Genel Bilgi


       Üniversitemizin 1992 yılında kurulması ile birlikte faaliyet gösteren Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, dil, kültür ve edebiyat alanlarında hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeyi, açılması planlanan yan dal programlarıyla bu eğitim sürecini zenginleştirmeyi ve alanında araştırmalar yürütmeyi hedeflemektedir. Küreselleşen dünyamızda Batı kültürünü ve edebiyatlarını tanıtmayı ve öğretmeyi amaçlayan bir bölüm olmasının yanı sıra, öğrencilerini edebiyat kuramları bilgisiyle donatarak karşılaştırmalı, analitik ve eleştirel düşünme yetilerini güçlendirmeyi ve edebi metinler üzerine nitelikli çalışmalar sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Kitle iletişimi, yazınsal dil çözümlemesi, çeviri, dil-kültür ilişkisi, eleştiri kuramları, dilbilim gibi konuları içeren programların açılması amaçlanan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde verilen dersler öğrencileri lisansüstü programlarına ve profesyonel kariyerlerine hazırlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Batı dünyasındaki sosyal ve politik yapılanmayı tarihsel gelişmeleriyle izleyebilen, aynı zamanda düşünce ve sanat dünyasındaki gelişmeleri yabancı dilde takip edebilme yetisine sahip bireyler olarak yetişirler. Bölümümüzün bir diğer hedefi de kendi ana bilim dalının dışında ikinci bir yabancı dili kullanabilen öğrenciler mezun etmektir. Bu nedenle, bölümümüz öğrencileri öğrenim süreleri boyunca ikinci bir yabancı dili öğrenebileceklerdir. 

       Pedagojik Mezun  Eğitim Formasyonu sertifikası alan mezun öğrencilerimiz eğitim kurumlarında, kolejlerde, ayrıca KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolarında yer alarak öğretmenlik görevi yapabilirler. Bunun yanı sıra, ileri derecede İngilizce dil bilgisi, kültür ve edebiyat bilgileri ile donanmış elemana ihtiyaç duyulan turizm sektörü,  Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları, bankalar, TRT ve özel medya kuruluşları, çevirmenlik, reklam sektöründe metin yazarlığı ve yayınevlerinde editörlük gibi alanlarda mezunlarımız iş bulabilecekleri gibi, gerekli şartları yerine getirdiklerinde ve başarılı olduklarında da okutmanlık ve akademik kariyer gibi geniş iş imkanlarına sahiptirler.


Son Güncelleme Tarihi:23.07.2020