı

Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırı Rasyonlarına Fitoaktif Madde Katkısının Üreme Performansı Üzerine Etkisi

 

BAP 2010 - 2011

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Holstein Irkı Düvelerde Sabit Zamanlı Tohumlama Sonrası 12. Günde GnRH Uygulamasının Embriyonik Ölümlerin Önlenmesine Etkisi

 

BAP 2009 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırlarında Süt Üre Azotu, Kan Serum Progesteron Düzeyi ve Bazı Enerji Metabolitlerinin Üreme Performansı Üzerindeki Etkisi

 

BAP 2009 - 2013

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerde Sütteki Somatik Hücre Sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis, Süt Verimi ve Süt Komposizyonu Üzerine Etkisi

 

BAP 2008 - 2010

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Holstein ırkı ineklerde kontrollü ovsynch senkronizasyon protokolünün gebe kalma oranı üzerine etkisi

 

BAP 2006 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Laktasyondaki Holstein ırkı ineklerde tohumlama sonrası 15 ve 16. günlerde ketoprofen uygulamasının gebelik oranı üzerine etksi

 

BAP 2004 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde ve Yöresinde Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerden Listeria monocytogenes İzolasyonu ve TanımlanmasıYrd. Doç. Dr. Mustafa DUMAN

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 - 2014

Proje Konumu:Araştırmacı

ETLİK PİLİÇLERDE PONZANIN ALTLIK OLARAK KULLANILMASI, BÜYÜME, REFAH VE KARKAS ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2009 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINA VE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2009 - 2012

Proje Konumu:Araştırmacı

GOÜ. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yumurta Tavukçuluğu Alt Yapı Projesi

 Öğr. Gör. Hakan KOCA

 

DİĞER 2001 - 2005

Proje Konumu:Uzman

Niğde ve Çevresi Areneofaunası

 

 

DİĞER 2001 - 2002

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Niğde ve Çevresinde Solifugae(=Böyüler)'in İncelenmesi

Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017