Yüksekokul Kurulu
1Başkan  Prof. Dr. Hakan DEMİR Müdür 
2Üye   Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCIMüdür Yardımcısı 
3Üye   Öğr. Gör. Hakan KOCA
Müdür Yardımcısı  
4Üye   Prof. Dr. Bilge KARATEPE  Veterinerlik Bölüm Başkan V.
5Üye  Prof. Dr. Hakan DEMİR  Gıda İşleme Bölüm Başkan V. 
6Üye  Doç.Dr. Güvenç AKGÜL  Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkan V. 
7Üye  Dr. Öğr. Üyesi Seyit Okan KARA
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölüm Başkan V.
8Üye  Doç. Dr. Mustafa BOĞA
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkan V.  
9Üye  Öğr. Gör. Mustafa MUTLU Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V.  
10Üye   Öğr. Gör. Ramazan DAĞDAŞ
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkan V.  
11Üye  Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ŞENGEZER  Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.  
12Üye  Öğr. Gör. Sedat ŞAHİN  Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkan V.  
13Üye  Öğr. Gör. Latife TEKİN  Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V.  
14Üye  Öğr. Gör. Halit İlhan SÜRÜCÜ
İnşaat Bölüm Başkan V.
15 Raportör Osman ÜLGER Yüksekokul Sekreteri 
Son Güncelleme Tarihi:21.10.2019