Yayınlar

Prof. Dr. Faruk ARAL

Pesticide-Contaminated Feeds in Rainbow Trout (Onchorhyncus mykiss W. 1792) Aquaculture: Oxidative Stress and DNA Damage

DOĞU ZAFER,ŞAHİNÖZ ERDİNÇ,ARAL FARUK,ÇELİK HAKİM,KOYUNCU İSMAİL,TAŞKIN ABDULLAH,AKSOY NURTEN, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:47 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:0030-9923

PGF2? ile sinkronize edilen İvesi Koyunlarda Servikal Sun’i Tohumlamada uygulanan hava basıncının fertiliteye etkisi (The effect of air pressure on the fertility of the cervical artificial insemination in Awassi ewes synchronized with PGF2?)

ARAL FARUK, YAVUZER ÜMİT, ZONTURLU ABUZER KAFAR, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Estrus synchronization by PGF2? and PGF2? + PMSG applications on Awassi sheep and their effect on fertility

YAVUZER ÜMİT, ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Diagnosis of early pregnancy in Awassi sheep

YAVUZER ÜMİT, ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Suyun Kullanımındaki Etik

ARAL FARUK, ARAL SEMRA SEZEN, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Short term effects of royal jelly on sperm quality in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792)

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Determination of Some Growth and Reproduction Characteristics in Mastacembelus simcack (Walbum, 1792) Living in Atatürk Dam Lake

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Effect of Liquid pekmez (Grape Molasses) as extender on motility and fertility in Rainbow ((Oncorhynchus Mykıss) sperm

ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Üreme Mevsimindeki Gökkuşağı Alabalıklarının Bazı Spermatolojik Özellikleri Üzerine Oral Arı Poleninin Kronik Etkileri

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Effect of Enrofloxacin on Sperm Quality in Male Mice.

ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:84

Atatürk Baraj Gölü’nde yaşayan Carasobarbus luteus (H., 1843) ve Carassius carassius (L. 1758) balıklarının spermatolojik özelliklerinin karşılaştırılması

ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Atatürk Baraj Gölü’nde yaşayan Carasobarbus luteus (H., 1843) ve Carassius carassius (L. 1758) balıklarının spermatolojik özelliklerinin karşılaştırılması

ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Enstitü Şartlarında Yetiştirilen Brown Swiss Irkı Düvelerin Bazı Dölverim Özellikleri ve İdari Faktörlerin Etkisi

ARAL FARUK, ARAL SEMRA, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

"İnek ve Düvelerde Real-Time Ultrasonografi ile Fötal Cinsiyetin Belirlenmesi", Vet. Bil. Derg., 18, 5-11 (2002).

ŞENDAĞ SAİT, ÇELİK AH, AYDIN İ, ÜMÜTLÜ S, ARAL FARUK, DİNÇ DA, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:18

Konya Şartlarında Tutulan Etçi Sığırların Bazı Dölverim Özellikleri

ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Konya Hayvancılık Araştırma Enstitüsündeki Esmer Irk İneklerin Dölverim Performansı

ARAL FARUK, ARAL SEMRA, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Şanlıurfa’daki Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Durumu

ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Konya şartlarında tutulan etçi ineklerde GnRH ve PGF2? kullanarak ovulasyon ve östrüs sinkronizasyonu

ARAL FARUK, ÜMÜTLÜ S, ÇOLAK M, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Carasobarbus luteus (H., 1843) ve Carassius carassius (L., 1758) Balıklarının Spermatolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

ARAL FARUK,DOĞU ZAFER,ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, 2014

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

The determination of some spermatological and hematological parameters of shabbout (Barbus grypus, H; 1843) in Atatürk Dam Lake, Sanlıurfa

DOĞU ZAFER,ARAL FARUK,ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:8 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Trafik kazalarındaki hayvan ölümleri üzerine bir çalışma. 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi

ARAL FARUK, ARAL SEMRA, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Farelerde Arısütünün Bazı Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi

KARACAL FUSUN, ARAL FARUK, GEZEN MEHEMET RIZA, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Capoeta trutta(Heskel, 1843)Balıklarında Spermatokrit ve Spermatozoa Yoğunluğu Arasındaki İlişki

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ ARAL FARUK, DOGU ZAFER, DEMİRKOL REŞAT, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İvesi Koyunlarda Geçiş Döneminde FGA ve CIDR Kullanarak Östrüs Senkronizasyonu

ZONTURLU ABUZER KAFAR, ARAL FARUK, ÖZYURTLU NİHAT, YAVUZER ÜMİT, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Epididimal koç spermasının kısa süreli saklanmasında ampisilinin etkis

ARAL FARUK, TEMAMOĞULLARI FUSUN, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Epidimal koç spermasının kısa süreli saklanmasında tris sulandırıcısında kullanılan pekmezin etkisi.

ARAL FARUK TEMAMOĞULLARI FUSUN, TEMAMOĞULLARI FUSUN, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Suyun Hayvanlarda Üreme Üzerine Etkisi

ARAL FARUK, ARAL SEMRA, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

PGF2? ile sinkronize edilen İvesi Koyunlarda Servikal Sun’i Tohumlamada uygulanan hava basıncının fertiliteye etkisi (The effect of air pressure on the fertility of the cervical artificial insemination in Awassi ewes synchronized with PGF2?)

ARAL FARUK, YAVUZER ÜMİT, ZONTURLU ABUZER KAFAR, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Farelerde şuniksin Megluminin Neden Olduğu Spermatozoa Yoğunluğu, Anormal Spermatozoa ve Testis Hasarındaki Değişiklikler Üzerine Arı Sütünün Koruyucu Etkisi

TEMAMOĞULLARI FUSUN, ARAL FARUK, Yılmaz RAHŞAN, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Zeytinyağında bekletilmiş incirin erkek farelerdesperma kalitesi üzerine etkisi

ARAL FARUK, TÜRKYILMAZ ÜNAL BENGÜ, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Gökkuşağı Alabalıklarının Spermatolojik Özellikleri ve Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Atatürk Baraj Gölünde Yüzen Kafeslerde Yetiştirilen Genç Alabalıkların (Oncorhynchus Mykiss W., 1792) İlk Üreme Sezonunda Spermatolojik Özelliklerinin Tespiti

ARAL FARUK, DOGU ZAFER, SELÇUK BİLAL, TAŞ MEHMET, KILIÇ ÖMER SAİT, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

permatokrit Metodu ile Genç Gökkuşağı Alabalıklarda (Oncorhynchus Mykiss W., 1792) Spermatozoa Yoğunluğunun Hesaplanması

ARAL FARUK, DOGU ZAFER, VARIŞLI ÖMER, ŞAHİNÖZE ERDİNÇ, TAŞ MEHMET, KILIÇ ÖMER SAİT, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Gökkuşağı Alabalıklarda(Oncorhynchus Mykiss W., 1792) Motilite ve Canlı Kalma Süresi Üzerine Aktivasyon Solusyonundaki Yumurta Kesesi Sıvısının Etkisi

ARAL FARUK, SELÇUK BİLAL, DEMİRKOL REŞAT, KURŞUN ALİ, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Atatürk Baraj Gölünde Yetişen Erkek Pullu Sazanlarda (Carasobarbus luteus) Spermatolojik Özelliklerin Belirlenmesi

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, DEMİRKOL REŞAT, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Atatürk Baraj Gölünde Yetiştirilen Genç Gökkuşağı Alabalıklarının Üreme Döneminde Sperm Kalitesindeki Mevsimsel Değişiklikler

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Liza (Mugil) Abu (Deniz Kefali)Balıklarında Ultrason İle Cinsiyetin Belirlenmesi

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, DEMİRKOL REŞAT, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Atatürk Baraj Gölü’nde (Şanlıurfa) Yaşayan Lİza abu (Mugulidae)(Heckel, 1843)’nın Üreme Organlarının Histolojik Yönden İncelenmesi

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ÖZARDALI İ, ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Şanlıurfa Atatürk Baraj Gölünde Yetişen Erkek L. Abu (Heckel, 1843) Balıklarının Spermatolojik Özelliklerinin Belirlemesi

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Atatürk Baraj Gölnde(Şanlıurfa) Yaşayan Acanthobroma marmid (Heckel,1843)’nun Üreme Organlarının Histolojik Yönden İncelenmesi

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, ÖZDARLI İ, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Mastacembelus mastacembelus (Bank&Solender, 1794) (Mesopotamian Spiny Eel), (Dikenli Yılan Balığı)un Embriyo ve Larval Gelişimi Üzerine Bir Çalışma.

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Atatürk Baraj Gölünde Bulunan Dikenli Yılan Balıklarında (Mastacembelus mastacembelus; Bank&Solender, 1794) Sperm Kalitesinin Belirlenmesi

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Doğu Genç Gökkuşağı Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Çözündürme Sonrası motilite üstüne ekilibrasyon süresinin etkisi

ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Üreme döneminde genç ve ergin gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus Mykıss W., 1792) sperma kalitesi

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

. Değişik sulandırıcılarla dondurma sırasında uygulanan farklı ekilibrasyon süresinin gökkuşağı alabalık spermasında çözülme sonrası motilite üstünde etkisi ve üreme dönemi süresince spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi.

ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Şabut balığının (Barbus Grypus, Heckel, 1843) embriyonik gelişiminin belirlenmesi.

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, ARAL FARUK, TAŞ MEHMET, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Dikenli Yılan Balıklarının (Mastacembelus Mastacembelus) spermalarını dondurmak için sulandırıcı geliştirilmesi. (Development of diluent for freezing of spiny eel (Mastacembelus Mastacembelus) sperm.)

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’nın bazı semen özelliklerine GDO’lu soya yağının kronik etkileri

DOĞU ZAFER, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ARAL FARUK, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The embryonic and larval development of capoeta trutta (heckel, 1843).

DOĞU ZAFER,ARAL FARUK,ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:47 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:0367-6722

THE EMBRYONIC AND LARVAL DEVELOPMENT OF CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843)

DOGU ZAFER, ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:47 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:0367-6722

The growth characteristics of Liza (Mugil) abu (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake

DOĞU ZAFER, ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ŞEVİK RAMAZAN, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:8 | Sayı:34 | DOI:10.5897/AJAR2013.7193 | ISSN:1991-637X

Chronic effects of GM soybean oil on some semen characteristics of rainbow trout (Onchorhyncus mykiss W., 1792) in breeding season.

DOĞU ZAFER,ARAL FARUK,ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:29 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Effects of melatonin on testis histology, oxidative stress and spermatogenesis after experimental testis ischemia-reperfusion in rats

KÖKSAL METE,OĞUZ ELİF,BABA ZELİHA FÜSUN,EREN MEHMET ALİ,ÇİFTÇİ HALİL,DEMİR MUHAMMET MUSTAFA,KURÇER ZEHRA,TAKE G,ARAL FARUK,OCAK AR,AKSOY NURTEN,ULAS t, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:16 | Sayı: | DOI: | ISSN:1128-3602

Effects of melatonin on testis histology, oxidative stress and spermatogenesis after experimental testis ischemia-reperfusion in rats. European Review for Medical and Pharmacological Sciences

KÖKSAL METE, OGUZ ELİF, BABA FUSUN, EREN MEHMET ALİ, ÇİFTÇİ HALİL, KURÇER ZEHRA,TAKE GÜLNUR, ARAL FARUK, OCAK AR, AKSOY NURTEN, ULAS TURGAY, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:16 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:1128-3602

Recent Advances in Fish Farms

Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, zafer DOĞU, 2011

Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-953-307-759-8

Artificial Insemination in Farm Animals

Faruk ARAL, Füsun Temamoğulları, Semra Sezen Aral, 2011

Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-953-307-312-5

The effect of Air Pressure with Cervical Artificial Insemination on the Fertility of Awassi Ewes Synchronized with PGF2x

ARAL FARUK,YAVUZER U,ZONTURLU ABUZER KAFAR, 2010

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:16 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Synchronization of Estrus Using FGA and CIDR Intravaginal Pessaries During the Transition Period in Awassi Ewes

Zonturlu A. K. , Aral F. , Ozyurtlu N. , Yavuzer U., 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:7 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:

Effects of melatonin on testis histology, oxidative stress and spermatogenesis after experimental testis ischemia-reperfusion in rats

Koksal M. , Oguz E. , Baba E. , Eren M. Ali , Ciftci H. , Demir M. E. , Kurcer Z. , Take G. , Aral E. , Ocak A. R. , Aksoy N. , Ulas T., 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:16 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

Reproductive Characteristics of Mullet (Liza abu H., 1843) (Pisces Mugilidae) in the Atatürk Dam Lake, Southeastern Turkey.

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ,DOĞU ZAFER,ARAL FARUK,ŞEVİK RAMAZAN,ATAR HH, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:10 | Sayı: | DOI: | ISSN:1303-2712

Effects of 3-aminobenzamide on unilateral testicular ischemia–reperfusion injury: What is the role of PARP inhibition?

Hekimoglu Askin, Kurcer Zehra, Aral Faruk, Baba Fusun, Atessahin Ahmet, Sakin Fatih, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:88 | Sayı:12 | DOI:10.1139/Y10-093 | ISSN:0008-4212

The Effect of Air Pressure with Cervical Artificial Insemination on theFertility of Awassi Ewes Synchronized with PGF2?

ARAL FARUK, YAVUZER ÜMİT, ZONTURLU ABUZER KAFFAR, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:16 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-6045

Effect of Equilibration Times on Sperm Cryopresevation of Juvenile Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792)

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, DEMİRKOL REŞAT, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1307-1149

Effect of melatonin on epididymal sperm quality after testicular ischemia/reperfusion in rats

KURCER ZEHRA, HEKİMOĞLU AŞKIN, ARAL FARUK, BABA FUSUN,SAHNA ENGİN, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:93 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:0015-0282

Effect of recombinant follicle stimulating hormone (rfsh) on some fertility parameters in awassi ewes synchronized with pgf2? in the breeding season

YAVUZER ÜMİT, ZONTURLU ABUZER KAFFAR, ARAL FARUK, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:93 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:1300-0861

Reproductive Characteristics of Mullet (Liza abu H., 1843) (Pisces Mugilidae) in the Atatürk Dam Lake, Southeastern Turkey

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, ARAL FARUK, ŞEVİK RAMAZAN,ATAR HASAN HÜSEYİN, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:11 | Sayı:0 | DOI: 10.4194/trjfas.2011.0102 | ISSN:1303-2712

Effect of melatonin on epididymal sperm quality after testicular ischemia/reperfusion in rats

Kurcer Zehra, Hekimoglu Askin, Aral Faruk, Baba Fusun, Sahna Engin, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:93 | Sayı:5 | DOI:10.1016/j.fertnstert.2009.01.146 | ISSN:00150282

Effect of Different Method GnRH-PGF2? Treatment on Induced of Estrus and Pregnancy In Breeding Season In Awassi Ewes

ZONTURLU ABUZER KAFFAR, YAVUZER ÜMİT, ARAL FARUK, 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:8 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1680-5593

Lycopene an Antioxidant Caratenoid, Attenuates Testicular Injury Caused by Ischemia/Reperfusion in rats

HEKİMOĞLU AŞKIN, KURÇER ZEHRA, ARAL FARUK, BABA FUSUN, SAHNA ENGİN,ATEŞŞAHİN AHMET, 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:218 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0040-8727

Effect of The Royal Jelly on Sperm Quality in Mice

KARACAL FUSUN, ARAL FARUK, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:85 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:00196479

An investigation on the distribution of O and D alleles of the CSN1S2 gene in goat populations raised in southeastern region of Turkey

BOZKAYA FARUK, MUNDAN DURHASAN, KARABULUT OSMAN, YERTÜRK MUGDAT, GÜRLER ŞÜKRÜ, ARAL FARUK, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:78 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0921-4488

Determination of Spermatological Properties of Male Liza abu (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:34 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0920-1742

The Effect of Enrofloxacin on Sperm Quality in Male Mice

ARAL FARUK, KARACAL FUSUN, BABA FUSUN, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:84 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0034-5288

Changes in Mesopotamian spiny eel, Mastacembelus mastacembelus (Bank & Solender in Russell, 1794) (Mastacembelidae) milt quality during a spawning period.

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, 2007

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:67 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:0093-691X

Embryonic and Pre-Larval Development of Shabbout (Barbus grypus H)

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, ARAL FARUK, 2007

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:59 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:0792-156X

A Study On The Milt Quality of Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1972) and Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ZAFER DOĞU, 2007

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1303-2712

Synchronization OF Estrus Using FGA AND CIDR Intravaginal Pessaries During the Transition Period ın Awassi Ewes

ZONTURLU ABUZER KAFFAR, ARAL FARUK, ÖZYURTLU NİHAT, YAVUZER ÜMİT, 2007

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:7 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:1680-5593

Development of embryos in Mastacembelus mastacembelus (Bank & Solender, 1794) (Mesopotamian spiny eel) (Mastacembelidae)

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, ARAL FARUK, 2006

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:37 | Sayı:16 | DOI: | ISSN:1355-557X

Erkek Farelerde Arı Sütünün Uzun Süreli Uygulanmasının Bazı Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi

KARAÇAL FUSUN, ARAL FARUK, DEMİRKOL REŞAT, 2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:20 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

The Relationship Between Blood Parameters and Spermatological Properties in Rainbow Trouts

ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, 2006

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:83 | Sayı:12 | DOI: | ISSN:00196479

Annual Changes in Sperm Characteristics of Young Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss, W., 1792) during Spawning Season in Ataturk Dam Lake,Sanliurfa,Turkey

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, 2005

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:4 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1680-5593

İsviçre Esmeri İneklerde Kış Mevsimi Süresince Bazı Dış Kızgınlık Belirtileri ile Gebelik Oranı Arasındaki İlişkiler

ARAL FARUK, ARAL SEMRA, 2005

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:344 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Östrüsteki İneklerde Vajinal Elektrik Direnç ve Servikovajinal Mukus Kristalizasyonu Arasındaki İlişkileri

ARAL FARUK, ÖMER VARIŞLI, 2005

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:14 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

The Reproductive Performance in Brown Swiss Heifers in Konya

ARAL FARUK, 2005

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:82 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:00196479

Merinos Koçlarda Sperma Alma yöntemlerinin Karşılaştırılması

Faruk ARAL, Semra SEZEN ARAL, 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:28 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-0128

The Synchronization of Ovulation and Estrus in Beef Cows that were Raised in Konya Animal Research Institue Using GnRH and PGF2?

ARAL FARUK, ÇOLAK MEHMET, ÜMÜTLÜ SEYİT, 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:3 | Sayı:8 | DOI: | ISSN:1680-5593

Atatürk Baraj Gölü'ndeki carasobarbus luteus (Heckel, 1843) 'un spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi

ARAL FARUK, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, DOĞU ZAFER, DEMİRKOL REŞAT, 2004

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-4891

Esmer Irk İnek ve Düvelerde GnRH-PGF 2 alfa-GnRH ve PGF 2 alfa ile Östrüs ve Ovulasyon Senkronizasyonu ve Dölverim Performansı

ARAL FARUK, ÇOLAK MEHMET, 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:28 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-0128

Estimation of Sperm Concentration of Young Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W., 1972) Using Spermatocrit Method

ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, VARIŞLI ÖMER, ŞAHİNÖZ ERDİNÇ, TAŞ MEHMET, KILIÇ ÖMER SAİT, 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:3 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:1680-5593

The effect of Ovarian Fluid in Activating Solution on Per Cent Motility and Motility Duration in Rainbow Trouts (Oncorhynchus mykiss, W., 1972)

ARAL FARUK, SELÇUK BİLAL, DEMİRKOL REŞAT, KURŞUN ALİ, 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:3 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:1680-5593

Determination of the Spermatological Properties at First Spawning Season of the Young Male Rainbow Trouts (Oncorhynchus mykiss W., 1792) reared in Floating Cages in Ataturk Dam Lake, Sanliurfa, Turkey

ARAL FARUK, DOĞU ZAFER, SElÇUK BİLAL, TAŞ MEHMET, KILIÇ ÖMER SAİT, 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:3 | Sayı:8 | DOI: | ISSN:1680-5593

İsviçre Esmeri İneklerde PGF2 arklı Dozlarının Östrüs Senkronizasyonu ve Gebelik Oranına Etkisi, Bültendif, 10, 7-9 (1998).

ARAL FARUK, 2003

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:10

Östrüsleri Senkronize Edilen Safkan Arap Kısraklarında Dölverimi

YURDAYDIN NAFİZ, ARAL FARUK, İRİADAM MEHMET, KLUG E, 2003

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:9 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Şanlıurfa Ve Çevresinde Yetiştirilen Safkan Arap Kısraklarında D-Kloprostenol(Dalmazın) İle Östrüs Sinkronizasyonu

YURDAYDIN NAFİZ, ARAL FARUK, KESKİN OKTAY, 2003

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:9 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Postpartum Dönemde Uygulanan PGF2 nın Buzağılama-İlk Tohumlama Aralığı ve İlk Tohumlamada Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi", Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 2, 191-194 (1997).

ATAMAN MB, KAYA A, ARAL FARUK, AKÖZ M, YILDIZ C, 2003

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:2

Düvelerde Sun’i Tohumlama Sırasında Farklı Yollardan Uygulanan Buserelin’in ovulasyon Zamanı ve Fertilite Üzerine Etkisi

ATAMAN BM, AKSOY M, KAYA A, ARAL FARUK, YILDIZ C, AKÖZ M, 2003

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İnek ve Düvelerde Real-Time Ultrasonografi ile Fötal Cinsiyetin Belirlenmesi

DİNÇ DURSUN ALİ, ŞENDAĞ SAİT, ÇELİK İLHAMİ, AYDIN İBRAHİM, ÜMÜTLÜ SEYİT, ARAL FARUK, 2002

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:18 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Düvelerde Sun’i Tohumlama Sırasında Farklı Yollardan Uygulanan Buserelin’in Ovulasyon Zamanı ve Fertilite Üzerine Etkisi

ATAMAN MEHMET BOZKURT, AKSOY MELİH, ARAL FARUK, YILDIZ CENGİZ, AKÖZ MEHMET, 1998

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:8 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

İsviçre Esmeri İneklerde PGF2? Farklı Dozlarının Östrüs Senkronizasyonu ve Gebelik Oranına Etkisi

ARAL FARUK, 1998

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:10 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

İsviçre Esmeri İneklerde Kış Mevsimi Süresince Bazı Dış Kızgınlık Belirtileri ile Gebelik Oranı Arasındaki İlişkiler", Ziraat Mühendisliği Dergisi. 344,14-17, (2005).

ARAL FARUK, 1997

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:344

Düvelerde Sun’i Tohumlama Sırasında Farklı Yollardan Uygulanan Buserelin’in Ovulasyon Zamanı ve Fertilite Üzerine Etkisi

ATAMAN MEHMET BOZKURT, KAYA ABDULLAH, ARAL FARUK, AKÖZ MEHMET,YILDIZ CENGİZ, 1997

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1300-6045

Aşım Sezonu Süresince Koçların Ferdi ve Grup Halinde Tutulmalarının Libido ve Kimi Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi

ARAL FARUK, TEKİN NECMETTİN, 1996

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Koçlarda Sperma Kalitesi Üzerine Mevsimin Etkisi

ARAL FARUK, TEKİN NECMETTİN, 1996

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:6 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

 


Prof. Dr. Bilge KARATEPE

Seroprevalence of Neospora caninum in Cattle in Nigde Province, Turkey

KARATEPE BİLGE,KARATEPE MUSTAFA, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:71 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0334-9152

Arthropodoloji

KARATEPE BİLGE,KARATEPE MUSTAFA, 2015

Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-7774-80-8

Nevşehir Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı

ÖZTÜRK DİLEK,KARATEPE BİLGE, 2015

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Epidemiology of Oestrus ovis L. infestation in sheep in Nigde province, Turkey.

KARATEPE BİLGE,KARATEPE MUSTAFA,GÜLER SERKAN, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:165 | Sayı:7-8 | DOI: | ISSN:0035-1555

Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması.

KARATEPE MUSTAFA,BAĞCI CEMALETTİN,KARATEPE BİLGE,ŞENEL TUĞBA,KARADERE AYDA, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, 2013

Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-87556-1-1

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, 2013

Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-87556-1-1

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, 2013

Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-87556-1-1

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları

KARATEPE MUSTAFA,KARATEPE BİLGE, 2013

Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-87-556-1-1

Seroprevalence of Hypodermosis in Cattle in Nigde Province of Turkey by Comparison of Commercial and Indirect-ELISA Methods

Mustafa Karatepe, Sami Şimşek, Bilge Karatepe, Mustafa Cayvaz, Murat Sevgili, İbrahim Balkaya, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:68 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0334-9152

Niğde Yöresinde Sığırlarda Neospora caninum’un Seroprevalansı

Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, 2013

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Yöresinde Atlarda Neospora spp. Seroprevalansının Araştırılması

KARATEPE MUSTAFA,KARATEPE BİLGE, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:18 | Sayı:A | DOI: | ISSN:1300-6045

Niğde Yöresi Koyunlarında Oestrus ovis Enfestasyonunun Epidemiyolojisi

KARATEPE BİLGE, 2011

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Mezbahasında Kesilen Sığırlarda Hypodermosis Seroprevalansının ELISA ile Araştırılması

Mustafa Karatepe, Sami Şimşek, Bilge Karatepe, Mustafa Cayvaz, Murat Sevgili, İbrahim Balkaya, 2011

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Domestic (Columba livia domestica) and Wild (Columba livia livia) Pigeons in Niğde region, Turkey

KARATEPE MUSTAFA,KILIÇ SELÇUK,KARATEPE BİLGE,BABÜR CAHİT, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Medicus/Medline/PubMed, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini | Cilt:35 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey

ÇİÇEK HATİCE,KARATEPE MUSTAFA,KARATEPE BİLGE,ÇAKIR MEHMET,ESER MUSTAFA, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:57 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-0861

Seroprevalence of toxoplasmosis in horses in Niğde province of Turkey,

KARATEPE BİLGE,BABÜR CAHİT,KARATEPE MUSTAFA,KILIÇ SELÇUK, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:42 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0049-4747

Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri.

ÇİÇEK HATİCE,KARATEPE MUSTAFA,KARATEPE BİLGE,ÇAKIR MEHMET,ESER MUSTAFA, 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:56 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-0861

Niğde yöresi evcil (Columba livia domestica) ve yabani güvercinlerinde (Columba livia livia) kan parazitlerinin yaygınlığı

Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, 2009

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde yöresinde atlarda Neospora caninum’un seroprevalansının araştırılması

Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, Gül Ergün, 2009

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Investigation of seroprevalence of Theileria equi and Babesia caballi in horses in Nigde province, Turkey

KARATEPE BİLGE,KARATEPE MUSTAFA,ÇAKMAK AYŞE,KARAER KADRİ ZAFER,ERGÜN FATMA GÜL, 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:41 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0049-4747

Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies and intestinal parasites in stray cats from Nigde, Turkey

KARATEPE BİLGE,BABÜR CAHİT,KARATEPE MUSTAFA,KILIÇ SELÇUK,DÜNDAR BENGİ, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1594-4077

A note on seroprevalence of Toxoplasma gondii in turkeys

Cahit Babür, Bilge Karatepe, Selçuk Kılıç, Mustafa Karatepe, Gül Ergün, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:85 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Seroprevalence of Coxiella burnetii in Stray Cats in Central Anatolia Region

KILIÇ S,KOMIYA T,ÇELEBİ B,AYDIN N,SAITO J,TORINIWA H,KARATEPE BİLGE,BABÜR CAHİT, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:32 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-0128

Hypodermosis in cattle slaughtered in Nigde province, Turkey

Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:40 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Parasites of domestic (Columba livia domestica) and wild (Columba livia livia) pigeons in Niğde, Turkey

Barış Sarı, Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, Murat Kara, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:52 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri

Hatice Çiçek, Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, Mehmet Çakır, Mustafa Eser, 2007

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde yöresinde evcil (Columba livia domestica) ve yabani güvercinlerde (Columba livia livia) dışkı bakısında görülen parazitler

Barış Sarı, Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, Murat Kara, 2007

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Effects of queen ages on Varroa (Varroa destructor) infestation level in honey bee (Apis mellifera caucasica) colonies and colony performance

AKYOL ETHEM,YENİNAR HALİL,KARATEPE MUSTAFA,KARATEPE BİLGE,ÖZKÖK DURAN, 2007

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:6 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1594-4077

Niğde yöresinde bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı

Selçuk Kılıç, Mustafa Karatepe, Cahit Babür, Bilge Karatepe, 2007

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İç Anadolu Bölgesi Sokak Kedilerinde Coxiella burnetii Seroprevalansının Araştırılması

Nejat Aydın, Bekir Çelebi, T Komiya, Bilge Karatepe, Cahit Babür, Selçuk Kılıç, 2006

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde yöresi Culicoides Latr, 1809 (Diptera : Ceratopogonidae) Türleri

DİK BİLAL,KARATEPE MUSTAFA,KARATEPE BİLGE,YAĞCI ŞÜKRAN, 2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Medicus/Medline/PubMed, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini | Cilt:30 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Development and Control of the Varroa (Varroa destructor) in Honey Bee (Apis mellifera) Colonies and Effects on the Colony Productivity

Ethem Akyol, Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, Zafer Karaer, 2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:6 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Niğde Yöresinde Atlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı

Bilge Karatepe, Cahit Babür, Mustafa Karatepe, Selçuk Kılıç, 2005

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ovine Babesiosis in the Amasya Province, Turkey

Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, Ali Düzgün, Hatice Çiçek, 2005

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:82 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Niğde Yöresindeki Evcil (Columba livia domestica) ve Yabani Güvercinlerde (Columba livia livia) Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı

Mustafa Karatepe, Selçuk Kılıç, Bilge Karatepe, Cahit Babür, 2005

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Yöresi Culicoides (Diptera : Ceratopogonidae) Türleri

Bilal Dik, Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, Şükran Yağcı, 2005

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Sığır kesim artıkları üzerinde gelişmelerini sürdüren myiasis sinekleri

Mustafa Karatepe, Şükran Yağcı, Bilge Karatepe, Zafer Karaer, 2005

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Medicus/Medline/PubMed, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini | Cilt:29 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Seroprevalance of Toxoplasmosis in Sheep and Goats in the Nigde Province of Turkey

KARATEPE BİLGE,BABÜR CAHİT,KARATEPE MUSTAFA,ÇAKMAK AYŞE,NALBANTOĞLU AYŞE SERPİL, 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:81 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Anatolian Ground Squirrels, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae) from Nigde, Turkey

Mustafa Karatepe, Cahit Babür, Bilge Karatepe, Selçuk Kılıç, Mehmet çakır, 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:155 | Sayı:11 | DOI: | ISSN:

Amasya Yöresinde Koyunlarda Babesiosis

Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, Ali Düzgün, Hatice Çiçek, 2003

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde İlinde Calliphora vicina (Calliphoridae) Olgusu

Mustafa Karatepe, Şükran Yağcı, Bilge Karatepe, Zafer Karaer, 2003

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Yöresinde Sığırlarda Babesiosisin Prevalansı

KARATEPE BİLGE, KARATEPE MUSTAFA,NALBANTOĞLU AYŞE SERPİL,KARAER KADRİ ZAFER,ÇAKMAK AYŞE, 2003

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Medicus/Medline/PubMed, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini | Cilt:27 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Babesia ovis'in Prevalansı

Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, Ayşe Çakmak, Serpil Nalbantoğlu, 2003

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Medicus/Medline/PubMed, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini | Cilt:27 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Niğde Yöresinde Sığırlarda Toxoplasma gondii'nin Sabin- Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı

Bilge Karatepe, Cahit Babür, Mustafa Karatepe, Ayşe Çakmak, Serpil Nalbantoğlu, 2003

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini | Cilt:14 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Amasya Yöresi Sığırlarında Toxoplasma gondii?nin Seroprevalansı

Bilge Karatepe, Cahit Babür, Mustafa Karatepe, 2001

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini | Cilt:12 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Niğde Yöresinde Tropikal Theileriosis'in Aşılama Sonrası Epidemiyolojisi

Bilge Karatepe, 2001

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Medicus/Medline/PubMed, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini | Cilt:25 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Gümüşhacıköy (Amasya) Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii'nin Sabin-Feldman Boya Testi ile Seroprevalansı

Mustafa Karatepe, Cahit Babür, Bilge Karatepe, 2001

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Medicus/Medline/PubMed, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini | Cilt:25 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Niğde Yöresinde Aşılama Sonrası Tropikal Theileriosis’in Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar

Fahri Sayın, Şükran Dinçer, Zafer Karaer, Ayşe Çakmak, Serpil Nalbantoğlu, Zati Vatansever, Ahmet Deniz, Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, 1999

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii’nin Sabin- Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı

Bilge Karatepe, Cahit Babür, Mustafa Karatepe, Ayşe Çakmak, Serpil Nalbantoğlu, 1999

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Yöresinde Sığırlarda Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı

Bilge Karatepe, Cahit Babür, Mustafa Karatepe, Ayşe Çakmak, Serpil Nalbantoğlu, 1999

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Yöresinde Sığırlarda Babesiosisin Prevalansı

Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, Serpil Nalbantoğlu, Zafer Karaer, Ayşe Çakmak, 1999

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Babesia ovis’in Prevalansı

Mustafa Karatepe, Bilge Karatepe, Ayşe Çakmak, Serpil Nalbantoğlu, 1999

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Yöresinde Sığırlarda Tropikal Theileriosis’in Prevalansı

Bilge Karatepe, Mustafa Karatepe, Serpil Nalbantoğlu, Zafer Karaer, Ayşe Çakmak, 1999

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

 Prof. Dr. Ayhan CEYHAN

Organik Hayvansal Üretim

CEYHAN AYHAN,AKSAKAL VECİHİ,BAYRAM BAHRİ,DELLAL GÜRSEL, 2015

Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4361-57-1

Niğde İli Sığır, Koyun ve Keçi Yetiştiricilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma.

ÜNALAN ADNAN,CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,AKYOL ETHEM, 2015

Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde İli Keçi Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma.

CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,ŞEKEROĞLU AHMET,AKYOL ETHEM,Yılmaz Erdoğan,Yılmaz Erdoğan, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:3 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Estimation of (co)variance components growth, reproduction, carcass, FECS and FECN traits in Lleyn sheep.

CEYHAN AYHAN,Kirsty Moore,Raphael Mrode, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:131 | Sayı:2015 | DOI: | ISSN:

Prepartum Dönemde Sütçü İnek Rasyonlarına Anyonik Tuz İlavesinin Metabolik Profil, Peripartum Hastalıklar ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisi.

ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:3 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:

Milk Yield, Somatic Cell Count, and Udder Measurements in Holstein Cows at Different Lactation Number and Months.

CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:32 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Determination of the Effect of Somatic Cell Count on Udder Measurements and Subclinical Mastitis with Data Mining Method.

KÜÇÜKÖNDER HANDE,ÜÇKARDEŞ FATİH,CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:35 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Effect of somatic cell count on milk yield and composition of first and second lactation dairy cows.

ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN,GÖRGÜLÜ MURAT, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:14 | Sayı:105-108 | DOI:1594-4077 | ISSN:

Niğde İli Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma

CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,AKYOL ETHEM,Yılmaz Edogan, 2015

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:18 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The comparison of some reproduction traits and lambs growth performance of ex situ and in situ conserved Kivircik sheep

TAMER SEZENLER,CEYHAN AYHAN,MESUT YILDIRIR,ERDOĞAN İSMAİL, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:117 | Sayı:2014 | DOI: | ISSN:

Effect of essential oils on production and reproduction in early lactating cows during heat exposure

Serbester. U, Çınar. M, Ceyhan. A, , Erdem, H, Görgülü, M, Kutlu, H R, Baykal Çelik,L Yücel, Ö Cardozo, P W and Blanch, M, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:89 | Sayı:

Effects of fat to protein ratio in early lactation on subsequent milk yield. Mil urea nitrogen, citric acid and somatic cell count of dairy cows

Serbester. U, Cinar. M, Ceyhan. A, Gorgulu, M, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Probit Model and An Application on Animal Science.

CEYHAN AYHAN, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sakız Koyunlarında Seksüel Aktive İle İlgili Bazı Özellikler

Sezenler. T, Yaman. Y, Ceyhan. A, Küçükkebapçı, M, Yüksel, MA, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Kıl Keçilerinde Prepartum Besleme Yoğunluğunun Süt Verim ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi

Serbester. U, Ceyhan. A, Çınar. M, Uyarlar, C, Görgülü, M, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Koyun ve Keçilerde Üremenin Denetlenmesine Yeni Bir Yaklaşım: Ovsynch

Çınar. M, Ceyhan A, Serbester. U, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Gökçeada Kuzuların Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi

Ceyhan. A, Sezenler. T, Yüksel. MA, Yıldırır, M, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kıl Keçilerinde Prepartum Besleme Yoğunluğunun Süt Verim ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi

Serbester. U, Ceyhan. A, Çınar. M, Uyarlar, C, Görgülü, M, 2014

Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Karacabey Merinos Koyunların Kuzu Verimi Ve Kuzularda Büyüme Performansı Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi

TAMER SEZENLER,SOYSAL DENİZ,YILDIRIR MESUT,MEHMET AKİF YÜKSEL,CEYHAN AYHAN,YAMAN YALÇIN,ERDOĞAN İSMAİL,ORHAN KARADAĞ, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:10 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Siyah Alaca İneklerde Meme Ölçülerinin Somatik Hücre Sayısı ve Günlük Süt Verimi Üzerine Etkisi

CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

İç Anadolu Bölgesi’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Yönelimleri

CEYHAN AYHAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM,ŞEKEROĞLU AHMET, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Üreme Sezonunda Kıl Keçilerine Uygulanan PGF2? ve GnRH İçeren Östrus Senkronizasyon Protokollerinin Fertilite Üzerine Etkisi

Çınar M, Ceyhan A, Yılmaz O, Erdem H, Konuş R, 2013

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri

ÜNALAN ADNAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,ERDEM TAHİR,SADDETİN YILMAZ, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Sağlık Koruma Programı

ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN, 2012

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:321 | Sayı:2012 | DOI: | ISSN:

Effect of Essential oil Combination on Performance, Milk Composition, Some Blood Parameters and Pregnancy Rate in Early Lactating Dairy Cows During Heat Exposure

SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,GÖRGÜLÜ MURAT,PW Cardoza,KUTLU HASAN RÜŞTÜ,yücelt ö, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:22 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1018-7081

Maternal and lamb behaviour of the Karacabey Merino ewes at pre- and post-parturition

CEYHAN AYHAN,SEZENLER TAMER,MEHMET AKİF YÜKSEL,MESUT YILDIRIR, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ISI | Cilt:2 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:

Buzağı Büyütme ve Besleme Programları

BOĞA MUSTAFA,CEYHAN AYHAN, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:73 | Sayı:313 | DOI: | ISSN:

Melatonin Biyosentezi ve Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Eksojen Kullanımının Üreme Performansı ile Süt Kalitesi Üzerine Etkisi.

Çınar M, Serbester U, Ceyhan A, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:4 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Improvement Studies on Mutton Sheep for Marmara Region Conditions: I. Fertility, Lamb Survival and Growth Performance of Lambs

CEYHAN AYHAN,TAMER SEZENLER,ERDOĞAN İSMAİL,TORUN OSMAN, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:35 | Sayı:2011 | DOI: | ISSN:

The Present Studies on Animal Genetic Resources in Bandırma Sheep Research Station: a Review

MESUT YILDIRIRI,TAMER SEZENLER,ERDOĞAN İSMAİL,MEHMET AKİF YÜKSEL,SOYSAL DENİZ,CEYHAN AYHAN, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Effects of Body Condition Score and Age of Ewes on the Reproductive Performance in Kivircik, Sakiz and Gokceada Sheep

Sezenler T, Yildirir M, Ceyhan A, Yüksel MA, Önal AR, and Özder M,, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Relationship Between Body Weight and Body Condition Score Some Indigenous Sheep Breeds in Turkey

TAMER SEZENLER,ÖZDER MUHİTTİN,MESUT YILDIRIRI,CEYHAN AYHAN,MEHMET AKİF YÜKSEL, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:21 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Canonical correlation analysis for estimation of relationships between some traits measured at weaning time and six-month age in merino lambs

ŞAHİN MUSTAFA,ÇANKAYA SONER,CEYHAN AYHAN, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:17 | Sayı:2011 | DOI: | ISSN:

The Effect of Inbreeding on Preweaning Growth Traits and Survival Rate in Sakız Sheep

CEYHAN AYHAN,TAMER SEZENLER,KAYGISIZ ALİ, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:21 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Reproductive Performance and Lamb Growth Characteristics of Ramlıç Sheep

CEYHAN AYHAN,TAMER SEZENLER,MESUT YILDIRIRI,ERDOĞAN İSMAİL, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:16 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1300-6045

Bandırma-I ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri

CEYHAN AYHAN, 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:6 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

The Effect of Inbreeding on Birth and Weaning Weights of Gökceada Sheep.

CEYHAN AYHAN,KONCAGÜL SEYRANİ,TAMER SEZENLER, 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:13 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Genetic and Non-Genetic Parameter Estimates for Growth Traits in Turkish Merino Lambs

ÖZDER MUHİTTİN,ÖNAL AHMET REFİK,ÖNAL AHMET REFİK,CEYHAN AYHAN, 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:8 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:1680-5593

The Estimation of Variance Components for Prolificacy and Growth Traits of Sakız Sheep

CEYHAN AYHAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT, 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:122 | Sayı:2009 | DOI: | ISSN:1871-1413

Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Saanen Keçilerin Bazı Tanımlayıcı Özellikleri

CEYHAN AYHAN,ORHAN KARADAĞ, 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:15 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1300-7580

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G1) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri. Hayvansal Üretim. 50 (2):1-8.

Ceyhan A, Sezenler T, Erdoğan, E, Yıldırır, M, 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:50 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The improvement studies on mutton sheep for Marmara region conditions. 2. Fattening and carcass characteristics of lambs

CEYHAN AYHAN,HÜLYA HANOĞLU,TAMER SEZENLER,ERDOĞAN İSMAİL, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:14 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:

Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri

Ceyhan A, Erdoğan E, Sezenler T, 2007

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:4 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Kıvırcık, Siyah Başlı Alman Et Koyunu (SBA x F1) G1 Koyunların Bandırma Çevre Koşullarına Fizyolojik Tepkileri

Ceyhan A, Kaptan C, Ada M, , Erdoğan, İ, Taluğ, AM, 2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:12 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Analı Kuzu Büyütme Yönteminde Değişik Sürelerde Alıştırma Yemlemesine Geçişin Merinos Kuzularının Büyüme, Besi ve Karkas Özellikleri İle Analarda Süt Verimi Üzerine Etkileri. I. Büyüme Özellikleri

Ceyhan A, Torun O, 2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:21 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Saf Kıvırcık Siyahbaşlı Alman F1 (Siyahbaşlı Alman x Kıvırcık) ve (Siyahbaşlı Alman x F1) G1koyunların Bandırma Koşullarındaki Üreme Performansları Üzerine Bir Araştırma

Ceyhan A, Erdoğan İ, Kaptan C, Taluğ, AM, Ada, M, 2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:21 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Genetic parameter estimates for lamb growth traits and greasy fleece weight at first shearing in Turkish Merino sheep

ÖZCAN MUSTAFA,EKİZ BÜLENT,YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN, 2005

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:56 | Sayı:1-3 | DOI:10.1016/j.smallrumres.2004.06.009 | ISSN:0921-4488

Estimates of phenotypic and genetic parameters for ewe productivity traits of Turkish Merino (Karacabey Merino) sheep

EKİZ BÜLENT,ÖZCAN MUSTAFA,YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN, 2005

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:29 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1300-0128

The Effects of Some Environmental Factors Affecting on The Growth and Greasy Fleece Yield at First Shearing of Turkish Merino (Karacabey Merino) Lamb

ÖZCAN MUSTAFA,EKİZ BÜLENT,YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN, 2004

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:30 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Farklı Kondüsyon Puanına Sahip Kıvırcık Koyunlarında Aşım Dönemi Ek Yemlemenin Kuzu Verimi Üzerine Etkileri.

Ada M, Ceyhan A, Sezenler T, Özder, M, Köycü, E, 2004

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:19 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Estimates of genetic parameters for direct and maternal effects with six different models on birth and weaning weights of Turkish Merino lambs

EKİZ BÜLENT,ÖZCAN MUSTAFA,YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN, 2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:28 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1300-0128

İmroz, Kıvırcık ve Merinos Yerli Koyun Irklarının Verim Performansları

Ceyhan A, Torun O, Erdoğan İ, 2004

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:19 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Body Weights and Wool Characteristics of the Indigenous Imroz and Kivircik Sheep Breeds of Turkey

YILMAZ ALPER,ÖZCAN MUSTAFA,EKİZ BÜLENT,CEYHAN AYHAN,ALTINEL AHMET, 2003

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:51 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

İmroz, Kıvırcık ve Merinos Yerli Koyun Irklarında Canlı Ağırlık ve Yapağı Özellikleri.

Ceyhan A, Torun O, Erdoğan İ, 2003

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:18 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:044-7875

The production characteristics of the indigenous Imroz and Kivircik sheep breeds in Turkey

YILMAZ ALPER,ÖZCAN MUSTAFA,EKİZ BÜLENT,CEYHAN AYHAN,ALTINEL AHMET, 2003

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:34 | Sayı: | DOI: | ISSN:

The Fattening And Carcass Characteristics Of The Imroz And Kivircik Lambs Raised Under Intensive Conditions

YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN,ÖZCAN MUSTAFA,ALTINEL AHMET,EKİZ BÜLENT, 2003

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:49 | Sayı:97 | DOI: | ISSN:

Torun, O., Özcan, L., Fırat, M.Z., Çekici, A., Ceyhan, A., 1998. GAP Bölgesinde Yetiştirilen İvesilerin Döl Süt ve Et Verimlerinin Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları. 10. Besi Özellikleri

Torun O, Özcan L, Fırat MZ, Çekici, A Ceyhan, A, 1998

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:12 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

İvesiye Dayalı Olarak Geliştirilen Farklı Genetik Yapıdaki Melez Kuzuların Yoğun Besideki Performanslarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Torun O, Güney O, Ceyhan A, 1998

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:13 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

GAP Bölgesinde Yetiştirilen İvesilerin Döl Süt ve Et Verimlerinin Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları. 11. Karkas Özellikleri

Torun O, Özcan L, Fırat MZ, Ceyhan, A, Çekici, A, 1998

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:12 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Farklı Kuzu Büyütme Sistemlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ceyhan A, Torun O, 1998

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

GAP Bölgesinde Yetiştirilen İvesilerin Döl, Süt ve Et Verimlerinin Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları. 12. Besi Performansı

Torun O, Özcan L, Fırat MZ, Ceyhan, A, 1998

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:13 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÇINAR

İç Anadolu Bölgesi’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Yönelimleri.

Ceyhan Ayhan, Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Ünalan A, Akyol E, Şekeroğlu A., 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Ünalan Adnan, Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S., 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Siyah Alaca İneklerde Meme Ölçülerinin Somatik Hücre Sayısı ve Günlük Süt Verimi Üzerine Etkisi.

Ceyhan Ayhan, Çınar Mahmut, Serbester Uğur, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Sağlık Koruma Programı

Çınar Mahmut, Ceyhan Ayhan, 2012

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:321 | DOI: | ISSN:

Effect of Presence of CL at the Beginning of Ovsynch Protocol on Pregnancy Rates in Lactating Dairy Cows.

Çınar Mahmut, Güzeloğlu Aydın, Erdem Hüseyin, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:18 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Sütçü İneklerde Negatif Enerji Dengesi ve Metabolik İndikatörleri.

Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Hayırlı Armağan, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:18 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Effect of Essential oil Combination on Performance, Milk Composition, Some Blood Parameters and Pregnancy Rate in Early Lactating Dairy Cows During Heat Exposure.

Serbester Uğur, Çınar Mahmut, Ceyhan Ayhan, Erdem H, Görgülü M, Kutlu HR, Baykal Çelik L, Yücelt Ö and Cardoza PW., 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:22 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Melatonin Hormonunun Biyosentezi ve Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Eksojen Kullanımının Üreme Performansı ile Süt Kalitesi Üzerine Etkisi

Çınar Mahmut, Serbester Uğur, Ceyhan Ayhan, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Süt İneklerinde Beslemenin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi.

Uğur Serbester, Mahmut çınar, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:62 | DOI: | ISSN:

Laktasyon başlangıcındaki Süt sığırlarında Süt Üre Azot Düzeyi ve Döl Verimine Etkisi

Serbester Uğur, Çınar Mahmut, 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:295 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Niğde ve Yöresinde Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerden Listeria monocytogenes İzolasyonu ve Tanımlanması

Bağcı Cemalettin, Çınar Mahmut, 2005

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:21 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

PGF2? ile Senkronize Sütçü İneklerde Tohumlama Sırasında ve/veya Tohumlamayı İzleyen 12.Günde GnRH Uygulamalarının Fertilite Üzerine Etkisi

ÇINAR MAHMUT, 2002

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:12 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:Yrd. Doç. Dr. Meliha KUTLUCA ALICI

COLORİMETRİC AND FLUOROMETRİC PROPERTİES OF SCHIFF BASES INCLUDING IMIDAZOLE

KUTLUCA ALICI MELİHA, 2016

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Zirkonyum (IV) oksit temelli makrosiklik komplekslerin sentezi

KUTLUCA ALICI MELİHA, 2015

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Sorption properties immobilized Humic acid toward Cu (II) ions in discontinuous system

KUTLUCA ALICI MELİHA, 2013

Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Solid-state coexistence of {Zr12} and {Zr6} zirconium oxocarboxylate clusters

Malaestean Iurie L., Alıcı Meliha Kutluca, Besson Claire, Ellern Arkady, Kögerler Paul, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:16 | Sayı:1 | DOI:10.1039/c3ce41829d | ISSN:1466-8033

Macrocycles based on magnetically functionalized zirconium oxide clusters

KUTLUCA ALICI MELİHA, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:380 | Sayı: | DOI:10.1016/j.ica.2011.08.061 | ISSN:0020-1693

Linear, Zigzag, and Helical Cerium(III) Coordination Polymers

Malaestean Iurie L., Kutluca-Alıcı Meliha, Ellern Arkady, van Leusen Jan, Schilder Helmut, Speldrich Manfred, Baca Svetlana G., Kögerler Paul, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:12 | Sayı:3 | DOI:10.1021/cg2016337 | ISSN:1528-7483Yrd. Doç. Dr. Mustafa DUMAN

EFFECTS OF EGG SHELL COLOR AND STORAGE DURATION ON THE EXTERNAL AND INTERNAL EGG QUALITY TRAITS OF ATAK-S LAYER HYBRIDS

ŞEKEROĞLU AHMET,GÖK HAMDİYE,DUMAN MUSTAFA, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:43 | Sayı:2 | DOI:10.4067/S0718-16202016000200015 | ISSN:0718-1620

Relation between egg shape index and egg quality characteristics

DUMAN MUSTAFA,ŞEKEROĞLU AHMET,YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN,CAMCI ÖMER, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:80 | Sayı: | DOI:10.1399/eps.2016.117 | ISSN:1612-9199

Effect of Eggshell Color on the Egg Characteristics and Hatchability of Guinea Fowl (Numida meleagris) Eggs

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,OKUR NEZİH, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt: | Sayı: | DOI:10.1590/1806-9061-2015-0154 | ISSN:1516-635X

The welfare of slow growing broiler genotypes reared in organic system

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,ŞEKEROĞLU AHMET, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:27 | Sayı:5 | DOI:10.9755/ejfa.2015.04.026 | ISSN:2079-052X

Effect of Different Housing Systems on Production and Blood Profile of Slow-Growing Broiler

DİKTAŞ MERVE,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA,YILDIRIM ARDA, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:21 | Sayı:4 | DOI:10.9775/kvfd.2014.12867 | ISSN:1300-6045

Etlik Piliçlerde Yerleşim Sıklığı

Serdar Aydın, Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Serbest gezinmeli sistemde yumurta tavuğu yetiştiriciliği

Tuğba Türk, Mustafa Duman, Merve Diktaş, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Etçi ebeveynlerde kuluçkalık yumurta kabuk renginin kuluçka sonuçlarına, civciv performansına, karkas özelliklerine, iç organ ağırlıklarına ve bazı stres indikatörlerine etkisi

Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Tavuklarda Embriyo Gelişimi ve Kuluçka

Dicle Çiftçi, Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Sülün Yetiştiriciliğinin Genel Özellikleri

Ahmet Uçar, Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Yerli gen kaynağı olarak gerze (hacı kadı) tavuğu

Ahmet Uçar, Mustafa Duman, Merve Diktaş, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Etçi ebeveynlerde kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçlarına, etlik piliçlern performans, karkas özelliklerine ve bazı kan parametrelerine etkis,

Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Organik Sistemde Kuru Kekik ve Oğul Otu Yaprakları İlave Edilmiş Diyetlerle Beslenen Etlik Piliçlerin Büyüme Performansı ve Karkas Özellikleri

Hasan Eleroğlu, Arda Yıldırım, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Yavaş Gelişen İki Farklı Genotipin Organik Sistemde Refah Parametrelerinin Karşılaştırılması

Hasan Eleroğlu, Arda Yıldırım, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Organik Sistemde Yetiştirilen İki Genotipin, Kemik Mineral Yoğunluğu ile İç Organ Ağırlıkları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi.

Hasan Eleroğlu, Arda Yıldırım, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Organik Sistemde Yavaş Gelişen Etlik Piliç Genotiplerinin Et ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Karşılaştırılması

Hasan Eleroğlu, Arda Yıldırım, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Yumurtacı Hibritlerde Kafes Katının ve Yaşın Yumurta Verimi, Kalitesi ve Bazı Stres Parametrelerine Etkisi

Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, Yalçın Tahtalı, Arda Yıldırım, Hasan Eleroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Serbest etlik piliç yetiştiriciliği

Pınar Zengin, Merve Diktaş, Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Yumurta Tavukçuluğunda Alternatif Yetiştirme Sistemleri

Samet Hasab Abacı, Ahmet Şekeroğlu, Mustafa Duman, Merve Diktaş, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Comparison of growth curves by growth models in slow-growing chicken genotypes raised the organic system

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,ÇOKSÖYLER FİKRET NAFİ,DUMAN MUSTAFA, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:16 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1560-8530

THE EFFECT OF DRY CAPER (Capparis spinosa) FRUIT ON EGG PRODUCTION AND QUALITY CHARACTERISTICS OF LAYING HENS

YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,KOÇ HÜSEYİN,ELEROĞLU HASAN,TAHTALI YALÇIN,MERVE IŞIL ŞEN,DUMAN MUSTAFA,GENÇ NUSRET, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:51 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0552-9034

Effect of cage tier and age on performance, egg quality and stress parameters of laying hens

ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA,TAHTALI YALÇIN,YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:44 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:0375-15892221-4062

Etlik Piliçlerde Yerleşim Sıklığının Performans, İç Organ Ağırlıkları ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Ahmet Şekeroğlu, Musa Sarıca, Mehmet Şükrü Gülay, Mustafa Duman, 2014

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Yumurta tavuklarının temel davranış Özellikleri

Mustafa Duman, Ahmet Şekeroğlu, Merve Diktaş, Eren Bayraktar, 2014

Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:1

Comparison of the Growth Performance and Carcass Characteristics of Two Slow-Growing Broiler Genotypes Fed Diets Supplemented with Dry Oregano (Origanum vulgare L.) or Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Leaves under the Organic System

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:20 | Sayı:1 | DOI:10.9775/kvfd.2013.9444 | ISSN:1300-6045

Effects of Korean ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) root extract on egg production performance and egg quality of laying hens

YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,ELEROĞLU HASAN,Merve Işıl Şen,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:43 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Impacts of Climate Parameters on Physiological Characteristics of Karayaka Sheep

KARAMAN SEDAT,AKSOY YÜKSEL,DUMAN MUSTAFA,ULUTAŞ ZAFER, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:19 | Sayı:3 | DOI:10.9775/kvfd.2012.8163 | ISSN:1300-6045

Physical characteristics and performance of laying hens caged in different tiers and envirmentalparameters of each tier

KARAMAN SEDAT,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:56 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2151-0032

Comparison of meat quality and fatty acid profile in slow-growing chicken genotypes fed diets supplemented with Origanum vulgare or Melissa officinalis leaves under the organic system

ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:12 | Sayı:3 | DOI:10.4081/ijas.2013.e64 | ISSN:1828-051X

Effect of distance from the roadway on heavy metal content and egg quality of village laying hen’s egg along roadsides of Tokat-Turhal, Turkey.

ŞEKEROĞLU AHMET,SARI HAYATİ,SARICA MUSA,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:50 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0552-9034

Comparison of Growth Curves of Broiler under Different Stocking Densities by Gompertz Model

ŞEKEROĞLU AHMET,TAHTALI YALÇIN,SARICA MUSA,GÜLAY MEHMET ŞÜKRÜ,ABACI SAMET HASAN,DUMAN MUSTAFA, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:19 | Sayı:4 | DOI:10.9775/kvfd.2013.8635 | ISSN:1300-6045

Etlik Piliçlerde Stres İndikatörü Olarak Tonik İmmobilite, Heterofil/Lenfosit Oranı ve Oransal Asimetri

Cem Dinçer, Mustafa Duman, Merve Diktaş, Ahmet Şekeroğlu, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ziraat | Cilt:321 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2146-4847

Yumurta tavukçuluğunda alternatif yumurta üretim sistemleri

ABACI SAMET HASAN,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA,DİKTAŞ MERVE, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ziraat | Cilt:309 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1302-1702

Etlik piliç ebeveynlerde kuluçkalık yumurta kabuk renginin kuluçka sonuçları, piliçlerin performansı, karkas özellikleri, iç organ ağırlıkları ve bazı stres indikatörlerine etkisi

ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:17 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:1300-6045

Effect of Stocking Density on Chick Performance, Internal Organ Weights and Blood Parameters in Broilers

ŞEKEROĞLU AHMET,SARICA MUSA,GÜLAY MEHMET ŞÜKRÜ,DUMAN MUSTAFA, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:10 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1680-5593

Etlik piliçlerde stres indikatörü olarak tonik immobilite, heterofil/lenfosit oranı ve oransal asimetri

DİNÇER CEM,DUMAN MUSTAFA,DİKTAŞ MERVE,ŞEKEROĞLU AHMET, 2011

Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Yerli Gen Kaynağı Olarak Gerze (Hacıkadı) Tavuğu

UÇAR AHMET,DUMAN MUSTAFA,DİKTAŞ MERVE,ŞEKEROĞLU AHMET, 2011

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ziraat | Cilt:319 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2146-4847

 Öğr. Gör. Hakan KOCA

Böyülerin (Takım=Solifugae) Besinlerinin Öğrenilmesi ve Aktifliği, Feeding Biology of Solifugae (Arachnida:Solifugae)

BABAŞOĞLU AYVAZ, KOCA HAKAN, 2001

Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt:1 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:


Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017