Yayınlar

Türköz, Ş. (2016). Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Kitle İletişim Araçları ve Sosyal Medyanın Rolü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, ss. 97-114.

Türköz, Ş. (2016).  Küresel Terörizm Sorununa Güvenlik Perspektifli Bir Yaklaşım, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016; 9(2), ss. 153-162.

Türköz, Ş. (2013). Terör ve Demokrasi: Bir Alan Kazanma Mücadelesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4, Sayı:7, ss. 59-73.

Son Güncelleme Tarihi:05.07.2017