Projeler

#

Proje Türü

Proje Adı

Öğretim Elemanı

 Başlangıç-Bitiş Tarihi

 Bütçesi

1

TÜBİTAK

İgnimbritlerin kaynak bölgelerinin tayininde sıkça kullanılan manyetik hassasiyet anizotropisi (AMS) yöntemine daha avantajlı ve güvenilir bir alternatif metod: Yüksek çözünürlülükte x-ışınları tomografisi (mikro-CT).

Doç.Dr.Orkun ERSOY

2012-

 

2

TÜBİTAK

Göllüdağ-Acıgöl (Kapadokya Volkanik Provensi) Bölgesinde Yer Alan Bir Cüruf Konisinin Patlama ve Yerleşme Dinamiklerinin Saptanması

Doç.Dr.Orkun ERSOY

 2010-2011

 

3

BAP

Zelve patlama ürünleri içerisinde bulunan yığışım lapillilerinin morfolojilerinin kaynaktan olan uzaklıkla ilişkisi

Doç.Dr.Orkun ERSOY

2011-2012

 

 4

 BAP

 Orta Toroslardaki Zn-Pb Yatakları Üzerinde Gelişen Demir Şapkaların (Gossan) Mineralojisi, Jeokimyası

 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman LERMİ

 2011-

 

 5

 BAP

 Tarihi Sızma-Lâdik (Konya) Hg Madeni ve Bölgedeki Atıkların Çevreye Etkisinin İncelenmesi

 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman LERMİ 

 2010-

 

 6

 BAP

Tepeköy ( Niğde-Orta Anadolu) Volkanitlerinde Gözlenen Hidrotermal Alterasyonun Mineralojisi, Jeokimyası ve Ekonomik Potansiyelinin İncelenmesi

 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman LERMİ  

 2009-

 

 7

 BAP

 Toros Kuşağında Karbonat Yan Kayaçlı Zn-Pb Yataklarında Gözlenen Oksitli Zonların Mineralojisi, Oluşum Koşulları ve Ekonomik Potansiyelinin İncelenmesi

  Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman LERMİ  

 2008-2010

 

 BAP

 Gümüşköy (Ulukışla-Niğde) Cüruflarının Asit Maden Drenajı Oluşturma Potansiyelinin İncelenmesi

  Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman LERMİ  

 2007-2010

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme Tarihi:11.12.2015