Program Değerlendirme Ölçütleri

1- İngiliz Dili ve Edebiyatı'nın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olma,
2- İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki          kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma,
3-  Amerikan Kültürü, Edebiyatı ve Tarihi hakkında bilgi sahibi olma,
4- Avrupa kültür ve medeniyet tarihinde önemli sanat anlayışları, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma çağı hakkında bilgi sahibi olma,
5- Diğer Avrupa dillerinden biri hakkında yeterli bilgiye sahip olma,
6- Edebi metinlerin çözümlenmesi ve edebi metinlere eleştirel yaklaşım, dil eğitimi ve öğretimi gibi alanlarda yeterli bilgiye sahip olma,
7- İngilizce'nin ses bilimi, morfolojik, semantik, etimolojik özelliklerini hakkında yeterli olma,
8- İngilizce kelimelerin doğru telaffuzu ve karşılıklı metin tercümelerinin gerektirdiği bilgi birikimine sahip olma,
9- Diğer sosyal bilimler (tarih, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, felsefe vb.) alanlarından faydalanabilme. 

Son Güncelleme Tarihi:03.03.2020