Yayınlar

1 Haziran 2016- 1 Ekim 2016 Akademik Faaliyetler:

Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Basılan Bildiriler:

ASLAN, Engin (Basım Tarihi: 01 Haziran 2016). Üretici Bir Etkinlik Alanı Olarak Sanat Eğitiminin Toplumsal Gerekliliği. 7th International Congress on New Trends in Education13- 15 May, 2016, 5 (3), 290-296. (Tam metin bildiri), (Yayın No:2821101)

Uluslararası Kongrelerde Kabul Edilen Bildiriler:

DÖL, Attila. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi 3-4-5 Kasım 2016, Antalya  kabul edilen bildiri. “Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Bazı Ressamlar Hakkındaki Algılarının Kelime İlişkilendirme (KİT) Testi Yoluyla İncelenmesi”, Antalya, 2016.

Bilimsel Dergilerde Hakemlik:

DÖL, Attila. İdil Sanat ve Dil Dergisi “Mobil Aygıt Arayüzlerinin Evrimi” isimli, makale hakemliği. 26.10.2016.

Ulusal Kişisel Sergiler:

ASLAN, Engin, Kişisel sergiler/, 30.09.2016- 06.10.2016, "Pasajlar", AÇS Sanat Galerisi, Adana

Uluslararası Karma Sergiler:

ASLAN, Engin, 19.05.2016- 09.06.2016, 4th International Mail Art Exhibition In Nyíracsád, Macaristan

DÖL, Attila, 26.09.2016-06.10.2016 Karma Sergi, Hitit Üniversitesi “Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi” Karma Sergi, Çorum, 2016.

DÖL, Attila, Uluslararası, SERGİLER/Karma sergiler, 29.10.2016, Antalya Sergiye kabul edilen eser. Akdeniz Üniversitesi “Cumhuriyetimizin 93. Yılında 14. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi” Karma Sergi, Antalya, 2016.

Ulusal Karma Sergiler:

ASLAN, Engin, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, 2. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması/17.05.2016-01.08.2016, Ankara

ÖCAL, Sema, “Ustalardan Seçkiler-2 Yaz Karması” 22.06.2016 Sanat Yorum Galeri, İstanbul, 2016

ÖCAL, Sema, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Sergisi 05.09.2016, Eskişehir, 2016

1 Ekim 2014- 1 Ekim 2015 Akademik Faaliyetler: 

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: (SCI, SSCI, AHCI)

A.1., N. OKAN AKIN (2015). Culture Transferring By Plastic Arts Education. Global Journal of Arts Education, 5(1), 25-30. doi: http://dx.doi.org/10.18844/gjae.v5i1.56

A.2. S. ADAR; H. SARI . (2014). ''Ortaokul ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Kademe II'de Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Resim Çizme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak Analizi'', Zonguldak Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 2

A.3. S. ADAR, (2015) ''Ortaokul ve Orta Düzeyde Zihin Engelli 14 Yaş Grubu Öğrencilerin Çizgi Konusundaki Resim Çizme Becerilerinin Karşılaştırması'' İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 15, Kış, 2015

A.4. A, DÖL(2015). Sanatın Temel Bileşenleri İncelenerek Sanat Eleştirisi Üzerine Bir Analiz. The Journal of Academic Social Science (9), 134-141

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C.1. A, DÖL(2015) 21. yüzyılda türk sanatı, bölüm adı:(afiş tasarımı ve sunumu "çanakkale zaferi") döl attila, akdeniz üniversitesi basımevi, editör: fatih başbuğ, basım sayısı: 1, sayfa sayısı 267, ısbn:978-605-4483-24-2, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1. N. OKAN AKIN, (28-31.Mayıs.2015).Kültürel Değerlerin Görsel Hikayeler Yoluyla Aktarılması.7.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Muğla. Sayfa:906-912).ISBN - 978-605-60682-7-0

E.2. C. DEMİR; N. OKAN AKIN, (28-31.Mayıs.2015).Ortaöğretim Görsel Sanatlar Derslerinde Estetik ve Sanat Eleştirisinin İlişkisi. 7.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Sayfa:1074-1083).Muğla. ISBN - 978-605-60682-7-0

E.3. .M. C. ATALAY;  S. ADAR (2015)''Resim Bölümü Öğrencilerin Bilgisayarda Tasarım Dersine Yaklaşımları'' 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde

E.4. M. C. ATALAY;  S. ADAR (2015)''Görsel Sanatlardaki Estetiğin Yapıt, Sanatçı ve İzleyici Boyutları İlişkisin Eğitimi''24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F.1. Ulusal kişisel sergi:

F.1.1. N. OKAN AKIN(24.11.2015-29.11.2015). “Bez Bebek ve Çocuk” Niğde Üniversitesi Merkez Kütüphane Sergi Salonu, Niğde

F.1.2. Z. ÖZDAĞ(13.05.2015-18.05.2015) Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.2. Uluslararası kişisel sergi:

F.2.1. A, DÖL (15.06.2015-27.06.2015) Kişisel Resim Sergisi, Türkiye Manas Üniversitesi Bishkek, Kırgızistan

F.3. Ulusal karma sergi:

F.3.1. N. OKAN AKIN(20.05.2015-05.06.2015)I. Çağdaş Sanatlar Sergisi, Niğde

F.3.2.  N. OKAN AKIN(18.12.2014 -31.12.2014)  Öğretim Elemanları Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.3.3. S. ADAR(20.05.2015-05.06.2015) 1. Çağdaş Sanatlar Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.3.4. Z. ÖZDAĞ (18.12.2014 -31.12.2014)  Öğretim Elemanları Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.3.5. Z. ÖZDAĞ(20.05.2015-05.06.2015) 1. Çağdaş Sanatlar Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.3.6. H. E. SOYLU (18.12.2014 -31.12.2014)  Öğretim Elemanları Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.3.7. H. E. SOYLU(20.05.2015-05.06.2015) 1. Çağdaş Sanatlar Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.3.8. E. ASLAN (18.12.2014 -31.12.2014)  Öğretim Elemanları Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.3.9. E. ASLAN(17.12.2014-03.01. 2015) “Küçük İşler 3 / Art Small 3”, Kav Sanat Galerisi, Ankara

F.3.10. E. ASLAN (04.05.2015-20.05.2015) “Bir Şeyler” Başlıklı Karma Sergi, Eskişehir

F.3.11. E. ASLAN(20.05.2015-05.06.2015) Niğde Üniversitesi, “I. Çağdaş Sanatlar Sergisi” Niğde

F.3.12. E. ASLAN(15.04.2015-30.04.2015) “15 Nisan Dünya Sanat Günü”, Blue Port AVM Sergi Salonu, Marmaris

F.3.13. S. ÖCAL(19.11.2014-13.12.2014) Kav Sanat Galerisi Genç Etki Tripart, Ankara

F.3.14. S. ÖCAL(15.10.2014-08.11.2014) Kav Sanat Galerisi Genç Kuşak, Ankara

F.3.15. S. ÖCAL(29.05.2015-17.06.2015) “Figür Yorum 2015” Sergisi, Galeri Soyut, Ankara

F.3.16. S. ÖCAL(18.12.2014 -31.12.2014)  Öğretim Elemanları Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.3.17. S. ÖCAL(20.05.2015-05.06.2015) 1. Çağdaş Sanatlar Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

F.4. Uluslararası karma sergi:

F.4.1. A, DÖL (21.03.2015-29.03.2015) “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, Resim sergisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Bishkek, Kırgızistan

F.4.2. A, DÖL (22.04.2015-30.04.2015) Uluslararası “23 Nisan Atatürkü Anma ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı” Resim sergisi, Uluslararası Resim Sergisi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Bishkek Kırgızistan

F.4.3. E. ASLAN(04.12.2015-13.12.2015) 6. Uluslararası Egeart Sanat Günleri Sergisi, İzmir

F.5. Ulusal/uluslararası sempozyum sergisi:

F.5.1. E. ASLAN(15.10.2015-17.10.2015) “Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi" İnönü Üniversitesi, Malatya

F.6. Ulusal/Uluslararası çalıştay sergisi:

F.6.1. S. ÖCAL(06.12.2014-15.01.2015) Uluslararası Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi 6 Yılın Seçkisi, İstanbul

G. Afiş tasarımları/ödüller:

G.1. A, DÖL (05.01.2015-07.01.2015) Video Manas Üniversitesi tanıtım introsu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük

G.2. A, DÖL (20.04.2015 -20.04.2015) sanat eğitimi dergisi cilt 3 sayı 1 bilimsel dergi kapağı tasarımı, artsürem sanat eğitimi dergisi, sanatsal tasarım (bina, çevre, eser, yayın, mekan, obje), sanat eğitimi dergisi cilt 3 sayı 1 bilimsel dergi kapağı tasarımı, sanat eğitimi dergisi cilt 3 sayı 1 bilimsel dergi kapağı tasarımı

G.3. A, DÖL (20.04.2015 -20.04.2015) kalemişi dergisi cilt 3 sayı 5 bilimsel dergi kapağı tasarımı, artsürem kalemişi dergisi, sanatsal tasarım (bina, çevre, eser, yayın, mekan, obje), kalemişi dergisi cilt 3 sayı 5 bilimsel dergi kapağı tasarımı, kalemişi dergisi cilt 3 sayı 5 bilimsel dergi kapağı tasarımı

G.4. A, DÖL (25.04.2015 -25.04.2015) ulakbilge sosyal bilimler dergisi cilt 3, sayı 5 bilimsel dergi kapağı tasarımı, artsürem ulakbilge sosyal bilimler dergisi, sanatsal tasarım (bina, çevre, eser, yayın, mekan, obje), ulakbilge sosyal bilimler dergisi cilt 3, sayı 5 bilimsel dergi kapağı tasarımı, ulakbilge sosyal bilimler dergisi cilt 3, sayı 5 bilimsel dergi kapağı tasarımı

G.1. H. E. Soylu (09.07.2015)1.Antalya, Manavgat Belediyesi Logo Yarışması, mansiyon ödülü

G.2.  H. E. SOYLU (18-19.11.2014) Niğde Üniversitesi  “Niğde İçin Benim De Bir Projem Var ProjePazarı” Logo Tasarımı, Afiş Tasarımı, El İlanı Tasarımı, Niğde

G.3. H. E. SOYLU (13-18.05.2015) Zübeyde Özdağ Kişisel Resim Sergisi Afiş ve Davetiye Tasarımı 

H. Ulusal/uluslararası workshop:

H.1. A, DÖL (02.03.2015-04.03.2015) Ulusal workshop “21. Yüzyılda Türk Sanatı - Sanatçı, Akademisyen ve Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler gözüyle günümüz Türk sanatına yaklaşımlar” Akdeniz Üniversitesi Antalya

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi:05.07.2017