Yayınlar

ULUSARASI HAKEMLİ DERGİ YAYIN

·         Kurcer Z, Hekimoglu A, Aral F,  Baba F, Sahna E, Effect of melatonin on epididymal sperm quality after testicular ischemia/reperfusion in rats.Fertility and Sterility. 93 (5), 1545-1549, 2010.

·         Yavuzer U, Zonturlu AK, Aral F.Effect of recombinant follicle stimulating hormone (rfsh) on some fertility parameters in awassi ewes synchronized with pgf2? in the breeding season.ANKARA ÜNİV VET FAK DERG, 57, 241-245, 2010.

·         Aral, F., Yavuzer, Ü., Zonturlu,AK. The effect of Air Pressure with Cervical Artificial Insemination on the Fertility of Awassi Ewes Synchronized with PGF2x.Kafkas Univ Vet Fak Derg 16(1), 37-41, 2010.

·         Hekimoglu, A., Kurcer, Z. , Aral, F., Baba, F. , Atessahin, A., Sakin, F. Effects of 3-aminobenzamide on unilateral testicular ischemia-reperfusion injury: What is the role of PARP inhibition? Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 88, 12,1123-1129.2010. 

·         Şahinöz E, Z Doğu, F Aral, Ramazan Şevik, Hasan Hüseyin Atar.Reproductive Characteristics of Mullet (Liza abu H., 1843) (Pisces Mugilidae) in the Atatürk Dam Lake, Southeastern Turkey.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 07-13 , 2010.

·         M. KOKSAL, E. OĞUZ, F. BABA, M. ALI EREN, H. CIFTCI, M.E. DEMIR, Z. KURCER, G. TAKE, F.ARAL, A.R. OCAK, N. AKSOY, T. ULAS. Effects of melatonin on testis histology, oxidative stress and spermatogenesis after experimental testis ischemia-reperfusion in rats. European Review for Medical and Pharmacological Sciences.16: 582-588 (2012).

·         Zafer D, Aral F, Erdinç Ş. The embryonic and larval development of capoeta trutta (heckel, 1843).Indian Journal of Animal Research. 47(6), 527-532, 2013.

·         Zafer D, Aral F, Erdinç Ş, Şevik R. The growth characteristics of Liza (Mugil) abu (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake. African Journal of Agricultural Research, 8(34), 4434-4440, 2013

·         Aral F, Doğu Z, Şahinöz E, Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Carasobarbus luteus (H., 1843) ve  Carassius carassius (L., 1758) Balıklarının Spermatolojik Özelliklerinin  Karşılaştırılması. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(4): 185-189, 2014.

·         Doğu Z, Aral F, Şahinöz E, The determination of some spermatological and hematological parameters of shabbout (Barbus grypus, H; 1843) in Atatürk Dam Lake, Sanlıurfa. Journal of Fisheries Sciences, 8(4), 265-277, 2014. 

·         Doğu Z Şahinöz E Aral F Çelik H Koyuncu İ Taşkın A Aksoy N. Pesticide-Contaminated Feeds in Rainbow Trout (Onchorhyncus mykiss W. 1792) Aquaculture: Oxidative Stress and DNA Damage. Pakistan J. Zool. 47(3),815-821, 2015.

 

PERİYODİK ULUSLARARASI TOPLANTILARDA BİLDİRİ

·         Aral F., E Şahinöz, Z Doğu.Üreme Mevsimindeki Gökkuşağı Alabalıklarının Bazı Spermatolojik Özellikleri Üzerine Oral Arı Poleninin Kronik Etkileri. Uluslaraarası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 11-13 Eylül 2012, Isparta, Türkiye.

·         Aral F, Aral Sezen S. Suyun Kullanımındaki Etik. Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, 2013, Tekirdağ.

·         Aral F, Doğu Z, Şahinöz E, 2014. Spermatozoa response to osmotic pressure in glucose and sodium chloride solutions in Capoeta trutta (Heckel, 1843) milt. Uluslararası Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu (FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences), , Trabzon, 25-27 Eylül.

·         Şahinöz E, Doğu Z, Aral F, Çelik H, Sezen H, Aksoy N, 2014. Effect of temperature on DNA damage in rainbow trout (Onchorhyncus mykiss W., 1792). Uluslararası Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu (FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences), , Trabzon, 25-27 Eylül.

·         Doğu Z, Şahinöz E, Aral F, Çelik H, Koyuncu İ, Taşkın A, Aksoy N, 2014. Pesticide-contaminated feeds in rainbow trout (Onchorhyncus mykiss w. 1792) aquaculture: Oxidative stress and DNA damage. Uluslararası Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu (FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences), , Trabzon, 25-27 Eylül.

·         Aral F, Aral Sezen S. Bal arılarında spermatolojik özellikler ve sperma sulandırma. Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 22-24 Ekim 2015.

·         F.Aral, İ. Tatyüz, E. Akyol. Türkiyenin akdenız bölgesınde ana arı yetiştirme mevsimi süresince italyan bal arılarında (apis mellifera ligustica) sperma özelliklerinin değerlendirilmesi1. 5. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1-5 Kasım2016,

·         F.Aral, İ. Tatyüz, S. Sezen Aral. Türkiye’de iç anadolu şartlarında kafkas, karniol ve italyan ırkı bal arılarının bazı spermatolojik özelliklerinin karşılaştırılması. 5. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1-5 Kasım2016,

·         Aral F, Doğu Z, Şahinöz E, Koyuncu İ, Yüksekdağ Ö.  The protective effect of curcumin against to chlorpyrifos ın rainbow trout (O. Mykiss) gonad. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences. 03 and 05 November 2016 in Antalya, Turkey.

·         Şahinöz E, Doğu Z, Aral F, Koyuncu İ, Yüksekdağ Ö, Gönel A.  Protective effect of curcumin in gill of rainbow trout (o. Mykiss) exposed to chlorpyrifos. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences. 03 and 05 November 2016 in Antalya, Turkey.

·         Doğu Z, Aral F, Şahinöz E, Koyuncu İ, Yüksekdağ Ö, Kirmit A. Protective role of curcumnin liver of rainbow trout (O. Mykiss) exposed to chlorpyrifos. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences. 03 and 05 November 2016 in Antalya, Turkey.

·         Aral F, Tatyüz İ, Akyol E. Güney Türkiye, Mersin (Içel) ilinde İtalyan Bal Arılarının, Apis mellifera ligustica Spermatozoa Yoğunluğunda Mevsimsel Varyasyonlar1. 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION (UNİKOP) Karaman - Turkey / October 21-23, 2016

 

ULUSAL HAKEMLİ TOPLANTILARDA BİLDİRİ

·         Temamoğulları F, F Aral, R Yılmaz. Farelerde şuniksin Megluminin Neden Olduğu Spermatozoa Yoğunluğu, Anormal Spermatozoa ve Testis Hasarındaki Değişiklikler Üzerine Arı Sütünün Koruyucu Etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi.18-22 Mayıs, 2011.Belek, Antalya

·         Aral F, S Sezen Aral. Trafik kazalarındaki hayvan ölümleri üzerine bir çalışma. 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi. 16-18 Mayıs 2012. Ankara.

·         Aral F, B Türkyılmaz Ünal. Zeytinyağında bekletilmiş incirin erkek farelerdesperma kalitesi üzerine etkisi. Tim Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, 29-30 Mayıs 2012.

·         Aral F, B Türkyılmaz Ünal. Zeytinyağında bekletilmiş incirin erkek farelerdesperma kalitesi üzerine etkisi. İnovasyon Haftası,6-8 Aralık, 2012, Harbiye, İstanbul .

·         Aral F, Zafer DOĞU, Erdinç ŞAHİNÖZ, Atatürk baraj gölündeki Havuz sazanı (carassius carassius l, 1758) balıklarında bazı kan ve spermatolojik özelliklerin belirlenmesi (The determination of some heamatological parameters and  spermatological properties of crucian carp (carassius carassius l, 1758) in Atatürk dam lake). FABA 2013 Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu.30-31 Mayıs 2013. Erzurum.

·         Doğu Z, Aral F, Şahinöz E. Nar suyunun (punica granatum) gökkuşağı alabalığı (oncorhynchus  mykiss) ‘nın bazı spermatolojik özellikleri üzerine etkileri (The effect of pomegranate juıce (punica granatum) on some semen  characterıstıcs of raınbow trout (oncorhynchus mykiss w., 1792). FABA 2013 Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu. 30-31 Mayıs 2013. Erzurum.

·         Aral F, Doğu Z, Şahinöz E, Atatürk Baraj Gölü’nde yaşayan Carasobarbus luteus (H., 1843) ve Carassius carassius (L. 1758) spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi,-03.10.2013

·         Doğu Z, Şahinöz E, Aral F, Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’nın bazı semen özelliklerine GDO’lu soya yağının etkisi. FABA 2013 Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu.-30.05.2013

·         Aral F . Aral S. Suyun Hayvanlarda Üreme Üzerine Etkisi, Baki Canik su medeniyeti sempozyumu-07.10.2013

·         Aral F, Türkyılmaz B, Zeytinyağında bekletilmiş incirin erkek farelerdesperma kalitesi üzerine etkisi. Tim Gıda Ar-Ge Proje Pazarı-12.05.2013.

·         Aral F. Aral Sezen S. Bazı ağır metallerin hayvanlarda üreme üzerine toksik etkisi. Niğde Üniversitesi II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu. 23-24 Ekim 2014. Niğde

·         Aral  Sezen S Aral F. Hayvan yeniştiriciliğinde kadınların işgücüne ve kararlara katılımında aile içindeki yeri. Halk Kültüründe Kadın Uluslar arası Sempozyumu. Şanlıurfa. 13-15 Mart 2015.

·         Aral F DOĞU Z ŞAHİNÖZ E. Atatürk baraj gölündeki Havuz sazanı (carassius carassius l, 1758) balıklarında bazı kan ve spermatolojik özelliklerin belirlenmesi (The determination of some heamatological parameters and  spermatological properties of crucian carp (carassius carassius l, 1758) in Atatürk dam lake). FABA 2013 Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu. Erzurum30-31 Mayıs 2013

·         Doğu Z Aral F Şahinöz E. Nar suyunun (punica granatum) gökkuşağı alabalığı (oncorhynchus  mykiss) ‘nın bazı spermatolojik özellikleri üzerine etkileri (The effect of pomegranate juıce (punica granatum) on some semen  characterıstıcs of raınbow trout (oncorhynchus mykiss w., 1792). FABA 2013 Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu. Erzurum. 30-31 Mayıs 2013

·         Aral F  Doğu Z Şahinöz E. Atatürk Baraj Gölü’nde yaşayan Carasobarbus luteus (H., 1843) ve Carassius carassius (L. 1758) spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi. İç Anadolu Bölgesi. 1. Tarım ve Gıda Kongresi. 2013.

·         Doğu Z Şahinöz  Aral F. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’nın bazı semen özelliklerine GDO’lu soya yağının etkisi. FABA 2013 Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu. 2013.

·         Aral F Aral S Suyun Hayvanlarda Üreme Üzerine Etkisi, Baki Canik su medeniyeti sempozyumu. 2013

·         Aral S Aral F Hayvancılıkta Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Trakya Üniversitesi ve Motif Vakfı İşbirliğinde. 25-27 Mart 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne

·         Aral F Aral S Büyükbaş Hayvancılıkta İşgücü ve Üretimde Aile İçi Paylaşım. Trakya Üniversitesi ve Motif Vakfı İşbirliğinde. 25-27 Mart 2016, Trakya Üniversitesi, Edirne

·         Aral F, Dogu Z, Şahinöz E. Atatürk Baraj Gölündeki Silurus Triostegus Heckel, 1843 (Mezopotamya Yayın Balığı) Spermatozoa Motilitesi ve Motilite Süresi Üzerine Osmolite ve Sulandırıcı Kompozisyonun Etkisi, Ankara Üniversitesi, 05-09 Ekim 2016.

Son Güncelleme Tarihi:27.12.2016